Hat mot kärlek och kramar – Insändare/Ledare

kärlek och kramar

 

Public. i GD 17/11 205

Det som skedde i Paris sker varje dag i Syrien, Irak, Afghanistan…

 

Vi har än en gång sett ter­rorns ansikte visa sig i Euro­pa. Jag hoppas att Europas länder samt befolkningen i alla länder, även här i Sveri­ge, nu förstår varför männ­iskor flyr från detta. Det som hände i Paris är ingen enskild handling. Detta sker varje dag. Inte i samma om­fattning men till och med värre än det som hände i Paris.

 

Varje dag sker det likadana eller värre handlingar i Syri­en, Iran, Irak, Afghanistan, Ukraina, Etiopien, Eritera med flera länder.

 

Det är detta som människ­or flyr från som rasister runt om i Europa vill att barn ska skickas tillbaka till. Vi får höra: “Vi har inte plats”. Sy­rien är ett land som är lika stort som Värmland och Dalsland tillsammans med en befolkning på 30 miljo­ner.

 

Vi har plats!

 

Rasisterna säger “Vi har in­te råd”. Vi har aldrig haft så många dollarmiljonärer och miljardärer i Sverige. Vi har råd, det gäller att prioritera.

 

Rasisterna säger “Det finns inga jobb”. Vi saknar massor av läkare, underskö­terskor, sjuksköterskor, da­tatekniker med mera där många av de som kommer är utbildade. Vi har jobb! Det gäller att prioritera och acceptera olikheter.

 

Rasisterna säger “Vi har inga bostäder”. Vi har peng­ar, arbetslösa och material – bygg då! Då ökar antalet bo­städer, arbetslösheten minskar det gäller att priori­tera.

 

Rasisterna påstår “Det är bara Sverige som tar emot flyktingar”. Över 70000000 människor är på flykt från terrorister och regimer med terrorhandlingar och min­dre än 0,2 procent kommer hit.

 

Rasisterna säger “Det är bättre att hjälpa dem på plats”. Självklart ska vi hjäl­pa dem på plats men ska vi skicka tillbaka dem som lyckats fly till terroristerna?

 

Jag skulle aldrig vilja skicka tillbaka ett barn till bomber, mord, våldtäkt och tenor.

 

Vi fokuserar på fel saker anser jag. Lägg fokus och kraften på att skapa fred. Lägg fokus på att skapa fredliga zoner där människ­or kan få hjälp och känna sig trygga. Hjälp dem som flytt att få komma och stanna så länge de vill och behöver.

 

Vi behöver alla varandra. Ett barn behöver mat, trygg­het, utbildning. Vi har en skyldighet som medmän­niska att hjälpa till. Öppna nu era hjärtan, ge vad du kan till de som kom hit och de som inte kan komma hit. Ge inte bara pengar och ma­terial ge kärlek ett leende ett hej och välkommen.

 

Detta har många av dem som kommer hit aldrig fått möta. Hjälp mig och andra att bekämpa rasism och an­nan terror med kunskap och kärlek för vi vet att hat föder hat, våld föder våld, samt kärlek föder kärlek.

 

Jag kommer alltid att för­döma all form av rasism och annan terrorism, jag kom­mer alltid kämpa för alla människors rätt till ett tryggt och kärleksfullt liv. Jag kommer alltid att öppna mitt hjärta för de som flyr. Kom ihåg att ingen kan göra allt men alla kan göra något.

 

Tord Wallén

———–

TERRORNS ANSIKTE SER LIKADANT UT ÖVER HELA KLOTET

 

Haidar  Foto: BILAL HUSSEIN

 

(UTDRAG) Publ. I Arbetarblad  17/11-2015

 

– Det fruktansvärda som skedde i Paris i fredags kväll var inte en engångshändelse, på intet sätt en isolerad händelse. Islamiska staten sprider sin fasansfulla terror på många håll. Europa har dock inte varit det främsta målet för denna terror.

 

På torsdagen, dagen innan händelserna i Paris, skedde en attack med självmordsbombare i Libanons huvud­stad Beirut. Minst 43 männ­iskor dödades och minst 239 människor skadades, för flera av dem uppges till­ståndet vara kritiskt. Isla­miska staten har tagit på sig även detta attentat.

 

Attacken inleddes med att en bomb på en motorcykel exploderade, därefter ge­nom att en andra självmordsbombare utlöste ett bälte med sprängmedel. En tredje självmordsbombare dödades av en av explosio­nerna efter att han misslyck­ades att utlösa sin bomb.

Artikeln visas i sin helhet i ovanstående länk…….

Anna Norling

—————

Publ. 2015-11-17 av isse-Lotte Danielson för Gavledraget.com

Kommentera gärna vad du tycker om detta längst ned på denna sida där det står   Starta  diskussionen.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top