Börshusets utseende i Gävle – Ulf Kriström

 

I Gefle från A till Ö beskrev vi varför Börshuset ser ut som det gör:
Börshuset, Kyrkogatan 33, uppfördes av Gefle Filialbank 1851 vid Östra Lillån, som då gick parallellt med husets entré. Börshuset byggdes med trekantig profil i en våning med fasad av putsat tegel och hade på taket ett klocktorn. Huvudentrén var utformad som en tempelportik med fyra ljusmålade kolonner av gjutjärn. Här fick förutom filialbanken även Börsen lokaler 1862.

 

Vid stadsbranden 1869 förstördes byggnaden, men vid återuppbyggnaden kunde de ursprungliga ytterväggarna och järnkolonnerna användas. Börshuset uppfördes av nybildade AB Gefle Bank i två våningar och den mittersta delen utgörs som tidigare av den starkt markerade entrén med sina fyra kolonner.

 

1908 byggdes Börshuset på med en vindsvåning, ritad av Fritz Ulrich. Fasad och fönster förändrades. På andra våningen hade Gävle stadsbibliotek sina lokaler 1910-1938.

 


Börssalen, som är rund och mer än sex meter hög, har träboaserade väggar som avslutas med ett kupoltak. 

Huset såldes 1888 till Gefleborgs Sparbank, som blev kvar i lokalerna till 1960 då banken byggde nytt hus på Nygatan. Börshuset såldes då till Sällskapet Hjälpsamheten, S H-n Orden.

 

 

  Senare låg  här på Börsplan  Grand Hotell. Båten Svan ligger i förgrunden.

 

Östra Lillån, en igenlagd gren av Gavleån. Redan efter stadsbranden 1869 diskuterades om Lillåns lopp skulle läggas igen där den vid Börshuset delade sig från Gavleån och en kanal grävas vinkelrätt mot Gavleån. 1871 dök idén upp igen då ån hindrade reglering av tomter. 1874 beslutades att Lillåns lopp från Gavleån skulle läggas igen och en kanal, Hamnkanalen, grävas från Gavleån mellan järnvägen och Hamntorget, där en fiskbrygga skulle anläggas. 1877 var arbetet klart. 
På 1950-talet behövde järnvägen bygga flera spår och Lillån, som på grund av dålig vattengenomströmning närmast blev en stinkande damm, lades igen utmed Esplanadgatan fram till Nygatan. Det enda som blev kvar var en vattenspegel.

 

 

Lars Olsson bodde här i Börhuset mellan 1967-1971 på andra våningen innanför balkongen. De letade fram de gamla blå/vita Rörstrandskrukorna från husets förråd och placerade dem på den ursprungliga platsen på balkongen. Verkar inte som att de ställs ut längre. De drev fotoateljé i den stora lägenheten och hade en liten passfotobutik på N Centralgatan intill Sundströms glass. Där låg också Klädpiraten./    

                           

  Börshuset Förr- och NU

  Karta över Lillån när den fanns framför Börshuset.

Lisse-Lotte Danielson. (Informationen har hämtats från Facebookgruppen.)

 

Ulf Kriström

 

Gå till Gävledragets startsida!

 


Public. av Lisse-Lotte Danielson 2017-02-18 för Gavledraget.com

Kommentera gärna vad du tycker om detta längst ned på denna sida där det står Starta diskussionen!

Related Articles

Lisse-Lotte Danielson

Här finns mer information om Lisse-Lotte. Läs mer..

Leave a comment

name*

email* (not published)

website