Köniksdotter salt böna som gav kvartersnamnet Gulle Persson

 

Publicerat i Gefle dagblad Fredag 29 januari 1999.

Ur Åkes Nyléns tidningsurklipp

 

Salt böna gav namn åt kvartersnamnet Gulle Persson
Salt böna gav namn åt kvartersnamnet Gulle Persson

Elin Köniksdotter var affärs­kvinna med en omfattande verksamhet i Gävle. Bland annat sålde hon stora mäng­der salt och spannmål till fiskare. De köpte på kredit och betalade i efterhand med fisk. I hennes kassabok från 1590 nämns en Gulle Persson “väster i byn” som köpt sex tunnor salt av henne.

 

I dag heter man inte läng­re Gulle i förnamn, tråkigt nog. Men namnet lever kvar i kvartersnamnet Gulle Pers­son på Söder i Gävle, intill Nobelparken. Kålhagsgatan, Södra Stapeltorgsgatan och Åkargatan avgränsar kvar­teret. Där återfinns bostads­rättsföreningen Åkaren, uppkallad efter åkaren Jan Wahlgren som haft både sitt åkeri och sin bostad på platsen.

 

I december förra året fyll­de föreningen 40 år och fira­de bland annat med en liten jubileumsskrift. Pensionera­de journalisten Gustaf Hag­lund, som ogärna låter pen­nan vila, har skrivit och fått illustrationshjälp av Anna- Lisa Björnstedt. Båda är gamla “åkare”.

 

Södra stadsdelen i Gävle hade 7 000 invånare i mitten av 1940-talet. Sedan dess låga kåkbebyggelse rivits under sent 1950-tal och er­satts av avsevärt högre hus, räknade man med att 15 000 personer skulle kunna rym­mas där. Men i stället höjdes invånarnas bostadsstandard. Trångboddheten byggdes bort. Som mest, 1965, bodde 9200 gävlebor på Söder.

 

I dag är de 6 500 – alltså färre än dem som måste flytta från de gamla stugor­na för den så kallade Söder­saneringen! En förklaring torde vara det stora antalet enpersonshushåll. Söder har flest pensionärer i Gävle kommun. Var tredje invåna­re i stadsdelen är 65 år eller äldre.

 

—————————————————————–

 

mars 23, 2012

 

Sammanställt av lisse-lotte@danielson.be

 

Scroll to Top