Andersberg, Gävle – Fru J.O. Grönberg Andersberg, samt Åkare John Johansson

 

Andersberg_JO_Gronberg   Fru J.O. Grönberg, Andersberg, Gävle

 

Fastigheten uppfördes 1891 av P. O. Hallgren efter ritningar av arkitekt Skoglund och den ombyggdes 1931 och tillbyggdes då med en lägenhet. Byggnaden inrymmer två lägenheter om 1 rum och kök samt källarvåning. I lilla byggnaden finns 1 rum och kök. Gården är taxerad till 18.000 kr. och brandförsäkrad för 34.000 kr. Tomt­arealen uppgår till 1.000 kvm. Fru Grönberg har ärvt fastigheten efter sina för­äldrar.

 

J. O. Grönberg är född den 24 september 1892, dotter till P. O. Hallgren, född 1852, död 1917, o. h. h. Sofia f. Sund, född 1854, död 1930, samt gift sedan 1931 med Fred­rik Leonard Grönberg, född den 22 september 1882, död 1939.

——————————————–

Akare_John_Joahansson-Andersberg

Fastigheten uppfördes 1895 av Johansson efter ritningar av byggmästare Eklund. Den har sedan tillbyggts efter hand. Villan inrymmer två lägenheter om 1 rum och kök samt en om 2 rum och kök. Den är taxerad till 7.000 kr. och brandförsäkrad för 15.000 kr. Tomtarealen uppgår till 400 kvm. Ekonomibyggnaderna uppfördes 1895 och på tomten finns fruktträd och en del andra planteringar. Ägaren är född och uppväxt i gården. Han driver egen åkerirörelse.

 

John Johansson är född den 9 oktober 1895, son till Johan Johansson, född 1860, död 1931, o. h. h. Karin Johansson, född 1857, död 1941, samt gift sedan 1932 med Ragnhild Larsson, född den 27 maj 1913, dotter till Anders Larsson, född 1865, o. h. h. Lydia f. Hillberg, född 1880. Barn: Ragnar, född 1932, Einar, född 1933, Rut, född 1937, Birgit, född 1939, och Sigvard, född 1943.

 

Källa:   Boken ”Svenska Samhällen” från 1944 som Innehåller mycket information om bostadsfastigheter i Gävle.

————————–

oktober 21, 2013

Gå till  Startsidan

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top