Klimat och vattenförsörjning – Elizabeth Forsmark

Skyfall

Foto: Annakarin Björnström

 

Utdrag ur artikel public. i GD 2/6 2015.

 

Flera gånger under de senaste åren har Gävle stått inför hotande vattenbrist. Mindre snömängder och häftiga skyfall dränerar grundvattenmagasinet.

 

När det kommer mycket regn på kort tid spolas vattnet bort via dagvattensystemet stället för att fylla på vattenmagasinet.

 

Senast i höstas och vintras uppmanades Gävleborna att hushålla med vattnet. Grundvattennivåerna var farligt låga. Men situationen blev aldrig akut. Konsumenterna sänkte vattenförbrukningen med sex, sju procent tack vare enkla insatser som att duscha och tvätta smartare. Men risken för vattenbrist finns kvar. Det beror främst på förändrade mönster för nederbörden i kombination med att Valboåsen är hårt bebyggd.

Elizabeth Forsmark

————–

Public. av Lisse-Lotte Danielson för Gavledraget.com

Kommentera gärna vad du tycker om detta längst ned på denna sida där det står Starta diskussionen!

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top