Gävles Historia från olika sekel mellan 1400-talet och nutid

Läs om olika berättelser från respektive sekel, genom enkel sökning på denna websida 

 

Här ingår bidrag från faktaböcker, lokala forskare, historiker och författare samt berättat av  privata Gävlebor och övriga Gävleprofiler som utmärkt sig i olika sammahang.

 

Syftet med detta är att skapa en STÄNDIGT UPPDATERAD DIGITAL UPPSLAGSBOK med bidrag från många inspirerande källor. Syftet är att innehållet skall vara gratis för alla intresserade. Kultur bör så långt det är möjligt vara tillgänglig för alla och inte beroende av plånbokens tjocklek.

 

Materialet läses över hela världen då det vid behov kan uppdateras till franska, spanska, engelska och tyska.  Enligt statistikprogrammet kan konstateras många besökare från olika länder.

—————————————————————–

mars 20, 2012

Sammanställt av lisse-lotte@danielson.be

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top