INSÄNDARE om SD, EU-emigranter, Akut hjälp.

Invandrare-kö

 

INSÄNDARE:   GD 28/2  2015

Det saknas självanalys

I det korståg som Susanne Nyström bedriver mot Sverigedemokraterna (SD) saknas självkritik och självanalys när det gäller var den egna sidan står beträffande demokratisk och humanistisk värdegrund.

 

För mig är demokrati grundläggande och en förutsättning för såväl motståndet mot rasism, jämlikhet mellan könen, yttrande- och åsiktsfrihet, rätten att inte bli påtvingad ett visst levnadssätt så länge jag inte skadar andra etcetera. Dessa förhållningssätt förutsätter sålunda demokrati.

 

Men det är denna som nu målmedvetet avvecklas av “sjuklöverpartierna” under sken av att det verkliga hotet är SD!

 

Sverige har en gång varit en livskraftig demokrati. Men alltsedan mitten av 1980-talet har demokratin fortlöpande inskränkts. Riksdagen har flera gånger grovt brutit mot grundlagen och kört över medborgarna.

 

Frågor som hade varit självklara att ta upp inför val eller folkomrösta om före 1985 har i stället “gömts” undan för folket och beslut fattats utan att medborgarna haft ringaste kännedom om för ändringarna.

 

Man har därmed helt ignorerat regeringsformens portalparagraf “All offentlig makt utgår från folket“.

 

Det är inte små förändringar det handlat om. Några exempel:

Riksbanken som gjordes överstatlig 1998 varvid inflationsmålet prioriterades före sysselsättningsmålet. Det ska ha inneburit 250 000 fler arbetslösa!

 

2002 ändrade man grundlagsstridigt regeringsformen för att kunna överföra mer makt till EU utan ett behöva “fråga” folket. När man några år senare tog beslut om godkännande av Lissabonfördraget stred även detta mot såväl bokstav som anda i grundlagen. Självklart skulle vi folkomröstat.

 

I sin strävan att vara maktens lydiga och handgångna redskap söker nu också Susanne Nyström förringa grundlagsbrottet Decemberöverenskommelsen som avvecklar parlamentarismen, en av demokratins grundstenar. Den som kan raljera om detta brott är inte seriös.

 

Att SD skulle vara ett rasistiskt parti för att man motsätter sig massinvandring är enbart löjligt. Med detta påstående förklarar man så gott som flertalet europeiska stater som varande rasistiska. Detsamma gäller synen på tiggare.

 

Tyvärr är det också så att den politiska korrektheten kräver att man för att inte betraktas som rasist måste älska alla invandrare och deras värderingar.

 

Att ignorera den avdemokratisering som skett och sker och samtidigt söka framstå som de enda goda och humanistiska människorna genom att vara för massinvandring tyder onekligen på en begränsad världsbild och en enorm självgodhet utan verklighetsförankring.

 

Kanske är det i stället så att många medborgare tröttnat på avdemokratiseringen och ser SD som enda möjligheten att återupprätta demokratin.

 

Man kan säga, att grundlagen är ett samhällskontrakt mellan medborgare och riksdag och regering. Så länge de sistnämnda följer grundlagen är medborgarna lojala. Bryter däremot regering och riksdag samhällskontraktet (och det är vad som nu skett) har de förlorat sin legitimitet och medborgarna kommer förr eller senare att revoltera.

Olle Ljungbeck

—–

 

SVAR I DIREKT FRÅN SUSANNE NYSTRÖM

Det är realpolitik, inte odemokratiskt.

Som jag skrev i min ledare så gör de politiska partierna upp med de partier de står närmast och därför bäst kan samarbeta med.

 

Det innebär exempelvis att Kristdemokraterna sällan sträcker ut en hand till Vänsterpartiet och vice versa. Eftersom Sverigedemokraterna i princip bara har invandring på agendan, och vill föra migrations- och integrationspolitiken i en riktning som de andra partierna inte ställer sig bakom, saknas de grundläggande förutsättningarna för ett samarbete mellan SD och de övriga sju riksdagspartierna.

 

Det är inte odemokratiskt, utan realpolitiskt. Vad gäller decemberöverenskommelsen, uteblivna folkomröstningar och brutna samhällskontrakt, så var det ingenting jag nämnde i ledaren.

Susanne Nyström

—–

Familj sover mitt på gatan

Flyktingar eller fattiga EU-migranter – alla behöver de akut hjälp

Människor kommer till vårt land med fel förväntningar ofta hitlurade med förhoppning att få arbete och bostad. Men oavsett om det är flyktingar från Syrien eller personer från ett EU-land rör det sig om människor i akut behov av hjälp.

 

Hedvigslundskyrkan har under en vecka haft en vandrarhemsbuss stående bakom kyrkan. I den bor de åtta EU-medborgare från Rumänien.

 

De kom till Sverige i god tro att kunna försörja sig här. I stället hamnade de på gatan. De har bland annat sovit utanför Konturen i centrum.

 

Lasse Wennman från Mat-akuten engagerade sig för dem och ordnade med bussen. Svenska kyrkan står för kostnaden för den. Bussen kommer att bli kvar ytterligare drygt en vecka. Det planeras för att ordna med hjälp till hemresa för dem.

 

Det finns en plan för att även fortsätta att hjälpa dessa personer när de kommer hem till sin by. De finns hjälporganisationer på plats i Rumänien genom vil ka vi kan kanalisera hjälp Det är unga människor som har barn, barnen bor ho släktingar.

 

Kyrkobesökare

Se även artikel om tiggarna som åker hem.

——

Public. 2 mars 2015 av LisseLotte Danielson för Gavledraget.com.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top