Den stora skogsbranden i Valbo 1914.

 

Med anledning av den stora Skogsbranden i Västmanland 2014 kan konstateras att större skogsbränder med dödsfall har hänt tidigare här i Valbo. Bl a innebrändes lärarinnan i skolhuset i Östanhede, Hedesunda den 19/7 detta år.

—————

 

Publicerat i GEFLE DAGBLAD 60 ÅR.

Material har levererats av Olof Thunman.

Här finns länken till en muntlig berättelse i Gefle Dagblad.

skogsbrand

 

Vid halv 2-tid en I går (23/7  1914) middag utbröt en hotande skogsbrand i trakten av Alborgasjön I Valbo. I den friska sydstormen rusade elden med oroväckande hastighet norrut. De väldiga rökmolnen uppbådade folk i trakten, och i hundratal strömmade människor till, beväpnade med släckningsatterialjer.

 

Från Hälsinge regemente utsändes genast två kompanier, en stund senare en hel bataljon, och slutligen allt disponibelt manskap. Vid 5-tiden hade elden nått skogsbrynet vid Allmänninge, varifrån befolkningen flydde med möbler och husgeråd. Vid Anders Ola kastade sig elden över Ull-taket, som man dock “i elfte sekunden” lyckades släcka. Vid 7-tiden var all fara åt detta håll avvärjd. I stället kastade sig elden, under det vinden svängde något ostlig,  åt Häcklinge-hållet till och hade en front på minst 3 km. och man fruktade nu för byarna Sofledal. Kusbo och Åby.  (GD 22/7).

 

Från Älvkarleby anlände med extratåg I går (23/7) ett ingenjörskompani och kl. 4 i morse med extratåg 160 man från Jämtlands fältjägare och Norrlands artilleri.

 

Faran för byarna vid Valbo-slätten var 1 går (24/7) alldeles avvärjd. Det visade sig emellertid att en Valbo-bo omkommit i den brinnande skogen. På telegrafiska order från krigsministern utbeordrades 300 man från Dalregementet och 300 man från Västernorrlands regemente, vilka redan anlänt till brandplatsen.

 

Några regnskurar natten mot söndagen (26/7) samt i går middag ha verksamt hjälpt till att dämpa elden, men helt släckt är den ej och tycks ej  komma att bli på länge. På lördagen (23/7) erhöll manskapet från Hälsinge regemente avlösning. I går (28/7) utgick emellertid åter 1. bataljonen, och 2. och 3. ligga i beredskap. Ingeniörskompaniet från Laxön fick återvända på lördagen, medan manskapet från Dalregementet, Jämtlands fältjägare, Norrlands artilleri och Västernorrlänningarna kvarligga. (GD 27/7).

 

Branden på Valboskogen, som troligen förorsakats av åskslag, beräknas ha härjat minst 4.000 tunnland. (GD 28/7).

 

 

Eldfängt i skogarna

Bland övriga skogsbränder kunna nämnas:

30/5 vid Ryggens station. 30 tunnland.

21/6 Hille—Gefle-skogen. 50—100 tunnland.

12/7 norr om Oppala. Hille. 1/2 tunnl.

12/7 Åsbyggebyskogen, Valbo. 6— 8 tunnl.

13/7 Norskogen. Ovansjö. 2—3 tunnl.

15/7 vid Långsjön. Ockelbo. 1 tunnl.

15/7 Nya Råhällan. Hamrånge, 2 tunnl

17/7 vid Måssjön. Hamrånge. 30—40 tunnl.

17/7 Lindesberg. Torsåker, 0 tunnl.

19/7 Berga fäb., Årsunda. 8—10 tunnl

19/7 på Storön i Dalälven, 40 tunnl

 

En oerhörd skogsskövling

har ägt rum i landet under denna månad. Ensamt i de fall då elden rasat över minst 100 tunnlands område ge ett totalområde härjad skog om ca 42.000 tunnland. Härtill kommer den mängd tillfallen, då brandområdet varit mindre än 100 tunnland. Lågt råknat kan man därför anslå den totala skogsbrandsskövlingen till ca 45.000 tunnland. (GD 30/7).

 

Forsby tegelbruk i aska

I natt meddelas, att Forsby tegelbruk i Hille nedbrunnit. Det brunna omfattar maskinhus, tegelugn och fyra större lagerlador. (GD 10/7).

 

En lång rad eldsvådor

I onsdags (25/2) nedbrann till grunden skräddaren Engvalls i Fänja, Årsunda,  fastighet Engesvreten.

  • —Eldsvåda utbröt i går (2/4) I maskinhuset vid statens kraftverksbyggnad 1 Älvkarleby. Elden förstörde så gott som alla ställningarna i maskinhuset, varjämte det västra tornet på maskinhusets tak brann upp.
  • —Natten till fredagen (3/4) utbröt eld i smeden Th. Löfs gård i Brunn. Hedesunda, som brann ned I grund.
  • —På söndagen (9/7) nedbrann I Bro. Storvik, hemmansägare Johan Ostlins mangårdsbyggnad.
  • —Natten till söndagen (19/7) nedbrann skolhuset i Östanhede, Hedesunda, därvid lärarinnan innebrändes.
  • —På torsdagsmorgonen (10/9) utbröt eld i ett uthus I Gryttjom. Tierp. Elden spred sig snabbt till närliggande gårdar av vilka sex nedbrunno till grunden.
  • —På fredagen (2/10) utbröt eldsvåda bos hemmansägare Per Åkerman i Bäck. Hedesunda. Hela uthuslängan brann ned. ävensom den närbelägna uthuslängan hos Anders Anderssons änka.
  • —I går (6/11) nedbrann i grund det vid Pranzan I Ostanbäck. Valbo, belägna privata sanatoriet.

 

22/7 mellan Fors och Berrek. österfärnebo. 4—5 tunnL 24/7 Stålbo-trakten. Österfärnebo, 2—3 tunnl.

24/7 Fänja-skogen. Årsunda. 1 tunnl.

24/7 Östervåla, 1,000 tunnl.

 

——————————

Publicerat av Lisse-Lotte Danielson för Gavledraget  2014-08-15.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top