Mänsklighet-Lika i alla tidningar-Mobbingsfri skola

 

Hjälp-äldre

Insändare – Visa lite mänsklighet mot dem som banat väg för oss

Public. i Arbetarbladet 4-3-2015.

 

Det är så tragiskt att man gråter. På kort tid har två dödssjuka människor skickats hem ensamma. Den stackars mannen fick dö i en trappuppgång. Jag grät.

 

Hemtjänsten ska vi bara inte tala om. Jobba på tid med gamla människor, får inte ens koka lite tevatten till en halvblind man. Min mamma har också hemtjänst nu och skickar med lista vad de ska handla men kommer hem med helt annat och glömt hälften. Hon blir förtvivlad.

 

Vi bor inte i samma stad annars hade jag självklart hjälpt henne. Listan kan göras lång. Hon vill också in på gruppboende just för att slippa ensamheten när den dagen kommer.

 

Många gamla sitter ensamma och är för friska för boende samtidigt gapas det om arbetslöshet. Och just inom den sektorn finns många jobb och skapa. Tänk vad de skulle vara glada om de fick mänsklig kontakt och få lite sällskap på dagarna.

 

Spela spel, gå ut och fika etcetera. Lite naivt kan tyckas. Men hur vore det att börja visa lite mänsklighet mot människor som banat väg för oss. Jag själv försöker bidra så gott jag kan. Jag har två gamla tanter i vår trappuppgång och de ingår numera i alla våra högtidsfiranden. De har gjort så i flera år. När ska vår regering börja visa mänsklighet – det är den stora frågan?

Boop

—-

Insändare – Var är demokratin när det står lika i alla tidningar?

tidning

 

Lyssna på alla nyheter. Det är samma nyheter. En så kallad dagstidning i min hemstad ringer och vill att jag ska bli prenumerant igen efter att jag avbrutit det efter jag vet inte hur många år. De talade så varmt om den nya sidan på nätet men tror att de endast ändrar den sidan ibland, vissa saker får stå i flera dagar.

 

Mina föräldrar var prenumeranter så man kan säga att jag föddes in i detta med att läsa dagsnyheter samt överförde detta på min son. Har till och med burit ut tidningen till övrig befolkning i min hemby. Men den har aldrig varit så dålig som nu. Inget händer tydligen i vår stad utan det är flera dagar gamla nyheter som figurerar. Det enda de efterfrågar är om vi läsare kan ringa in och berätta vad som händer. Visst kan vi det men det är tidningens uppgift att söka händelser i vår omgivning och förmedla detta. Läser man dagspressen från olika landsändar förekommer samma rapportering, inte ett ord som skrivs är annorlunda. Då kan man diskutera var det fina ordet demokrati finns, när vi endast får inmatat samma upprepade gamla nyheter.

 

Hoppet är borta fodrar en förbättring

———-

Insändare – Positiva krafter kan skapa en mobbningsfri skola?

Public i Arbetarbladet  21 jan 2015

 

mobbing-sprids

 

Sveriges Kommuner och Landstings stora enkätundersökning som presenterades i slutet av december 2014 visar, att många elever inte känner sig trygga i skolan, men också att elever som upplever att de vuxna reagerar mot kränkningar känner sig tryggare än andra.

 

Det finns minst 30 000 elever som är, vad jag benämner totalmobbade. Då också många kvällar, helger och emellanåt lov blir ett psykiskt lidande för dem, genom att mobbningen hela tiden finns med i tanke och i känsla – ibland dessutom konkret genom elektroniska giftpilar, som skickas genom cyberrymden via mobiltelefoner och datorer – och möjligheten att känna glädje är förstörd.

 

Därutöver tillkommer minst 20 000 elever som är mobbade. Då oron över vad som ska hända under veckan som följer, oftast börjar någon gång under söndagen, och varje skoldags ångest slår till på morgonen. Även dessa elever kan – av och till – utsättas för elektroniska giftpilar.

 

Det finns unga människor, som genomför självmordsförsök orsakade av den mobbning, som de är/eller har varit utsatta för. Det finns också unga människor, som dör genom självmord.

 

Enligt forskning gjord vid NASP (nationellt centrum för suicidforskning och pre- vention av psykisk ohälsa), har en övervägande andel av de unga individer som genomför självmordsförsök blivit mobbade.

 

Vad krävs för att skapa en mobbningsfri skola?

 

Den viktigaste grundförutsättningen för en mobbningsfri skola är att all verksamhet genomsyras av en varm och positiv atmosfär. Eftersom jag är övertygad om, att positiva krafter är mycket starkare än negativa – om de får chansen. Det innebär givetvis att all personal – lokalvårdare, lärare, elevassistenter, vaktmästare, skolledare skolsköterskor, bespisningspersonal, kuratorer, psykologer och andra, har den gemensamma attityden, att mobbning och kränkning är något som ingen ska acceptera någon gång. Att konsekvent, och till varje pris påtala, att det inte tolereras. Då blir vi ett föredöme för våra elever.

 

En annan grundförutsättning för en mobbningsfri skola är, att huvudmännen ger skolor resurser för att kunna genomföra skollagens krav och intentioner. Vilket också innebär kontinuerlig utbildning av all personal, för att ge främjande, förebyggande och vid behov akuta verktyg mot mobbning och kränkning, också den som sker i cyberrymden. I detta arbete är det givetvis självklart att föräldrar och elever måste involveras.

 

En ytterligare grundförutsättning för en mobbningsfri skola är, att huvudmännen entledigar skolledare som inte håller måttet utan är riskfaktorer, när det gäller våra elevers trygghet och säkerhet – deras fysiska och psykiska hälsa.

 

Ur ett elevbrev hämtar jag följande utdrag:

“Livet det skrämmer mig för mycket. Jag vill bara bort härifrån. Men hur? Jag orkar inte leva mer. Snäll hjälp mig. Snälla!”

 

Två och en halv månad senare skriver samma tjej:

Livet, vad skönt det är att leva. Jag ville dö. Men nu vet jag, att livet är värt att leva. Jag är skör, men jag ska pröva att leva. För det vill jag nu!”

Det är inte bara sagans troll som spricker i solen. Det gör mobbning också om man riktar strålkastaren rätt!

 

Christer Olsson – legitimerad psyke föreläsare och författare

——-

Public. av Lisse-Lotte Danielson, 4-3-2015 för Gavledraget.com.

Related Articles

Lisse-Lotte Danielson

Här finns mer information om Lisse-Lotte. Läs mer..

Leave a comment

name*

email* (not published)

website