Migration kräver ny enhet och lång Handläggning

 

Invandrare-kö

 

Migrationsverket planerar ny mottagningsenhet

Public. i Arbetarbladet 9/2 2015

SANDVIKEN – Migrationsverket pianerar för att öppna en ny mottagningsenhet i Sandviken under våren.

 

– Det kan behövas 20-25 medarbetare, säger Lars Ulander. chef för mottagningsenheten i Söderhamn.

 

Verket har sedan i höstas sökt efter lämpliga lokaler i Sandviken.

 

Aktuella alternativ är, enligt Lars Ulander, dels lokaler i Folkets Hus, dels lokaler mittemot asylboendet på Svarvargatan.

 

Den nya enheten ska sköta bland annat hantering av dagbidrag och service för asylsökande som väntar på beslut om uppehållstillstånd. Den ska avlasta enheten i Söderhamn som i dag sköter den typen av uppgifter i hela länet.

 

I dag finns cirka 3 600 inskrivna asylsökande och cirka 200 ensamkommande flyktingbarn i Gävleborgs län.

 

Av dem bor cirka 1100 i lägenhets- och korridorboende som Migrationsverket ordnar i Sandviken och cirka 1800 i tillfälliga boenden som upphandlats från olika aktörer.

 

En ny upphandling blir troligen klar till påsk.

 

Migrationsverket spår att cirka 90 000 asylsökande kommer till Sverige i år. Därför räknar man med att det behövs ytterligare cirka 15 000 platser i tillfälliga asylboenden runtom i landet.

Anders Eklind

——–

TT – Ärenden sinkas av handläggning

Public. i Arbetarbladet 9/2 2015

 

Långa handläggningstider för bedömning av utländska utbildningar fördröjer invandrares inträde i arbetslivet.

 

– Det är just nu en oerhört stor utmaning för oss, säger Pernilla Ek, enhetschef på Socialstyrelsen.

 

Allt fler som kommer till Sverige från länder utanför EU ansöker om att få sin utbildning bedömd. Socialstyrelsen som bedömer legitimationsgrundande utbildningar får in nästan tio ansökningar om dagen. (TT)

—–

Public. 2015-02-09 av Lisse-Lotte Danielson för Gavledraget.com

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top