Gävle strand – dyraste marken hittills – Maria Carlsson

Flaggan - Gävle Strand

UTDRAG ur artikel Publ. i Gefle Dagblad 10/6 2016

 

Nära 25 miljoner kronor. Så mycket peng­ar får kommunen för marken där Gävle strands nya landmärke Flaggan ska byggas. Kvadratmeterpriset för tomten är kommunens högsta hittills.

 

Gefle Dagblad har tidigare berättat om det spektakulä­ra höghuset Flaggan som planeras på Gävle strand. Huset ska vara tolv våning­ar högt och sticka ut en bit över kajkanten vid den inre hamnbassängen Nyhamn.

 

Först var det meningen att Skanska skulle bygga huset. Företaget hade vunnit kom­munens så kallade markanvisningstävling där olika ak­törer fick skicka in förslag på hur tomten skulle bebyggas. Men senare drog sig byggjät­ten ur. Orsaken var att sats­ningen skulle bli för dyr.

 

Men i stället visade två andra företag intresse för att bygga samma hus. Kommu­nen valde i februari att gå vidare med ett av dem, Uppsalabaserade Lillskär, som hade erbjudit den hög­sta köpesumman för den kommunägda tomten.

 

Priset på 4 200 kronor per kvadratmeter byggyta är det högsta som kommunen någonsin har sålt mark för i Gävle. Den totala köpeskil­lingen för tomten landar på nära 25 miljoner kronor, framgår av köpehandlingar­na som kommunstyrelsen godkände i veckan.

 

Orsakerna till det rekord­höga priset är flera, enligt kommunens mark- och exploateringschef Anders Atterbrand.

– Dels beror det på att det allmänna intresset för att bygga har ökat de senaste åren, dels att det här är ett unikt läge precis intill vatt­net på Gävle strand. Huset ska bli ett nytt landmärke, säger han.

 

De intäkter som kommu­nen får för marken kommer att användas till att göra mar­ken byggklar, anlägga vägar, renovera kajer och dylikt.

 

Företaget Lillskär som ska bygga har funnits i drygt ett år och har nyligen påbörjat sitt första bostadsprojekt vid vattnet i centrala Sunds­vall. I FlagganGävle strand planerar företaget nu cirka 55 lägenheter i bostadsrättsform.

 

Markaffären med kom­munen slutförs när minst 60 procent av lägenheterna har tecknade förstahandskontrakt med bostadsin­tressenter, dock senast den 30 april nästa år, annars hävs markköpet.

 

Läs artikeln i sin helhet i ovanstående länk.

—————-

Public. 2016-06-10 av Lisse-Lotte Danielson för Gavledraget.com

Kommentera gärna vad du tycker om detta längst ned på denna sida där det står Starta diskussionen!

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top