September 2011

1900-talet

Branden på Brynäs 1959

    “Arbetarbladet – Fredag 28 aug: beskriver branden Torsdag 27 augusti 1959.   MILJONVÄRDEN TILL SPILLO VID BRYNÄSBRAND.   Hel stadsdel hotades vid våldsam eldsvåda. Fem familjer husvilla.   En förödande brand, den svåraste på flera decennier, varvid värden för miljoner har gått till spillo, rasade på torsdagseftermiddagen strax efter kl 15 i industriområdet […]

1900-talet, Börje Försäter, Gävlebor berättar

Från volontär till yrkesofficer, Börje Försäters far berättar

  Här kommer min Pappas utdrag ur boken “Så levde man på Kungsbäck Hälsinge regemente i Gävle 1909-1994 med Överstelöjtnant Knut Björkenstam“. Min Pappa bytte efternamn, ja självklart hela familjen, från Pettersson till Försäter 1960. Namnet kommer från den by i norra Uppland där han föddes och gick i skolan under 6 år.   Efter

Karl-Einar Johannesson

Karl-Einars beskrivning – Gefle, Södra Kungsgatan

KARL Einar JOHANNESSON, känd Gävletecknare. Ur “GEFLE – Södra Kungsgatan”.   Denna sida tillägnas Karl Einar Johannessons minne som ett tack för hans fantastiska arbete att i olika böcker beskriva och bevara Gefle på 1800- och 1900-talet. Dela hans upplevelser av Södra Kungsgatan med alla dessa människor, affärer, sommarteatern, caféer, södra Tvålhuset, spårvagnsstallar, bensinmack, kyrka,

Program

PUG program från 2008 till 2011

Blommor till alla av vår ordförande Göran Severin.   PUG – Pensionärsuniversitetet i Gävle.       Höstens program 2011(klickas) Register 2011-09-15 Karl-Göran Amnell 2011-09-22 Bo Grandien 2011-09-29 Eva-Lena Bengtsson 2011-10-06 Christer Hedin 2011-10-13 Hans Helmersson 2011-10-20 Barbro Hedwall 2011-10-26 Torbjörn Fulton OBS! ändrad dag till onsdag. 2011-11-03 Ingela Broström 2011-11-10 Erik Modin 2011-11-17 K

Omfattar flera sekel

Historiken kring Gavleån av Vanja Duvhammar

    Staden är belägen på en bekväm ort, där Gefle-Ån, kommande utur Storsjön 1 1/2 mil därifrån, löper igenom staden till laxfisket härstädes, därest hon delar sig i trenne armar, Storån, Österån och Islandsån kallade. Att nämna Storån i synnerhet, så vankas här icke allenast lax utan ock Vimba Vimba (Vimma) m. m., som

Folke Löfgren, Rundvandring på Gävle gamla kyrkogård 1980 med Folke Löfgren och Stig Henricson

Där minnena talar,rundvandring-Sammanställning 1980

  Ciceroner: Folke Löfgren och Stig Henricson.   Källa: IGNIS Nummer 1 1980, Årgång 52. Folke Löfgren Se mer av Folke Löfgren här! ———————————– Sammanställt av Lisse-Lotte Danielson. Related posts: Där minnena talar, Folke Löfgren, Del 2 Där minnena talar, Folke Löfgren, Del 1 Där minnena talar, Folke Löfgren, Del 4 Där minnena talar, Folke

Gävlevandringar med Folke av Folke Löfgren och Barbro Sollbe

Lerviks herrgård, Norrlandet och öarna

“Gävlevandringar med Folke av Folke Löfgren och Barbro Sollbe” Lerviks herrgård. NORRLANDET OCH ÖARNA     I maj 1972 föreslog fastighetsnämnden i Gävle att Lerviks herrgård, förvärvad av kommunen 1963, skulle rivas. Den var dåligt underhållen, och det blev inte bättre sedan den övertogs av staden. Reveteringen har under den gångna vintern ramlat av på

Furuviksbarnen

Furuviksbarnen, hur det hela startade

  Gå till Furuviksveteranernas startsida! Se även Furuviksveteranernas bildarkiv fr.o.m. 1936 och framåt…. SÖK I ARKIV FURUVIK    Den 17 augusti 1900 invigdes Furuviksparken . På 1890-talet hade man inom styrelsen för Uppsala-Gävle Järnvägsaktiebolag diskuterat, att bolaget skulle förvärva ett lämpligt område vid havet, där befolkningen i Gävle och närliggande samhällen kunde få avkoppling i

Gävlevandringar med Folke av Folke Löfgren och Barbro Sollbe

Kv Albion, S Kopparslagargatan – Albiongatan – De Lavalgatan – Helgögatan, Södertull

“Gävlevandringar med Folke av Folke Löfgren och Barbro Sollbe”   Albion är, enligt arkitekturprofessor Björn Linn (f d gävlebo), ett s k storgårdskvarter. Det är en bebyggelsetyp från 1910-20-talen, oftast använd för smålägenheter. Albion är den slutliga utvecklingen av det kringbyggda kvarteret: i princip ett enda hus kring en parkartad gård. Foto: Lasse Johansson 1980.

Gävlevandringar med Folke av Folke Löfgren och Barbro Sollbe

Lövgrunds kapell, Norrlandet och öarna

“Gävlevandringar med Folke av Folke Löfgren och Barbro Sollbe” Lövgrunds kapell. NORRLANDET OCH ÖARNA   Gudstjänst på Lövgrund på midsommardagen. Då kommer båtar från fastlandet för folkfest på kyrkbacken. Foto 1981: Lars Johansson, Gefle Dagblad.   Att läsa om den näringsgren varifrån gävleborna en gång fick sitt huvudsakligaste levebröd, fisket, är både spännande och intressant.

Gävlevandringar med Folke av Folke Löfgren och Barbro Sollbe

Marieberg, Bönavägen, Norrlandet och Öarna

“Gävlevandringar med Folke av Folke Löfgren och Barbro Sollbe” Marieberg, Bönavägen. NORRLANDET OCH ÖARNA   Marieberg Aug. 1890.   Efter Erik Kronbergs “sommarslott” Engeltofta torde Erik Brodins lantställe Marieberg på Norrlandet inta andra rummet ifråga om storlek och skönhet. De båda lantställena ligger inte långt från varandra och kan tävla med varandra. Marieberg överträffar Engeltofta ifråga

Håkan Leijding

Eric Håkan Leijding, vem är du ? Del 1

Här kommer Håkans egen beskrivning! Född på söder i Stockholm 1940 och Gävlebo sen början på 50-talet. Stor djurvän och arbetade under ett antal år med djur. Fick 1958 stipendium för två års studier i USA. Flyttade till Spanien i mitten på 1980. Efter att ha drivit auktionskammare, flyttföretag, kem.teknisk fabrik, plastfabrik, industrianläggningar samt även

Scroll to Top