Värsta stormen i Gestrikland (4 – 5 /1 1954) – Trafiken lamslagen till lands och sjöss.

 Publicerat i Gefle Dagblad 60 år

 

Hela Sverige gastkramades under gårdagen och natten till i dag av en av de värsta snöstormarna på många år. Vindhastigheter på upp till 35 sekundmeter uppmättes och snön vräkte ned. Tåg och bilar fastnade i snömassorna, ledningsstolpar, flaggstänger och skorstenar knäcktes i massor, byggnader blåste sönder och stora delar av landet mörklades helt.

 

Stormskogen

I Årsunda föll en nybyggd ladugård som ett korthus varvid en häst kom under bjälklaget och dödades (GD 5/1)

 

Strax söder om Tierp stod köer av tåg på var sin sida av en lada som blåst in på spåret och vikt en ledningsstolpe tvärsöver. På en gård i Hamrånge ramlade ett tiotal granar, varav en föll över mangårdsbyggnaden.

 

En mängd telefonstationer fick ledningarna spolierade, en stor del av Gävle stad lades i mörker, spårvagnarna har stått sedan kl 11 i går på grund av strömavbrott. Gävle galvans 30 m. höga tegelskorsten bröts av sex m. ovanför marken och krossade i fallet ett garage och en annnn byggnad.

 

Vid Kastets sågverk trycktes en 15 m. bred brandmur in. Norra gymnastikhusets stora koppartak fläktes upp och hamnade delvis i ett träd och flera andra tak i staden blåste av. Tre pråmar och en kran slet sig vid Fredrikskans. I Utvalnäs var sjöhävningen så våldsam, att sjön slog halvvägs upp på båthustaket. Ett 1.000-tal träd blockerade vägen mellan Sandviken och Forsbacka, och liknande rapporter inströmma från alla håll.

 

Ångaren »Edö» av Stockholm måste i natt sättas på grund utanför Holmudden i Gävle, och en dansk ångare drev i natt med 5 knops fart och svår slagsida mot Finnerundet (GD 4/1)

 

stölder

Påpassligt – En del tjuvar i Gävle drog nytta av ovädret för att ostört kunna göra sina stötar (GD 5/1)

 

10 milj. träd fällda i Gestrikland

Brist på massa, brist på skog i hela världen! – men i Gästrikland går landskapets omkring 2.500 skogsägare och vrider sina händer i förtvivlan över det största skogsfallet sedan 1795. Gästrikland är rikets svårast hemsökta landskap, ca 10.000.000 träd har stupat för ”trettondagsuren” representerande ett värde av 1000.000.000 kr (GD 14/1)

800 man placerade i Stormskogen

Närmare 800 man har nu av arbetsförmedlingarna i Gästrikland anvisats arbete i de stormhärjade skogarna, men fortfarande behövs det 400 – 500 man yrkeskunnigt folk (GD 26/1)

 

————

Bidrag från Olof Thunman har publicerats av Lisse-Lotte Danielson 2014-09-13 för Gavledraget.com.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top