Slösurfa-Glåpord-GD-kampanj-Försvaret

 

TT – Därför maskar anställda på jobbet

Public 7 jan 2015.

 

slösurfa

 

Maskar du också på jobbet? Anställda ägnar i snitt två timmar om dagen åt att slösurfa på nätet, boka resor och ringa privata samtal.

 

Samstämmig forskning visar att vi ägnar flera timmar av arbetsdagen åt att låtsasjobba.

 

Ur sociologisk synvinkel är det ett stort mysterium.

 

– Nog är det märkligt. För samtidigt kommer ständiga rapporter om hur arbetet intensifieras på de flesta arbetsplatser och om hur stressade alla är, säger sociolog Roland Paulsen vid Lunds universitet, som har skrivit en internationellt uppmärksammad bok i ämnet – “Empty Labor: Idleness and Work-placeResistance”.

 

– De jag har intervjuat ägnar halva arbetsdagen åt privata aktiviteter. Varför är individuellt, men ofta uppfattar de att arbetet är meningslöst och tråkigt. Eller så har de inte tillräckligt med arbetsuppgifter.

 

Ett problem är att chefer ofta inte har koll på hur lång tid en arbetsuppgift tar. Kanske för att han eller hon inte har de anställdas spetskompetens.

 

– Chefer har för det mesta administrativa uppgifter, det är inte säkert att de till exempel har teknisk kompetens. Rör ditt jobb teknik kan chefen antagligen inte bedöma hur lång tid det tar att utföra jobbet.

 

Generellt kan man säga att ju mindre specificerat arbete, desto större är utrymmet för maskning.

 

  • – Min analys är att mänskliga arbetsuppgifter rationaliseras bort med ny teknik. Man uppfinner nya arbetsuppgifter, men de kan vara improduktiga och meningslösa. Och det är problematiskt. Tomt arbete är inte bara ett problem för företaget, för den enskilde kan det leda till vantrivsel, säger Paulsen.

Katarina Melvinger/TT

————–

INSÄNDARE – Gör glåpord världen bättre?

Public i GD 19 dec 2014

SD

 

“Sverigedemokraterna är främlingsfientliga” lyder rubriken på Anna Gullbergs krönika i Gefle Dagblad. Sedan säger hon att det allra viktigaste sättet att värna demokratiska värden är “inte att ge epitet, det är att upplåta utrymme för diskussion och debatt, på insändarsidor och ledarsidor, och genom saklig och objektiv journalistik på nyhetsplats” – ett dubbelt budskap, eftersom rubriken, framhäver det som anges som mindre viktigt.

 

Nå, om rubriken sålunda kastar glåpord – Gullberg föredrar det neutrala ordet “epitet” – kunde man vänta sig att den skulle följas av en något annorlunda strategi, saklig argumentation till exempel. Men det viktigaste tycks vara att diktera hur tidningens skribenter ska bära sig åt mot SD i fortsättningen: “Det är just ett försvar av demokratiska värden som gör att jag finner att främlingsfientligt är ett prefix (sic) Gefle Dagblad ska ge SD när vi skriver om partiet och dess politik i allmänhet.”

 

Hur demokratiska värden försvaras genom att en chefredaktör beordrar sina medarbetare att missfirma ett politiskt parti framgår inte. Vad vinner tidningen med det? Gör glåpord världen bättre? Tror man att Sverigedemokraterna blir färre om de kallas främlingsfientliga?

 

Jesus av Nasaret hade en annan taktik. Han bad Sackeus att kliva ner från trädet: “I dag vill jag gästa ditt hus”. Folket knorrade över att han ville umgås med den vedervärdige publikanen, men Jesus talade med Sackeus och vann honom för Guds rike. En solskenshistoria – ja visst, men den har en psykologisk kärna som vore hälsosam för dagens pajkastande politiker att tugga på.

 

En människa är inte en sten. Hon utvecklas. Hon kan förändras. Önskar du påverka en människa till det bättre – tala med henne och tala väl!

 

Att ideligen misstänkliggöra SD genom att hänvisa till deras rötter i nazism är en föga framkomlig väg. Hur stor del av mänskligheten har ett fläckfritt förflutet? En gång torterade inkvisitionen människor i Jesu namn. Är kristendomen därför av ondo? Är det fult att rösta på Kristdemokraterna? Det är inte idéer eller allsköns ismer som mördar, det är människor av kött och blod: inkvisitorn, Hitler, Stalin.

 

Låt oss upphöra att käbbla om vem som har de renaste anorna och börja samarbeta för en bättre framtid. Folkpartiet kunde samarbeta med Sverigedemokraterna – inte genom att falla undan utan genom att utgå ifrån att de faktiskt är människor, och att man kan tala med dem.

 

Jag tänker på min dotterdotter. Hon som i Vasaskolan fick se att någon markerat hennes långa utländska efternamn med ett hakkors. Drömde hon om att få ge igen med samma mynt – att brännmärka namn? Jag tror inte det.

Kerstin Rönnqvisth

—–

INSÄNDARE – GD:s kampanj en pinsam historia.

 

Anna Gullberg

 

GD:s kampanj mot SD har utvecklats på ett sätt som kan sluta mycket illa för GD:s ledning. Ett präktigt fiasko väntar sannolikt om hörnet. Orsakerna är flera:

 

1. En krigsförklaring mot en politisk motståndare på grund av att denna inte delar tidningens åsikter i kontroversiella frågor kan definieras som onödigt “övervåld” och indikerar en allvarlig brist i den demokratiska medvetenheten. Sådant agerande förekommer mig veterligt annars enbart i medier som företräder diktaturer och är i princip bannlysta i alla respekterade tidningar över hela världen.

 

Den principiellt sätt viktigaste grundpelaren i en demokrati är att behandla alla viljeyttringar med respekt, tolerans och saklighet även om man upplever motståndaren som motbjudande.

 

2. Invektiv användes ibland i politiska sammanhang till att förödmjuka och förlöjliga motståndarna. Ofoget har i vissa situationer använts flitigt i Sverige. GD:s beslut att på egen hand omdöpa SD till “främlingshatarpartiet” är olämpligt och ovärdigt en respektabel tidning.

 

Att offentliggöra nersättande subjektiva omdömen om sina motståndare säger enbart vilken atmosfär som råder i tidningsredaktionen, ingenting annat. Hatet finns representerat där man minst väntar det.

 

3. Sverige har en stor och aktiv skara människor som frivilligt och på obetald arbetstid utför ett ofantligt viktigt oegennyttig humanitärt arbete såväl inom som utanför landets gränser.

 

Organisationerna som organiserar och leder denna verksamhet nationellt och internationellt besitter en mycket detaljerad kunskapsbank och utför en ovärderlig och effektiv hjälpinsats överallt i världen. Människorna som offrar så mycket av den egna tiden och ekonomin för att hjälpa andra tar med glädje emot nya uppdrag.

 

Varför utnyttjar inte GD möjligheten att utnyttja de gedigna resurserna som finns i stället att göra sig till ett åtlöje vid att krypa omkring som tiggare på Domustrappan??

Andrew Magnusson

—–

Svar direkt: Anna Gullberg svarar på kritiken.

”Främlingsfientligt” är en saklig beskrivning av SD som politiskt parti, en bedömning som delas av till exempel granskningsnämnden för radio och tv (2009).

 

Min bedömning av SD är inte främst grundad i partiets dåtid, det nazistiska förflutna som Kerstin Rönqvisth kallar rötterna – utan i nutid, partiets egenaviserade infrågestatus där man avser fälla alla regeringar som inte tar häsyn till SD:s invandringspolitik.

 

Andrew Magnusson har fel, beslutet gäller att beteckna SD som främligsfientligt, inte att ”döpa om” det till främlingshatarpartiet.

 

Gefle Dagblad fortsätter rapportera om samtliga politiska partier, sakligt och objektivt.

 

Anna Gullberg – Chefredaktör

————-

Försvaret behöver fler miljarder

Public 17/12 2014.

 

Gripenplan

 

Gripenplan

 

Sverige.

Om vi ska uppfylla politikernas vilja i försvarsberedningen behövs mycket mer pengar, klargör Försvarsmakten i en besk salva – och får medhåll av en expert.

 

Enligt överbefälhavaren (ÖB) saknas betydande resurser.

 

– Det kommer inte att räcka med hundratals miljoner om man ska infria alla de förväntningar som är uttryckta i beredningen. Där- om råder ingen tvekan, säger ÖB Sverker Göranson.

 

I maj enades beredningen – i praktiken Alliansen och Socialdemokraterna – om behoven inför riksdagsbeslutet nästa år som ska gälla till 2020. Där ingick bland annat tio extra Gripenplan, ökad övningsverksamhet, nytt luftvärn och mycket mer. Försämrat säkerhetspolitiskt läge och ett mer aggressivt Ryssland kräver extra resurser.

 

Nu har Försvarsmakten återkommit med sitt underlag till regeringen om hur nivån ska uppnås. Och det blir inte billigt. ÖB vill inte specificera exakt hur mycket mer pengar som behövs, men det rör alltså miljarder.

 

Stefan Ring, militärstrategisk expert vid Försvarshögskolan, håller med:

– Jag vill påstå, att vi har sett en så långvarig underfinansiering att möjligheten att nå upp till de förväntningar som politikerna hade i försvarsberedningens rapport: det är inte möjligt utan att tillföra extra medel.

 

Försvarsfrågan bör höjas i fem steg, föreslår Försvarsmakten. Ekonomiska tillskott bör tidigareläggas och vissa satsningar på materiel bör flyttas till personal och övningar.

 

FP och KD har velat kalla in beredningen på nytt. Men det avvisar försvarsminister Peter Hultqvist (S).

 

Hultqvist anser att Försvarsmaktens underlag är gediget och nu ska värderas.

 

Tomas Bengtsson/TT

Ola Westerberg/TT

————-

Publicerat av Lisse-Lotte Danielson 2015-01-07 för Gavledraget.com

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top