S:a Centralgatan 47, Erik Eriksson och Lysgatan 14, Charles V. Hedin i Gävle

 

Sa_Centralgatan_47

Fastigheten uppfördes 1900 och 1911 av ägaren efter ritningar av stadsarkitekt E. A. Hedin. Den inrymmer 25 rum, är taxerad till 47.900 kr. och brandförsäkrad för 92.100 kr. Tomtarealen uppgår till omkring 800 kvm.

 

Erik Eriksson är född 1865, son till Erik Jansson o. h. h. Greta Lisa f. Persdotter, samt gift sedan 1899 med Maria Kristina Apell, dotter till soldaten Per Apell o. h. h. Barn: Elsa Bergengren, G. Eriksson, Ruth Hjorth samt Anna-Lisa Esbjörn.

————————————–

 

År 1925 lät Charles Hedin och tre andra personer uppföra fastigheten. Den byggdes av K. Andersson efter ritningar av Erik Källgren, Gävle stads byggnadskontor. Den inrymmer fyra lägenheter om 1 rum, kök och hall. Vidare finns en cykelbod på tom­ten, som för övrigt är planterad med fruktträd, prydnadsträd, rosor, m. m. Taxe­ringsvärdet uppgår till 24.000 kr. och brandförsäkringsvärdet till 36.000 kr. Tomten har en areal av 620 kvm. Fastigheten äges till hälften av Charles Hedin. Den andra hälften innehas av dennes bror, gasverksarbetaren E. C. G. Hedin, och stadsarbetaren K. J. Westerlund. Gården ligger på det s. k. Brynäsberget, som började bebyggas 1922. Det var då nästan helt täckt av granskog, men nu har området blivit för­vandlat till ett vackert litet villasamhälle med omkring ett 60-tal villor.

År 2013.

 

Källa:   Boken ”Svenska Samhällen” från 1944 som Innehåller mycket information om bostadsfastigheter i Gävle.

————————–

oktober 21, 2013

Gå till  Startsidan

 

Related Articles

Lisse-Lotte Danielson

Här finns mer information om Lisse-Lotte. Läs mer..

Leave a comment

name*

email* (not published)

website