Debatt-Från att flyktingar välkomnas till att avvisas.

Flyktingar

Var det detta du ville se, Stefan Löfven?

Public. i GD 19/11 2015.

 

“Ref ugees welcome / Flyk­tingar, välkomna” sade statsminister Stefan Löfven för några veckor sedan, på Medborgarplatsen i Stock­holm. Till Sverige kommer det varje dag hundratals människor som söker skydd. Under tiden från de­monstrationen då, till och med i dag har mycket för­ändrats. Den svenska debat­ten har polariserats något så extremt.

 

Under de senaste två da­garna har ungdomsorgani­sationer inom Rädda Bar­nen-rörelsen haft ett möte i Köpenhamn. Där har vi bland annat lärt oss av var­andra, diskuterat hur vi ska tackla kommande månader.

 

På Öresundståget tillbaka hem till Sverige ser vi hur politiken blir verkställd. Po­liser påbörjar de tillfälliga inre gränskontroller och asylrätten försvagas.

 

Flyktingar behöver skydd än i dag. Det finns mycket kvar att göra. Välkomna, flyktingar, skanderade Ste­fan Löfven. Välkommen flyktingar, sa svenska fol­ket, Välkommen flyktingar, sa många representanter, från många partier. Välkom­na. Men visa mig gärna rese­dokument först. Välkomna, flyktingar. Ändå står polisen i dag och avvisar barnfamil­jer från tåget i Hyllie. Du­blinförordningen förstärks på bekostnad av asylrätten.

 

Det går nu säga att grän­serna stängs för de som inte är blonda och blåögda. Människor som tvingats fly genom ett Europa som sak­ta men säkert får högre mu­rar och mer taggtråd. Grän­serna som blir tydligare.

 

Hela vägen upp till Sveri­ge genom fruktansvärda upplevelser och situationer för att väl här, bli behandla­de som boskap, och skickas tillbaka, på första tåget till­baka till Köpenhamn. Är det detta du ville se, Stefan Löf­ven? Kan du välkomna de människorna du själv stäng­er ut ifrån Sverige? Vad hän­de med ryggraden?

Jorge Londoiio och Oliwer Karlsson –  Rädda Barnens Ungdomsförbund

————–

Publ. 2015-11-19 av Lisse-Lotte Danielson för Gavledraget.com

Kommentera gärna vad du tycker om detta längst ned på denna sida där det står   Starta  diskussionen.

Related Articles

Lisse-Lotte Danielson

Här finns mer information om Lisse-Lotte. Läs mer..

Leave a comment

name*

email* (not published)

website