Behöver kvinnor gå på toaletten? – Wictoria Hånell

Magproblem  Foto: TT

 

 

Finns det olikheter i den biologiska kroppen som kan förklara skillnader i före­komst av tarmbesvär hos män och kvinnor? Eller handlar det om normer, livsvillkor och kulturella föreställningar?

 

Forskning visar att det handlar om det senare – inlärt könsrelaterat beteen­de gör att vi sköter våra ma­gar på olika sätt och därmed får olika tarmbesvär och oli­ka mycket problem.

 

En man sammanfattar frå­gan i ett inlägg på en sajt:

“Det är manligt att skita. Karlar skiter. Vad kvinnor gör på toaletten har jag ingen aning om och vill inte veta heller. Förmodligen gör de sig fina. Broderar. Tar pianolektioner eller något”.

 

Vad vi egentligen gör:  Lägger papper i toalett­stolen så att det inte ska plumsa, sätter på vattenkra­nen för att förhindra att ljud tränger ut från toaletten, vägrar bajsa annat än hem­ma och skulle aldrig i livet visa för en ny manlig be­kantskap att vi faktiskt be­höver bajsa ibland. Och – håll i er nu – det doftar illa även från kvinnor som bajsar!

 

En undersökning från Magtarmförbundet visar att män har en betydligt mer av­slappnad attityd till det nöd­vändiga toalettbesöket. De tar sig tid, sex av tio surfar på mobilen eller läser under toalettbesöket. Kvin­nor däremot skyndar sig, gör det de ska och snabbt ut. De går inte på toaletten lika of­ta som män, unga personer och män bajsar mest och of­tast enligt undersökningen. En del kvinnor passar även på att tvätta handfatet eller svabba golvet med ena foten medan de sitter på toalett­stolen.

 

Vår undersökning visar att var femte svensk har problem med magen minst en gång i veckan (22 procent av kvinnorna, 16 procent av männen). 50 procent har problem med förstoppning, gaser eller växelvis hård/lös mage. Sverige är att av de länder som har högst före­komst av kronisk förstopp­ning, 20 procent av kvinnor och 15 procent av män är drabbade. Riskfaktorer för kronisk förstoppning är: Kvinnligt kön, hög ålder, låg socioekonomisk status samt IBS (ömsom diarré, ömsom förstoppning).

 

Men även om kvinnorna har mer magproblem, så är de bättre på att söka vård. Lika “manligt” som det är att bajsa, lika omanligt är det att söka hjälp för sina magbesvär. Vilken annan kroppsdel skulle vi behand­la så här illa som vi gör med magen? Och så olika mellan könen?

 

Wictoria Hånel! – kanslichef, Magtarmförbundet


Publ. av Lisse-Lotte Danielson 2016-05-20 för Gavledraget.com

Kommentera gärna vad du tycker om detta längst ned på denna sida där det står Starta diskussionen!

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top