Åkaregatan 63 och Gröneborgsgatan 7 Fjärran Höjder, Gävle

 

Akargatan_63

 

Fastigheten uppfördes på nuvarande plats 1841. Den är flyttad från Valbo socken, Gävleborgs län, och är byggd i lantgårdsstil av äldre typ. Byggnaden är 13 m. lång och 6 m. bred samt inrymmer 3 rum, 2 kök och tvättstuga. Den förvärvades av nu­varande ägarens far 1855. Ekonomibyggnaderna äro även de byggda 1841. Gården är taxerad till 5.000 kr. och brandförsäkrad för 8.000 kr. Tomtarealen uppgår till 700 kvm.

 

C. A. Hämlin är född 1866, son till fånggevaldiger L. Hämlin, född 1829, o. h. h. Margareta f. Skärberg, född 1835, samt gift sedan 1892 med Maria Forsstén, född 1866, dotter till fabriksarbetaren Anders Forsstén o. h. h. Barn: Karin, född 1899.

 

Läs mer om fångegevaldiger L. Hämlin.

 

———————————

 

Groneborgsgatan_7

 

Ägaren uppförde fastigheten 1943 efter ritningar från A.-B. Svenska Trähus. Den inrymmer en lägenhet om 3 rum och kök, är taxerad till 17.000 kr. och brandförsäk­rad för samma belopp. Tomtarealen uppgår till 600 kvm. Ägaren är bördig från Älvkarleö och han bosatte sig i Gävle 1914. Han är anställd i Bobergs Fajansfabrik.

 

Karl Martin Sigvard Hörberg är född den 12 februari 1918, son till Karl Hjalmar Hörberg, född 1880, död 1938; o. h. h. Frida Augusta f. Öbrink, född 1891, samt gift sedan 1939 med Naime Emelia Elisabeth Eriksson, född den 8 januari 1919, dotter till Konrad Eriksson, född 1895, o. h. h. Emelia Josefina f. Johansson, född 1892. Barn: Gunilla Elisabet, född den 4 november 1943.

 

Källa:   Boken ”Svenska Samhällen” från 1944 som Innehåller mycket information om bostadsfastigheter i Gävle.

————————–

oktober 20, 2013

Gå till  Startsidan

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top