Konsum Oden i Kristinelund vid Järvstavägen.

Originalsidan är upplagd av Arkiv Gävleborg!

torsdag 3 oktober 2013

 

Konsum Oden och lokalfrågan

 

För de tidiga konsumentkooperativa föreningarna var den så kallade lokalfrågan ett ständigt återkommande diskussionsämne. Föreningarna hade en huvuduppgift och det var att förmedla varor till sina medlemmar. Resurser till något annat fanns egentligen inte, så när det gällde att hitta lokal så fick man helt enkelt hålla till godo med vad som stod till buds.

 

De första försäljningsställena inreddes ofta i något befintligt hus där man tilläts hyra in sig. Konsum Oden i Bomhus (bildad 1898) startade sin affärsverksamhet i en enkel och egentligen  alldeles för liten lokal som uppläts mot en årlig hyra av 200 kronor. Men efter bara några månader fick föreningen tillfälle att förvärva en egen fastighet i Kristinelund, mycket tack vare ett generöst lån från Bomhus Sågverks- och brädgårdsarbetarefackförening.

 

 Fastigheten i Kristinelund
Konsum Odens fastighet i Kristinelund låg vid den förhållandevis hårt trafikerade Järvstavägen. Förutom butikslokal rymdes bland annat föreningens kontor i huset.

 

 oden_interior
Interiör, Konsum Odens butik i Kristinelund. Butikspersonalen kom och gick i en strid ström den första tiden och dessutom tjänstgjorde styrelseledamöterna som butiksbiträden så ofta de hann med.

 

Det var naturligtvis önskvärt att försäljningsställena kunde förläggas till platser där människor rörde sig. I det avseendet var Odens fastighetsköp en fullträff. Huset låg utmed Järvstavägen som länge var den enda vägförbindelsen mellan Bomhus och Gävle stad (båt var det naturliga transportmedlet). Vid förra sekelskiftet hade vägen genom Kristinelund utvecklats till en viktig affärsgata med hantverkare och handlare av allehanda slag.

 

Konsum Oden (egentligen Kooperativa konsumtionsförening Oden) bildades alltså 1898. 1940 övertog Konsum Alfa Odens affärsverksamhet i Bomhus. Föreningens arkiv innehåller en komplett protokollserie samt bland annat spridda verksamhetsberättelser, medlemsmatriklar och räkenskaper.

Jörgen Björk

 

Klicka här för att komma till originalkällan för detta material!

———

Public. 2016-07-30 av Lisse-Lotte Danielson för Gaveldraget.com

Kommentera gärna vad du tycker om detta längst ned på denna sida där det står Starta diskussionen!

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top