Medborgarförslag och Medelhavet.

Torbjörn Edlund

Insändare – Trafiken i Medborgarförslag som kom bort?

 

Inte ett ljud har jag hört. Det är nu två år sedan jag lämnade in ett medborgarförslag med trafiklösning för Gävle centrum. Kommunen bekräftade att förslaget kommit in och de frågade om jag var beredd att presentera förslaget i kommunfullmäktige.

 

Jag gjorde därför en enkel presentation i Powerpoint. Men sen har jag inte hört ett dyft, varken bu eller bä. Passade på att kolla hur länge svaret skulle dröja för att få ett hum hur demokratin fungerar i Gävle, och det gör den ju tydligen inte!

 

Men de ansvariga har väl i vanlig ordning säkert en hel hop förklaringar och undanflykter varför de inte hört av sig. Om de trafikansvariga på Gävle kommun tycker att mitt förslag är ogenomförbart så borde jag åtminstone ha fått veta det!

 

Det kan ju finnas andra förklaringar men jag ligger inte åt det konspiratoriska utan konstaterar bara: det är vackra ord om demokrati, men realiteten tycks vara en helt annan.

 

Principen för mitt förslag diskuterades för ett antal år sedan i Tekniska nämnden, men det var inte lika radikalt som mitt eftersom det innebär att man tar bort de yttre trädraderna vid på  ömse sidor om Esplanaden från Rådhustorget och norrut. Jag frågade på nämnden varför de inte föreslagit att ta bort träden för att få mer plats, men tjänstemannen svarade att han inte vågade göra det!

 

Så vad är det jag hittat på?

 

För några år sedan gjordes en undersökning över hur besökarna i Gävle Centrum transporterar sig dit. Ungefär en tredjedel kom med bil och resten med buss, till fots eller per cykel.

 

Om vi stänger av centrum för bilar skulle det innebära att uppåt en tredjedel av handeln skulle försvinna och med det massor med butiker. Vill vi ha det så?

 

I Västerås har de löst problemet med en ringled runt centrum, så trots hård konkurrens från större köpcentrum än Valbo Köpcentrum så verkar centrumhandeln fungera. Men, det går inte att ordna en sådan ringled i Gävle eftersom det skulle innebära grävskopor fram och en massa byggnader bort.

Den svåra knuten är trafiken i nord-sydlig riktning eftersom trafiken från väst inte är genomfart eftersom den stoppas av järnvägen.

 

Min tanke är att upplåta N. Rådmansgatan för bilarna med dubbelriktad trafik och samma sak med kollektivtrafiken som får hålla till på N Kungsgatan. Men det kräver att trädraderna närmast Rådmansgatan respektive Kungsgatan tas bort för att få plats med fler filer. Två filer på Rådmansgatan och fyra på Kungsgatan för att bussarna som stannar på hållplats inte ska hindra övriga bussar.

Jo, jag har fått höra att det är ett idiotiskt förslag, både diplomatiskt och mindre diplomatiskt.

Men frågan är varför jag inte hört något från Gävle kommun!

Torbjörn Edlund

 

SVAR I TILL TORBJORN EDLUND DEN 30/4

Du var själv hos nämnden 2013 och föredrog ditt förslag

Hej Torbjörn! Sedan ett par år tillbaka kan medborgarförslag behandlas direkt i den berörda nämnden och därför var ditt förslag uppe i tekniska nämnden den 24 april 2013. Enligt protokollet föredrog du ditt förslag, som sedan avslogs av tekniska nämnden.

 

Det är olyckligt om du fått bilden att ditt ärende skulle behandlas även av kommunfullmäktige. Vi har valt att i vissa fall behandla medborgarförslag direkt i nämnderna eftersom detta snabbar upp processerna och gör att de som skrivit förslag betydligt snabbare får återkoppling och beslut.

 

Med vänlig hälsning

Eva Älander.S – kommunfullmäktiges ordförande, JensLeidermark.S – tekniska nämndens ordförande

——-

INSÄNDARE

Medelhavet på ont och gott             Medelhavet-ont

——-

Public. 2015-04-30 av Lisse-Lotte Danielson, för Gavledraget.com

Kommentera gärna vad du tycker om detta längst ned på denna sida där det står Starta diskussionen!

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top