Insändare: om Rådhuset, skyskrapan, bocken

 

Rådhus-100-år-sedan  Rådhuset vid förra seklet

 

Så kan vallöftet om Rådhuset infrias

Nu vet vi vilka politiska beslutsfattare, som denna mandatperiod, sitter på långbänken utanför Rådhuset. Nu kan de resa sig upp och genomförandet av de utställda löftena inför kommunalvalet 2014 kan påbörjas.

 

Det är trevligt, för alla oss kommuninvånare, att veta, att det i Rådhuset blir en allsidig verksamhet. Kommunpolitikerna kommer alltså, vad jag förstår, att ge Gavlefastigheter nya direktiv, så att vallöftet kan infrias.

 

Vid senaste samtalet med vd för Gavlefastigheter den 2 december i fjol bekräftade han att ett skissförslag inkommit från Elite Grand Hotel, som vill hyra hela huset. Denna skiss har Gavlefastigheter överlämnat till kommunens samhällsbyggnadsavdelning för bearbetning, bedömning och ställningstagande. Innehållet i skissen torde vara det som redovisades i lokalpressen 27 september.

 

Enligt skissen ska bottenplanet inrymma två restauranger och delikatessförsäljning, våning två får två kaféer eller bistroer och (pliktskyldigast) ett Gävlerum. Plan tre ska inrymma festvåning och konferensutrymmen.

 

Enligt Gavlefastigheters vd finns det inga restriktioner för vilken typ av verksamhet som kan inrymmas i Rådhuset, men det är vi kommuninvånare, som ska betala eventuella ombyggnader. Tillåter kommunen restaurangverksamhet i Rådhuset måste ett restaurangkök byggas till stora kostnader och kommunen får ytterligare fyra näringsställen utöver de 81, som redan finns. Kommunen bidrar då till och godkänner att konkurrensen snedvrids i kommunen.

 

Gavlefastigheter (kommunen) har även en plan B som handlar om att förlägga kommunal verksamhet och ett enklare kafé till byggnaden och att, så långt det är möjligt, återställa byggnaden i ursprungligt skick.

 

Det skulle då också finnas plats för att infria vallöftet att verksamheten i huset blir allsidig och kunna ge alla kommuninvånare en upplevelse vid ett besök. Den politiska majoriteten i kommunen kan ge Gavlefastigheter tydliga direktiv om hur Rådhuset ska brukas.

 

Pengar lär finnas eftersom Centrumplanen har lagts på is. Ingen så kallad “skarp bygglovsansökan” har inlämnats från Elite Grand Hotel, enligt vd för Gavlefastigheter.

 

Om Gävle kommun släpper taget om Rådhuset genom att hyra ut hela huset för privat, kommersiell verksamhet, förlorar man möjligheten att styra verksamheten, förutom att man bryter sitt vallöfte.

 

Återigen: Rådhuset kan bli en attraktion för såväl kommuninnevånare som turister. Centrum kommer att vitaliseras. En seriös marknadsundersökning om vad kommuninvånarna vill med sitt Rådhus måste till – för någon sådan har inte gjorts enligt min uppfattnng. En demokratifråga. Det ska vara ett grundläggande arbetssätt i en demokrati.

 

“Välkommen ombord” ska inte ersättas med “Välkommen till bords”, men gärna “Välkommen till vårt Rådhus”.

Lars Bohlund

Mer info: sök på Rådhuset i Search

——-

Hur påverkar tornet Gamla Gefle som kulturbärare?

 

Byggn-gaml-gefl

 

I planbeskrivning Söder 25:2 med flera, Folkets Hus finns bland annat en konsekvensbeskrivning av påverkan på stadsbilden. I skrivningen påpekas att ett genomförande sannolikt medför stor påverkan på stadsbilden. Olika konsekvenser beskrivs och diskuteras. Slutsatsen i förslaget är: “Gamla Gefle som stadsbyggnadskaraktär bedöms dock inte ta någon skada av den föreslagna bebyggelsen.”

 

Vad som inte diskuteras är påverkan på riksintresset Gamla Gefle som kulturbärare. Riksintresset Gamla Gefle finns som en rest av Södersaneringen och fungerar som en levande illustration av hur hus och gränder utformades och fungerade från 1700-talet och framåt. Skolklasser, samhällsbyggare, historiker och turister uppskattar och förstår denna miljö som en länk bakåt och en viktig del av samhällets utveckling.

 

Det finns en samsyn mellan de som bor och verkar i denna miljö och kommunens representanter om att värna den typ av “kåkstad” som Gamla Gefle representerar. I samrådsfrågor om bygglov och andra fastighetsfrågor finns det en samsyn att bibehålla till exempel taknivåer på en ursprunglig nivå.

 

Det behövs en diskussion om hur tornbyggnaden (“en delvis uppäten majskolv”) påverkar intrycket av “kåkstaden”. Leder tornbyggnaden till att intrycket av Gamla Gefle trycks ner, förminskas?

 

Vi som bor och verkar i riksintresset Gamla Gefle accepterar och hanterar på olika sätt insynen i våra hus från de smala gatorna och gränderna. Byggs ett 30-våningshus enligt planerna får dock begreppet “helikoptersyn” eller “helikopterperspektiv” en ny mening när det gäller insynen på våra innegårdar.

 

Miljön i Gamla Gefle är mycket känslig för trafik av olika slag, gående, cyklar och bilar. Detta har sin grund både i insynsfrågor och markbelastning /vibrationer. Tornbyggnaden riktar sig till 55+ och kommer att erbjuda särskild service för transporter med mera för de boende.

 

Hur kommer miljön i Gamla Gefle att kunna hantera en ökad trafikström orsakad av cirka 200 personer i tornhuset?

 

Vad tycker “kulturetablissemanget” om detta projekts påverkan på riksintresset Gamla Gefle som kulturbärare?

 

Tillbakavisa förslaget!

Per Piscator

Mer info: sök på Skyskrapan i Search

—–

Gävlebocken –  Kommunen svarar på kritiken

Public i Gefle Dagblad Fredag 16 januari 2015

I år får bocken stå över nyår

 

Julbocken-packas

 

Gävlebocken är Gävles största kändis och vårt starkaste varumärke. Det måste vi vårda och utveckla. I jul har vi gjort många saker bra för att öka bockens genomslag och kännedomen om Gävle, men också ett par saker som vi kunde gjort bättre.

 

Årets nyhetsrapportering om Gävlebocken och den kommande Kinaresan har slagit alla rekord.

 

Internationellt är vi omnämnda i radio och tidningar som når över 50 miljoner läsare och lyssnare.

 

Nationellt har vi fått varit med i så gott som alla stora medier, med runt fyra miljoner lyssnare i radio och tre miljoner tittare på TV. Detta är vi väldigt glada över.

 

Men vi kunde varit bättre på att förklara bockens resa till Kina. Vi skulle från första början ha berättat att det inte var säkert vilket bockskelett vi skulle skicka till Zhuhai. Vi kunde välja mellan årets skelett, reservskelettet eller bygga ett helt nytt skelett.

 

Det slutade med att vi nu bygger ett helt nytt skelett med vårt eget material och vår egen bockbyggare som byggledare på plats i Zhuhai. Oavsett skelett är det Gävlebocken som är i Kina.

 

Vår otydlighet beror på att planeringen av resan hela tiden har ändrats och ändrats snabbt, och där har vi inte hunnit med att berätta om förändringarna tillräckligt snabbt, vilket till slut ledde till uppgifter som framstår som oriktiga. Det ber vi om ursäkt för.

 

Nu är Gävlebocken i Kina. Där kommer den att göra det den är bäst på, nämligen väcka uppmärksamhet för Gävle och bidra till att skapa möten och bygga nya relationer mellan Gävle och Zhuhai. Invigning sker inom några veckor då Gävle och Zhuhai inleder ett nytt flerårigt samarbete som ska gynna båda städerna.

 

Till första advent är bocken tillbaka i Gävle som vanligt igen för att sprida julstämning till alla Gävlebor och gäster.

 

Och ett löfte är dessutom att bocken monteras ner först efter nyår om den klarar sig så länge, vilket vi alla hoppas och vill.

 

Johan Adolfsson – kommunikationschef Gävle kommun

Maria Nässert – ordförande Bockkommittén

Mer info: sök på Gävlebocken i Search

————

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top