Har vi råd att vänta med rit-avdraget?

 

          

 

Att installera en nyinköpt dator, sätta upp ett nätverk eller ställa in en skrivare – tjänster som för vissa är lätta att hantera själv men som för andra är en utmaning. IT-support för privatpersoner är idag en nästintill obefintlig marknad, trots att efterfrågan är stor. Reducerad skatt på hushållsnära IT-tjänster skulle minska det digitala utanförskapet, samtidigt som det skapar nya jobb för den yngre, IT- kunnigadata generationen.

 

Vi befinner oss just nu mitt i en digital revolution. Digitaliseringen har gett oss tjänster som vi för tio år sedan bara kunde drömma om. Den suddar ut geografiska gränser och bjuder in till ökad dialog och medborgarinflytande. Men med digitaliseringens fördelar följer också en alltmer komplex IT-miljö i vardagen.

 

Enligt en Demoskopundersökning genomförd i december 2013 på uppdrag av Almega uppger 20 procent av svenskarna att de går miste om information på nätet, inte kan använda internetbank och att de inte heller kan köpa varor och biljetter på internet. Detta på grund av okunskap eller datorstrul.

 

Problemet är uppenbart och blir större allt eftersom fler av våra samhälleliga funktioner anpassas för datorer, internet och smarta telefoner. Enligt samma undersökning uppger var tredje person att de skulle köpa hjälp med installation, support, service eller utbildning om utbudet bara fanns och priset var rätt. Personer över 65 år både har mer problem och efterfrågar mer support.

 

Men som vanligt gynnar den höga skatten på arbete konsumtion av varor över konsumtion av tjänster. Ytterst få privatpersoner är villiga att betala det pris hushållsnära tjänsteföretag tvingas ta ut för att inte gå med förlust. Precis som med rut-avdraget är möjligheten för IT-tjänster i hemmet enorm.

 

Här finns en stor potentiell marknad där många nya företag kan startas och många kan få jobb – både som egenföretagare och som anställda, inte minst den yngre generationen som i dag har stora problem med att överhuvudtaget komma in på arbetsmarknaden.

 

För samtidigt som ungdomsarbetslösheten är hög är det framför allt unga som besitter den största IT-kompetensen. Baserat på intresset för att köpa denna typ av IT-tjänster skulle en skattereducering, eller ett så kallat rit-avdrag, innebära cirka 2 800 nya heltidtjänster och samtidigt bidra till att minska ungdomsarbetslösheten.

 

Efterfrågan är alltså stor och kompetensen tillgänglig. Samtidigt är det digitala utanförskapet en oerhört viktig och angelägen samhällsfråga som alla politiker – oavsett färg – borde ta på högsta allvar. Med ett rit-avdrag minskar vi klyftorna i samhället och skapar nya arbetstillfällen. Har vi verkligen råd att vänta?

 

Ulf Lindberg näringspolitisk chef, Almega

Ellinor Bjennbacke, näringspolitisk chef, IT&Telekomföretagen

 

—-

Kommentarer från Lisse-Lotte Danielson för Gavledraget.com

 

Jag blev mycket ivrig när jag läste denna insändare i Arbetarbladet 4/9 2014.  För drygt 2 år sedan lämnade jag in ett Förbättringsförslag till kommunen i samband med frågan om vad vi skulle göra med vårt Rådhus.

 

Mitt förslag var då att inrätta ett eget datorrum på rådhuset som innehöll scannrar, dit äldre personer kunde gå och få hjälp att överföra foton från sina familjealbum med hjälp av IT-kunniga nyanställda ungdomar. På platsen kunde de då köpa en USB-sticka för att sedan ta hem digitala bilder till  sina datorer. Samtidigt kunde de be om hjälp att installera sina datorer och fixa uppkomna datastrul till en billig penning. Så långt stämmer mitt förslag med föreslaget rit-avdrag.

 

Samtidigt undrade jag om inte kommunen kunde ta fram ABF-utbildning till anpassade datorkurser för seniorer då jag visste att utanförskapet var enormt. Jag fick tyvärr ett kort meddelande att detta inte stämde mot kommunens uppgifter, minns dåligt vad det stod för min besvikelse var kraftig. Nu hittar jag inte ens kopior på mitt nedskrivna brev då jag helt bytt ut befintlig utrustning.

 

Jag hoppas verkligen Ulf Lindberg och Ellinor Bjennbackes förslag tas tillvara för det ligger HELT RÄTT I TIDEN. Unga får känna att de behövs vilket ger självförtroende och Äldre får en trygghet när datorn krånglar (det gör den alltid i början). För att koppla ihop unga med äldre erhålls dessutom andra stora fördelar men som inte behövs tas upp här.

———-

Publicerat för Gavledraget.com av Lisse-Lotte Danielson 2014-09-04.

 

Related Articles

Lisse-Lotte Danielson

Här finns mer information om Lisse-Lotte. Läs mer..

Leave a comment

name*

email* (not published)

website