27 Anna Printzensköld, del kap XXVII

  En mycket spännande krönika av ELLEN HAGEN om livet på Gävleborgs slott. ANNA PRINTZENSKÖLD (1654 - 1721). GIFT MED AXEL VON SCHAAR De år som Anna Printzensköld kom att som "landsherrinna" - en titel som ännu används i avlägsna bygder - få tillbringa på Gefleborg blev säkerligen - trots de ryska fångar som tidvis "logerades" där - de mest lugna och angenäma som hon fick uppleva. Hon hade tidigare följt sin make i fält, både inom och utom landets gränser. Read more [...]

Staffans kyrka, Staffansgatan – Kaserngatan 85 87, Brynäs

"Gävlevandringar med Folke av Folke Löfgren och Barbro Sollbe" Staffans kyrka, Staffansgatan - Kaserngatan 85 - 87. BRYNÄS.     Staffans kyrka vilar på "hälleberget", eller rättare sagt på, som man sa förr, Steneberget (Stenebergsparken). På 1000-talet låg större delen av centrala Gävle under vatten. Det vi i dag kallar Södertull, där före detta porslinsfabriken och AMU-centretnu är efter Södra Kungsgatan (1984), låg ovanför vattnet. I hörnet Read more [...]

Jerker Eriksson och Håkan Sundquist, Kråkflickan resp. Hungerelden

  Jerker Eriksson Håkan Sundquist Klicka för större bilder! Foton: Lisse-Lotte Danielson Jag var igår till Andersbergs bibliotek och lyssnade på de båda succéförfattarna Jerker Eriksson och Håkan Sundquist samt passade naturligtvis på att köpa två av deras utkomna böcker i deras trilogi som hittills har släppts, Kråkflickan resp. Hungerelden ! Biblioteket var fullsatt och jag är övertygad om att dessa båda grabbar från Andersberg resp. Hagaström kommer Read more [...]

Frälsningsarmen/Ria, Boothsgatan 1, Brynäs

"Gävlevandringar med Folke av Folke Löfgren och Barbro Sollbe" Frälsningsarmén/Ria, Boothsgatan 1. BRYNÄS.   Ria (Rådgivning i alkoholfrågor)har sedan 1979 sina lokaler i det hus som ursprungligen byggdes för Frälsningsarmén i Gävle. En frälsningssoldat från Alunda, lantbrukare Eriksén, som flyttat till Gävle, blev initiativtagare i lokalfrågan och lät på egen risk bygga templet, som uthyrdes samt sedermera inköptes av Fräls­ningsarmén. Stadsarkitekten Read more [...]

Immanuelskyrkan, Brynäsgatan 6, Öster, Alderholmen

"Gävlevandringar med Folke av Folke Löfgren och Barbro Sollbe" Immanuelskyrkan, Brynäsgatan 6. ÖSTER - ALDERHOLMEN.   Immanuelskyrkans portar skulle kunna ha mycket att berätta om alla dem som passerat ut och in under de 80 år som kyrkan ägt bestånd. Genom dem har vandrat många ungdomar som sedan återfunnits i ledande positioner i vår stad, för att ej tala om de tusentals söndagsskolbarn som troget vandrat genom portarna till dess de kanske fick sin bibel. I den Read more [...]

Soldatkyrkan och Soldathemmet, Kungsbäcksvägen 41, Villastaden – Vallbacken

"Gävlevandringar med Folke av Folke Löfgren och Barbro Sollbe"     Regementspastor Ivar Hultin var den som tog initiativet till Soldathemmets tillkomst. Det var också han som tiggde ihop erforderliga medel; 36.941:85 kronor. Soldathemmet är den högra huslängan, sammanbyggd med kyrkan tv. Foto 1982: Kurt Elfström, Gefle Dagblad   Den här portalen med det långa svepande taket och den vackra sandstenstrappan tillhör Hälsinge regementes soldatkyrka Read more [...]

Hellbergska magasinet, Drottninggatan 56, Öster, Alderholmen

  "Gävlevandringar med Folke av Folke Löfgren och Barbro Sollbe" Hellbergska magasinet, Drottninggatan 56. ÖSTER - ALDERHOLMEN.   Det här vinklade huskomplexet skulle kunna vara ett minnesmärke över Gävles storhetstid som sjöfarts- och handelsstad. Det är fem våningar högt och dess portal är bland de vackraste i staden. De stora romanska fönstren på nedre botten är elegant utformade. Ornamenteringen i rött tegel ger fasaden liv. Trots allt detta Read more [...]

Brandstationen, Hamntorget 8, Öster, Alderholmen

"Gävlevandringar med Folke av Folke Löfgren och Barbro Sollbe" Brandstationen, Hamntorget 8 ÖSTER - ALDERHOLMEN.   Brandstationen i Gävle är en av arkitekt Ferdinand Bobergs märkligaste byggnader. Den byggdes under åren 1890—91. Stilhistoriskt är den närmast romansk. Brandstationsbygget åstadkom på sin tid mycket diskussion. Flera ritningar granskades och samråd togs med bland annat brandbefälet. Det Bobergska borgliknande förslaget segrade. En tidning som Read more [...]

Holmkanalen/Lillån, Öster, Alderholmen

"Gävlevandringar med Folke av Folke Löfgren och Barbro Sollbe" Holmkanalen/Lillån. ÖSTER - ALDERHOLMEN.   Frågan om igenläggning av Lillån på Öster har varit föremål för många hetsiga debatter allt ifrån år 1869 då stadsdelen norr om ån brann ned. Under branden tjänade såväl Gavleån som Lillån på Öster som avloppsdiken. Under branden vräktes det ned i åarna en hel del bohag som man på så sätt trodde sig kunna rädda från branden. 1 den stadsplan Read more [...]

Norra Fiskargatan 18, Öster, Alderholmen

"Gävlevandringar med Folke av Folke Löfgren och Barbro Sollbe" Norra Fiskargatan 18. ÖSTER - ALDERHOLMEN.   1. Norra Fiskargatan 18 2. Holmkanalen 3. Brandstationen 4. Hellbergska magasinet   Den här fastigheten har adressen Norra Fiskargatan 18. Huset vänder framsidan mot Staketgatsleden i Gävle, och på denna sida står en skylt med adressen Staketgatan 65. Båda adresserna är riktiga. Den fina sidan med burspråket är vänd mot Staketgatan. Huset Read more [...]

Ingela Broström – Agnes von Krusenstjernas tid på Gävle slott

    Ingela Broström berättar om "Gävle slott på Agnes von Krusenstjernas tid" Agnes von Krusenstjerna Fröknarna von Pahlen (alla) Den blå rullgardinen Kvinnogatan Höstens skuggor Bröllop på Ekered m fl Agnes von Krusenstjernas upplevelser av Gävle slott med några få undantag som tillkommit senare. Hånad, skandaliserad - och fantastisk! ------------- Senast uppdaterad: 2011-08-23 Read more [...]

Där minnena talar, Folke Löfgren, Del 3

  Där minnena talar - En rundvandring på Gävle gamla kyrkogård 1980 Ciceroner: Folke Löfgren och Stig Henricson   DEL 3.   Ciceroner: Folke Löfgren och Stig Henricson Åke Flensburg Ericson — Pixpojken Åke Flensburg Ericson var enda sonen till grundaren av Pix aktiebolag.                                I Gävle kallades Åke Ericson bland sina kamrater för Pix-Åke, men Read more [...]

Sjöbergska huset, Hantverkargatan 39, Norrtull

"Gävlevandringar med Folke av Folke Löfgren och Barbro Sollbe" Sjöbergska huset, Hantverkargatan 39. NORRTULL.   Entrébilden: Fyra trappsteg leder från trottoaren upp till porten på Hantverkargatan 39. Foto 1984: Lasse Johansson.   Fastigheten Hantverkargatan 39 i Gävle ligger med ena fasaden mot Norra Rådmansgatan och den andra mot Hantverkargatan. Förr kallades huset helt enkelt för Sjöbergska huset efter skräddarenSjöberg, som lät uppföra det Read more [...]

Templet Gestrikland/Norra bönhuset, Norra Kungsgatan 29, Norrtull

"Gävlevandringar med Folke av Folke Löfgren och Barbro Sollbe" Templet Gestrikland/Norra bönhuset, Norra Kungsgatan 29. NORRTULL.   Så här såg Templet 117 Gestriklands hus ut 1898. Det vildvuxna partiet framför är Esplanaden, norr om teatern. Foto: Folkrörelsearkivet i Gävleborgs län   Gävle har ibland jämförts med "Smålands Jerusalem", Jönköping, där på sin tid frikyrko- och nykterhetsrörelsen dominerande. I slutet av 1800-talet växte Read more [...]

Staketgatan 11, Norrtull

"Gävlevandringar med Folke av Folke Löfgren och Barbro Sollbe" Staketgatan 11. NORRTULL   Vintrigt fasadparti av Staketgatan 11 med eleganta smidesbalkonger. Foto 1983: Lasse Johansson, Gefle Dagblad.   Den här portalen hör till ett av de mera ovanliga sekelskifteshusen efter Staketgatan. Man har inte delat på de stora paradvåningarna utan behållit den gamla rumsindelningen. De flesta sekelskifteshusen efter Staketgatan är ritade av stadsarkitekt EA Read more [...]