Södertull-fattigvård, sinnessjukhus,hälsocental-Ulf Kriström

Publicerat SÖNDAG 12 augusti 2007 Ur Åke Nyléns tidningsurklipp   Visste ni att huset där Södertulls hälsocentral ligger en gång i tiden var huvudbyggnad för Gefle Stads fattigvård?   Stig Allevik och Solveig Nauwelaertz de Agé växte båda upp där. Inte för att de var fattiga utan för att deras pappor hade tjänst i hushållet. Stigs far var vaktmästa­re och Solveigs var ansvarig för jord­bruket.   Det fanns nämligen ett jordbruk inom området. Och Read more [...]

Höjersdals äldsta hus rivs i Gävle – av Ingegerd Sörgard

 Publicerat i ? 5 oktober 2007. Ur Åke Nyléns tidningsurklipp Huset snart ett minne bl...rött Huset, som ligger längst in på Nyodlingsvägen inte långt från E4, ägs av Gävle kommun men är nu mycket förfallet. Redan i vintras lämnade Tekniska kontoret in en rivningsanmälan på huset. Något rivningslov behövs inte eftersom tomten inte är detalj planelagd.   AME, som fått uppdraget att riva huvudbyggnaden, räknar man att inleda rivningen om ett par veckor (år Read more [...]

Köniksdotter salt böna som gav kvartersnamnet Gulle Persson

  Publicerat i Gefle dagblad Fredag 29 januari 1999. Ur Åkes Nyléns tidningsurklipp   Elin Köniksdotter var affärs­kvinna med en omfattande verksamhet i Gävle. Bland annat sålde hon stora mäng­der salt och spannmål till fiskare. De köpte på kredit och betalade i efterhand med fisk. I hennes kassabok från 1590 nämns en Gulle Persson "väster i byn" som köpt sex tunnor salt av henne.   I dag heter man inte läng­re Gulle i förnamn, tråkigt nog. Men Read more [...]

Strömbadet byggdes 1960 och ersattes av konserthus 1998

Publicerat i Bilagan Affärer i GD 20/11 2007- Ur  Åkes Nyléns tidningsurklipp   1956 fattade stadsfullmäktige beslut om att bygga Strömbadet som invigdes i september 1960 med olika typer av bad och bassänger, gymnastikhall och solplage på tomten.   1994 fattade kommunfullmäktige beslut om att bygga om badet till konserthus och i maj 1996 tappades vattnet ur bassängerna, symboliskt nog till musik.   Frågan om ett konserthus hade stötts och blötts Read more [...]

Pilsner och Iskällardricka flödade ut från Gävles bryggerier – av Ulf Kriström

Gefle Dagblad Söndag 10 juni 2007 Se Åke Nyléns  tidningsurklipp      Historien om Gävles bryggerier är egentligen rätt sorg­lig. Det handlar om en näringsgren som började riktigt småskaligt, växte till sig och blev stor men gick till­baka och till slut försvann.   När de första bryggerierna starta­des är inte så lätt att precisera, men törst har väl funnits i alla tider pre­cis som entreprenörer med känsla för att slå mynt av folks Read more [...]

Oscar Malmgren – anonym husbyggare i Gävle – Thure Karlström

  Publicerat i Gefle Dagblad 16.7.1984 Från Åke Nyléns tidningsurklipp         Oscar Malmgren – en anonym husbyggare i Gävle   Det är mycket som händer i dag som i morgon blir samhällslitteratur. Det gäller bara att vara lyhörd, att ha ögonen öppna. Måste vi vänta i hundra år för att få perspektiv på tillvaron?   Dagens mångfald är förvirrande. Det gäller att inte drunkna i detal­jerna. Det gäller också att Read more [...]

“Visst blev man snuvad många gånger” av Gunilla Johansson

  Publicerat i Gefle Dagblad 2 februari 1980. Detta materiel kommer från Åke Nyléns privata Tidningsurklipp     Två gamla handlare blickar tillbaka   □ □ Det var en gång två handlare på Brynas. Den ene hette Widlund och var färghandlare på Femte Tvärgatan. Den andre hette Holmström och drev sin speceriaffär mitt emot. De betjänade folket från Korsnäsgårdarna, Kålhagen och Finnhagen. På 1940- och 1930-talen kände de Brynas Read more [...]

Gävle Ångbryggeri – en borg för drycker – av Maud Selén

  Publicerat i Gefle Dagblad Tisdag 2 oktober 2007. Detta materiel kommer från Åke Nyléns privata Tidningsurklipp     Maud Selén på Stadsarkivet har läst om rivningen av Ångbryggeriet i en 30 år gammal artikel.   Den pampiga byggnaden låg på Västra Vägen 2 i kvarteret Kapell­backen. Bryggeriet byggdes i bör­jan på 1870-talet och byggdes se­dan på i slutet av seklet.   Fram till 1942 drevs bryggeriet som ett självständigt foretag Read more [...]

Gävles Historia från olika sekel mellan 1400-talet och nutid

Läs om olika berättelser från respektive sekel, genom enkel sökning på denna websida    Här ingår bidrag från faktaböcker, lokala forskare, historiker och författare samt berättat av  privata Gävlebor och övriga Gävleprofiler som utmärkt sig i olika sammahang.   Syftet med detta är att skapa en STÄNDIGT UPPDATERAD DIGITAL UPPSLAGSBOK med bidrag från många inspirerande källor. Syftet är att innehållet skall vara gratis för alla intresserade. Kultur Read more [...]

På motbokens tid … – av Ewa Hultkvist

Publicerat i Gefle Dagblad år 2003. Detta materiel kommer från Åke Nyléns privata Tidningsurklipp   Min pappa, Folke Sundmark, inledde sin yrkeskarriär i systembolagets tjänst och inspirerad av artikeln i Gefle Dagblads söndagstidning för två veckor sedan (år 2003) började jag fråga ut ho­nom.   Vid 15 års ålder år 1931 fick Folke arbete som kontorsbud på Gävle Sys­tembolags huvudkontor på S Skepps­bron. Direktör Grauers var god vän med skeppare Lundquist Read more [...]

Krukmakarna och Vasaskolan av Alf Uddholm

Publicerat i Gefle Dagblad Söndag 7 november 2004. Detta materiel kommer från Åke Nyléns privata Tidningsurklipp     Kulturnämnden i Gävle har fått en väl meriterad kandidat till si­na pris! Entusiasten Bosse Hed­bloms framgångsrika forskning­ar kring keramikhantverkets his­toria här i Gävle och kring de ar­keologiska fynden på Klintberg­ska tomten är ytterst intressanta ur flera synpunkter. Bland mycket annat ger de bakgrunden till ett tragikomiskt drama Read more [...]

Ingvars Henricsons foto med saltstänkta kanter- Ulf Kriström

Publicerat i Gefle Dagblad söndag 18 mars 2012     Greta Öberg gick nog aldrig till sjöss under sitt 95-åriga liv, men några centiliter saltvatten hade hon allt i blodet ändå. Pappa Ferdinand var nämligen sjöman, hade seglat jorden runt som ung pojke och berättade många fantasifulla historier för sin dotter.   När Ferdinand träffade sin Teresia och 1913  fick Greta ville han kunna tillbringa mer tid hemma och tog därför anställning som befälhavare Read more [...]

Gustaf Holm målade svanhuset – av Barbro Sollbe

Ett eget hus för några svanar. Bryggan till vänster hörde till badhuset Najaden i Stads­trädgården i Gävle. Vykort postat 1903.    DEL 1.   Den första generationens vykort, "brefkort", var besvärliga att hantera. Ena sidan upptogs av en bild, andra sidan av mottagarens adress. Det fanns alltså ingen plats att skriva en hälsning, ut­om i de smala bildmarginalerna och direkt på bilden.   Det här vykortet från Gävle, "Parti af Stadsträdgården", Read more [...]