Från Gefle Dagblad till MittMedia -Tord Bergkvist

Tord Berglkvist

Utdrag ur Tord Bergkvists bok ”Från Gefle Dagblad till MittMedia – 111 år av utveckling”, utgiven år 2006.

———–

 

Karl Magnus Lindh, som redan 1896 blev tidningens huvudredaktör, ledde Gefle Dagblads utveckling fram till sin död i december 1918. Upplagan steg snabbt, ekonomiskt lyckades tidningen mycket bra.

GD-aktier

Allmänheten inbjöds att köpa aktier i Gefle Dagblad för 25 kr per aktie. Intresset var stort hos allmänheten. Många köpte bara en aktie. Man kan med fog säga att Gefle Dagblad redan från början hade breda samhällsgrupper bakom sig.

 

Tryckeriet med inventarier hade köpts av Linkoln Blom för 8.000 kr och tidningen Gefle Dagblad för 6.000 kr.

 

Gefle Dagblad trycktes till en början på en gammal press som drogs för hand. Tryckeribasen hade alltså att dagligen ragga upp karlar som kunde klara det jobbet men redan 1898 hade man planerat för en ny press. Linkoln Blom för­sökte på stämman det året driva fram utdelning på aktierna men attacken avvärjdes. Pengarna skulle användas till en ny press. I ett kontrakt underteck­nat den 2 juni 1898 köper Gefle Dagblad av Fredr. Wagners i Stockholm “en begagnad komplettmaskin av Aluzets i Paris fabrikat för tidningstryck”. Priset för tryckpressen inklusive en 3,5 hästkrafters gasmotor var 4 327 kronor vilket betalades kontant.

 

I den nya maskinen kunde upplagan tryckas på två och en halv timme. En tryckare, två iläggare och två kvinnliga biträden skötte underverket som så småningom kompletterades med en påbyggnad för falsning.

 

GDs första nummer

 

Avlöningslistorna visar att i början av 1898 var 16 personer anställda i sätte­ri och tryckeri. Veckoavlöningarna varierade för tekniska avdelningen mellan omkring 300 och 325 kronor. En sättare kom upp till 30-40 kronor i veckan.

 

Upplagan fortsatte att växa under de kommande åren och var 1905,  9.300 ex­emplar. Omsättningen gick även den stabilt uppåt och var samma år 126.721 Kronor.

 

Tidningen köpte redan 1898 den fastighet där verksamheten fortfarande bedrivs, Hattmakaregatan 14, medan man från början hade expeditionen i ”Pousetteska huset”, Nygatan 44.

 

START GD

————————–

Public. 2016-02-20 av Lisse-Lotte Danielson för Gavledraget.com

Kommentera gärna vad du tycker om detta längst ned på denna sida där det står   Starta  diskussionen.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top