Gävle Ångbryggeri – en borg för drycker – av Maud Selén

 

Publicerat i Gefle Dagblad Tisdag 2 oktober 2007.

Detta materiel kommer från Åke Nyléns privata Tidningsurklipp

 

Gävle Ångbryggeri, foto mellan 1905-1910
Gävle Ångbryggeri, foto mellan 1905-1910

 

Maud Selén på Stadsarkivet har läst om rivningen av Ångbryggeriet i en 30 år gammal artikel.

 

Den pampiga byggnaden låg på Västra Vägen 2 i kvarteret Kapell­backen. Bryggeriet byggdes i bör­jan på 1870-talet och byggdes se­dan på i slutet av seklet.

 

Fram till 1942 drevs bryggeriet som ett självständigt foretag och man hade bland annat en egen maltfabrik där man framställde malt för det egna behovet. Under de sista åren som självständigt företag sysselsatte Ångbryggeriet 35 man.

Varje år tillverkades cirka 800.000 liter maltdryck (svagdricka, pils­ner och sånt) och runt en halv mil­jon flaskor läskedryck. Skyltar, backar och flaskor samt delar av en kaféinredning togs om hand av museet, står det i artikeln.

 

När tillverkningen upphörde an­vändes lokalerna till lager av olika företag.

 

År 1979 var den pampiga bor­gen riven och man började bygga Skattehuset på platsen.

 

 

Ångbryggeriet saknade kulturhistoriskt värde
Ångbryggeriet saknade kulturhistoriskt värde

 

 

———————————————————-

 

mars 20, 2012

 

Sammanställt av lisse-lotte@danielson.be

Scroll to Top