Historien bakom skolbänken började i Brattfors – Ulf Kriström

 

Per Olof Åkerlund var en sjutusan till folkskollärare. I sin dagliga gärning såg han att det fanns stora brister i det materiel som samhället försåg de små skolbarnen med, och han bestämde sig tidigt för att göra något åt saken. Han började framställa skrivböcker och köpa in och sälja läromedel som enligt hans uppfattning passade bättre in i undervisningen.

 

Skolmyndigheterna ute i landet förstod att Åkerlund visste vad han sysslade med, och affärerna började gå riktigt bra. Problemet var att han var stationerad i Brattfors långt ute i Ockelboskogarna där kommunikationerna inte var mycket att hurra för på Åkerlunds tid, slutet av 1800-talet.

 

P-O Åkerlund föddes i Östervåla 1851 och insåg tidigt att det var utbildningsväsendet han skulle ägna sitt arbetsliv åt, men när han var nyutexaminerad lärare fanns det inte så många lediga tjänster att välja och vraka bland. Han hamnade i Brattfors, och det var säkert till stor glädje för Brattforsbarnen. Men Åkerlunds affärsverksamhet gynnades som sagt inte av att han hade en bra bit till järnvägsstationen i Ockelbo och att det även därifrån hade sina problem att nå fram till både leverantörer och kunder.

 

Så när det i början av 1890-talet blev en lärartjänst ledig i Stigs skola i Stigslund tog han farväl av sina Brattforselever och flyttade.

 

Från Stigslund var det nära till järnvägsstationen i Strömsbro, och nu var det dags att ta itu med affärerna på allvar. Han startade 1897 ett aktiebolag, Svenska Skolmateriel Aktiebolaget, Gevaliaförlaget, som snart nog hade utvecklats till ett grossistföretag där allt möjligt med anknytning till skola och undervisning såldes.

 

     En skolbänk som finns till försäljning på Ånyomagasinet i Sandviken föranledde en kort historisk tillbakablick i denna grupp i veckan. Här kompletterad med en något längre berättelse.

 

Till och med orglar – förmodligen från Gefle Orgelfabrik på Hantverkargatan – kunde man köpa hos Åkerlunds företag.

 

Hos marknadsledande Skriv & Ritboks AB i Arlöv höll man ett oroligt öga på uppstickaren i Gävle, och 1917 tyckte skåningarna att det var lika bra att föreslå ett samgående för att få kontroll på marknaden igen.

 

Så skedde. Svenska Skolmateriel AB gick upp i Skriv & Ritboks AB, och tidpunkten var väl vald. Åkerlund var nu 66 år och tyckte att han kunde pensionera sig. Han fick säkert en slant som räckte så länge han levde, det vill säga fram till 1932, och dessutom förhandlade han sig till ett kontrakt som innebar att företaget fortsatte verka i Gävle i samarbete med Esselte, som på den tiden hade en Gävleavdelning. I en fastighet på Kålhagsgatan 12 på Söder trycktes skriv- och ritböcker, och där fanns också kontor och försäljningsavdelning.

 

Skriv & Ritboks AB kunde efter dessa transaktioner erbjuda alla varianter av skolmateriel från stålpennor till hyvelbänkar, och i det stora huset arbetade ett hundratal personer med att sälja och leverera materiel till skolor över hela landet.

 

Men inget varar för evigt. I mitten av 1940-talet flyttade företaget till Drottninggatan 47 på Alderholmen och verksamheten krympte i takt med att åren rann iväg. Företaget bytte namn också, till Skrivrit AB, från omkring 1960.

 

Tio år senare fanns Skrivrit på Sörby Urfjäll och 1972 stängdes verksamheten för gott.

 

P-O Åkerlund hade ju dragit sig tillbaka redan i samband med att Skriv & Ritboks AB tog över hans företag, men familjenamnet levde vidare i förlagsbranschen. Sonen Helge stannade kvar i företaget och blev så småningom dess chef, och en äldre son vid namn Erik fick en dag idén att ge ut en tidning vid namn Julstämning. Detta initiativ ledde till att han i samarbete med J.P. Åhlén 1906 startade ett litet förlag som fick namnet Åhlén & Åkerlund.

 

Det heter numera Bonnier Tidskrifter och är såvitt vi vet fortfarande Sveriges största tidskriftsförlag.

 

Ulf Kriström

Public. 2017-08-10 av Lisse-Lotte Danielson för Gavledraget.com

Kommentera gärna vad du tycker om detta längst ned på denna sida där det står Starta diskussionen!

 

Gå till Startsidan!

——————-

Related Articles

Lisse-Lotte Danielson

Här finns mer information om Lisse-Lotte. Läs mer..

Leave a comment

name*

email* (not published)

website