Erik Wickberg

Erik Wickberg ingår bland de Gävleprofiler som har utmärkt sig på olika sätt antingen som historiker, konstnär eller författare inom Gävle och dess omnejd

1700-talet, Erik Wickberg, Gävlebor berättar, Kultur

Erik Wickberg – Smedjegatan 11 och 13 på Söder i Gamla Gefle

    Artikelserie i Gefle Dagblad 1958 – 1962 : Bland Kåkar och Gränder på Gamla Söder. Anteckningar ur Gävle stadsprotokoll, domböcker och andra handlingar.              Som tidigare nämnts köptes den västra delen av fastigheten Färga­ren 6 redan 1743 av kofferdimannen Peter Lundström, som ävenledes någon gång under 1700-talets första

1700-talet, Erik Wickberg, Gävlebor berättar

Erik Wickberg – Borgaren Starcks gård “ovanför källan” Smedjegatan 9

    Artikelserie i Gefle Dagblad 1958 – 1962 : Bland Kåkar och Gränder på Gamla Söder. Anteckningar ur Gävle stadsprotokoll, domböcker och andra handlingar.                När stadens äldsta bevarade tomt­bok uppgjordes 1758, antecknades för nuvarande fastigheterna Smed­jegatan 9—11, att man där visat fram ett fastebrev av 10/3 1733.

1600-talet, Erik Wickberg, Gävlebor berättar

Erik Wickberg – Lilla Brunnsgatan 5 och Smedjegatan 15, Lindholm-Hedqvist-Leufstadius

  Artikelserie i Gefle Dagblad 1958 – 1962 : Bland Kåkar och Gränder på Gamla Söder. Anteckningar ur Gävle stadsprotokoll, domböcker och andra handlingar.        KLICKA PÅ BILDERNA FÖR ATT FÖRSTORA DEM – klicka sedan på bakåtpilen för att återgå till nästa bild!   Hur Holms gräsland blev två tomter            

1600-talet, Erik Wickberg, Gävlebor berättar

Eric Wickberg – Wretgården, Lilla Brunnsgatan 2 blev Uhrwäders hem

  Artikelserie i Gefle Dagblad 1958 – 1962 : Bland Kåkar och Gränder på Gamla Söder. Anteckningar ur Gävle stadsprotokoll, domböcker och andra handlingar.            I ett tidigare kapitel har berättats om det gårdsbyte, som 30/3 1667 avtalades mellan borgarna Erik Uhrwäder och Olof Wret Om denna affärstransaktion i stället skett

1700-talet, Erik Wickberg, Gävlebor berättar

Erik Wickberg – Om karska lotsar och skeppare på Söder i Gamla Gefle

  Artikelserie i Gefle Dagblad 1958 – 1962 : Bland Kåkar och Gränder på Gamla Söder. Anteckningar ur Gävle stadsprotokoll, domböcker och andra handlingar.                Någon organisation motsvarande våra dagars lotsverk fanns inte under medeltiden; då kunde lotsyrket utövas av vem som helst mot ersättning enligt överenskommelse. Ifråga om

1900-talet, Erik Wickberg, Gamla foton inlagda efter 2012, Gävlebor berättar, Kultur

Erik Wickberg – Hur en stadsdel försvinner.

  Artikelserie i Gefle Dagblad 1958 – 1962 : Bland Kåkar och Gränder på Gamla Söder. Anteckningar ur Gävle stadsprotokoll, domböcker och andra handlingar.            Varje Extern länk öppnas i ett separat NYTT fönster. När ni har läst texten, STÄNG detta  för att återgå till denna sida. KLICKA PÅ BILDERNA FÖR ATT FÖRSTORA

1700-talet, Erik Wickberg

Slagsmålet på Anders Lundströms krog 1707

    De första krigsfångarna i Gävle under stora nordiska kriget utgjordes av en grupp saxare, som dock försvann från staden redan våren 1704. I slutet av 1706 börjar emellertid rådhusprotokollen återigen med jämna mellanrum tala om saxiska krigsfångar, inkvarterade här och där hos stadens borgare. Varifrån denna, nya fångkontingent kom har ej kunnat fastställas,

Scroll to Top