Vårdchefernas krisbrev till medarbetarna

Hälso- sjukvård under press

 

Utdrag – Publ. i Arbetarbladet 18/5 2016

 

Sämsta ekonomiska lä­get sedan 2007 och 150 miljoner back. Det är mardrömssituationen som vården inom Regi­on Gävleborg står inför. Regiondirektören Svan­te Lönnbark beskriver läget som mycket be­svärligt.

 

Under förra veckan skicka­de Region Gävleborgs divi­sionschefer för hälso- och sjukvården, Helena Björk­man och Roger O Nilsson, ut vad som kan liknas vid ett krisbrev till sina medarbeta­re.

 

Efter ett extrainsatt chefs­möte inom hälso- och sjuk­vården konstaterar ledning­en att regionens sjukvård befinner sig i “ett allvarsamt ekonomiskt läge”.

 

Enligt Helena Björkman och Roger O Nilsson måste man gå tillbaka till 2007 för att hitta ett lika mörkt år. Kostnadsutvecklingen in­om regionens hälso- och sjukvård har gått från att va­ra en av de lägsta i landet till att nu ha den högsta kost­nadsutvecklingen av alla, konstateras det i brevet.

  • Vi har en allvarlig kost­nadsutveckling under de första fyra månaderna. Det här måste vi få bukt med, säger regiondirektören Svante Lönnbark.

 

Enligt honom har kostna­derna skenat inom område­na köpt vård och läkemedel, men framför allt inhyrd per­sonal. Han ser mycket all­varligt på framtiden.

  • Det är svårt att bedöma efter fyra månader. Men den ekonomiska situatio­nen för hälso- och sjukvår­den i Region Gävleborg är mycket besvärlig, mycket besvärlig, säger Svante Lönnbark.

 

På grund av ökade kostna­der beräknas 2016 leda till ett underskott på upp emot 150 miljoner kronor. Det motsvarar 180-280 årstjäns­ter – eller en till två tjänster på respektive enhet.

 

I mejlet som skickats ut till medarbetarna uppma­nas de att komma med för­slag och idéer på besparing­ar.

  • Det gör vi kontinuerligt, men det är bra att förnya den inbjudan. Det skapar också förståelse för allvaret i situationen. Och många gånger sitter medarbetarna på golvet inne med lösning­ar för effektiviseringar, sä­ger Svante Lönnbark.

Se artikeln i sin helhet.

Henrik Nyblad


Publ. 2016-05-18 av Lisse-Lotte Danielson för Gavledraget.com

Kommentera gärna vad du tycker om detta längst ned på denna sida där det står Starta diskussionen!

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top