Sjukhuset kunde ha byggts i Sätra

Public. i Arbetarbladet 28/1 2016

Se även detta.

Det var inte alls självklart ätt Gävle sjuk­hus skulle byggas på Valboåsen.  Sjukhuset hade lika gärna kunnat hamna i Sätra – eller ungefär där Konserthuset ligger idag.

 

Gävle har haft lasarett ända sedan 1767. Det första låg på Öster och var när det invig­des landets fjärde sjukhus och det enda i hela Norr­land. Därefter fanns Gävle lasarett en period i Stads­trädgården – eftersom det på Öster var för litet och an­sågs ligga på en osund och sumpig plats. Men även det­ta sjukhus blev snabbt för trångt.

 

  Grapes Sjukhus

På 1880-talet började man därför planera för ett nytt hypermodernt lasarett i Gävle. Men var det skulle ligga var inte givet.

Det kan man läsa om i boken “Gävle sjukhus 1887-1997” där Ture Karl­ström berättar om sjukhu­sets första hundra år.

 

Det visar sig att det fanns hela sex olika förslag på var sjukhuset skulle byggas, bland annat två olika platser på södra sidan om ån unge­fär där Konserthuset ligger i dag. Sätraåsen fanns också med bland förslagen liksom Karlsborg där sjukhuset till slut byggdes.

 

Axel Kumlien, som var den här tidens stora sjuk­husarkitekt, fick uppdraget att resa till Gävle och gran­ska förslagen och hans kla­ra favorit var den park där värdshuset Karlsborg låg.

 

I dag är det ett problem att Gävle sjukhus ligger på en ås, men då ansågs det vara en fördel att det var väldränerat och låg på en höjd.

 

– Det var viktigt med hög och klar luft och det var bland annat därför som man förlade sjukhuset till det högt belägna Karlsborg, sä­ger Sandra Söderman, arki­varie på landstingsarkivet.

 

Dessutom ansågs det vik­tigt att ha närhet till vatten och grönområden. Och allt det fanns vid Karlsborg.

 

“Platsen har sunt läge, är högt belägen på en sandås och här finns redan en park med trädgård lämplig för plantering” skrev Kumlien i sitt utlåtande.

 

Han konstaterade också att vägarna till Karlsborg var goda och att avståndet till järnvägsstationen, 6920 fot (ungefär två kilometer), ej var avskräckande.

 

Men provinsialläkaren, lasarettsläkaren och ett medicinalråd menade att lasarettet i stället borde byggas på den så kallade Nordquistska vreten som låg nära ån, strax öster om Konserthuset och ungefär mitt emot Heliga Trefaldighetskyrkan.

 

Medicinalstyrelsen gick dock på arkitektens förslag och det gjorde att Gävle sjukhus byggdes på den plats där det ligger än i dag.

 

När lasaretten invigdes i november 1887 var det toppmodernt och inrett med nymodigheter som centralvärme, vattenklosetter och elljus. Förutom hu­vudbyggnaden med sina två flyglar med sjuksalar fanns även en läkarbostad, ett bårhus och en dårstuga.

 

Nio år senare byggdes även en särskild epidemipa­viljong för patienter med smittsamma sjukdomar. Det huset användes senare som bland annat patient­hotell innan det revs 2010.

 

Christina Löfving

mittmedia.se

———-

Public. 21/2 2016 av Lisse-Lotte Danielson för Gavledraget.com

Kommentera gärna vad du tycker om detta längst ned på denna sida där det står   Starta  diskussionen.

Related Articles

Lisse-Lotte Danielson

Här finns mer information om Lisse-Lotte. Läs mer..

Leave a comment

name*

email* (not published)

website