Erik Wickberg – Lilla Brunnsgatan 4 på Söder i Gamla Gefle

    Där skepparen på ”S:te Petter" bodde   Artikelserie i Gefle Dagblad 1958 – 1962 : Bland Kåkar och Gränder på Gamla Söder. Anteckningar ur Gävle stadsprotokoll, domböcker och andra handlingar.                Det finns tecken som tyder på att Smedjegatan n:ris 9 och 11 en gång sträckt sig rakt igenom kvarteret och följaktligen omslutit även den gård, som numera bär numret Lilla Brunnsgatan Read more [...]

Erik Wickberg – Smedjegatan 11 och 13 på Söder i Gamla Gefle

    Artikelserie i Gefle Dagblad 1958 – 1962 : Bland Kåkar och Gränder på Gamla Söder. Anteckningar ur Gävle stadsprotokoll, domböcker och andra handlingar.              Som tidigare nämnts köptes den västra delen av fastigheten Färga­ren 6 redan 1743 av kofferdimannen Peter Lundström, som ävenledes någon gång under 1700-talets första hälft tillhandlade sig av Abraham Kiäll »halva delen i en källare bredvid Biörkmans Read more [...]

Erik Wickberg – Borgaren Starcks gård “ovanför källan” Smedjegatan 9

    Artikelserie i Gefle Dagblad 1958 – 1962 : Bland Kåkar och Gränder på Gamla Söder. Anteckningar ur Gävle stadsprotokoll, domböcker och andra handlingar.                När stadens äldsta bevarade tomt­bok uppgjordes 1758, antecknades för nuvarande fastigheterna Smed­jegatan 9—11, att man där visat fram ett fastebrev av 10/3 1733. I fas­tighetsbrevet förmäldes, att borga­ren Erich Jonsson Starck sålt sin Read more [...]

Erik Wickberg – Lilla Brunnsgatan 5 och Smedjegatan 15, Lindholm-Hedqvist-Leufstadius

  Artikelserie i Gefle Dagblad 1958 – 1962 : Bland Kåkar och Gränder på Gamla Söder. Anteckningar ur Gävle stadsprotokoll, domböcker och andra handlingar.        KLICKA PÅ BILDERNA FÖR ATT FÖRSTORA DEM – klicka sedan på bakåtpilen för att återgå till nästa bild!   Hur Holms gräsland blev två tomter               I  Nora-byn Sälja i Västmanland levde omkring år 1600 en viss Olof Andersson, vars tre Read more [...]

Eric Wickberg – Wretgården, Lilla Brunnsgatan 2 blev Uhrwäders hem

  Artikelserie i Gefle Dagblad 1958 – 1962 : Bland Kåkar och Gränder på Gamla Söder. Anteckningar ur Gävle stadsprotokoll, domböcker och andra handlingar.            I ett tidigare kapitel har berättats om det gårdsbyte, som 30/3 1667 avtalades mellan borgarna Erik Uhrwäder och Olof Wret Om denna affärstransaktion i stället skett i våra dagar, skulle den förstnämnde bara behövt ändra sin postadress från nr 3 till nr 2 vid Lilla Read more [...]

Erik Wickberg – Om karska lotsar och skeppare på Söder i Gamla Gefle

  Artikelserie i Gefle Dagblad 1958 – 1962 : Bland Kåkar och Gränder på Gamla Söder. Anteckningar ur Gävle stadsprotokoll, domböcker och andra handlingar.                Någon organisation motsvarande våra dagars lotsverk fanns inte under medeltiden; då kunde lotsyrket utövas av vem som helst mot ersättning enligt överenskommelse. Ifråga om örlogsfartygens lotsning ålade Gustav Wasa allmogen i vissa kusttrakter att Read more [...]

Erik Wickberg – Lilla Brunnsgatan 5 på Söder i Gävle

    Artikelserie i Gefle Dagblad 1958 – 1962 : Bland Kåkar och Gränder på Gamla Söder. Anteckningar ur Gävle stadsprotokoll, domböcker och andra handlingar.        KLICKA PÅ BILDERNA FÖR ATT FÖRSTORA DEM – klicka sedan på bakåtpilen för att återgå till nästa bild!   Från fiskargård till skolhushåll         »Fastebrevet är av år 1626 uti Juni månad; berättar att Nils Persson Storholm försålt Read more [...]

Erik Wickberg – V. Islandsgatan 10 på Söder i Gävle

Artikelserie i Gefle Dagblad 1958 – 1962 : Bland Kåkar och Gränder på Gamla Söder. Anteckningar ur Gävle stadsprotokoll, domböcker och andra handlingar.          Där en av stadens fem lotsar bodde     Den förste i stadens tomtböcker angivne ägaren till fastigheten Västra Islandsgatan 10, var skep­paren Johan Dehn (även Dähn), som innehade gården då det första tomtregistret upprättades 1758  Några marginalanteckningar om Read more [...]

Erik Wickberg – Om Laxens stölder och Lundmans frieri

  Artikelserie i Gefle Dagblad 1958 – 1962 : Bland Kåkar och Gränder på Gamla Söder. Anteckningar ur Gävle stadsprotokoll, domböcker och andra handlingar.          1 början av 1720-talet kom i Gävle en stöldaffär i dagen, som så småningom visade sig ha för­greningar även långt utanför stadens gränser och om att sätta spår i rättsprotokollen flera år framåt.   Det började så smått med att handelsmännen Johan Kiällström Read more [...]

Erik Wickberg – Kartografernas syn på Gamla Söder

  Artikelserie i Gefle Dagblad 1958 – 1962 : Bland Kåkar och Gränder på Gamla Söder. Anteckningar ur Gävle stadsprotokoll, domböcker och andra handlingar.          KLICKA PÅ BILDERNA FÖR ATT FÖRSTORA DEM – klicka sedan på bakåtpilen för att återgå till nästa bild!     Gamla söder på en krta från 1640-talet    Staden Gävles äldsta kända privilegiebrev utfärdades 1446 av konung Kristofer. Ingenting exakt är Read more [...]

Erik Wickberg – Striden om gamla operahuset

Artikelserie i Gefle Dagblad 1958 – 1962 : Bland Kåkar och Gränder på Gamla Söder. Anteckningar ur Gävle stadsprotokoll, domböcker och andra handlingar.                  En stor del av den gamla bebyg­gelsen inom förnyelseområde I var redan borta, innan »saneringen» på allvar började inom område II öster om Södra Kungsgatan, där som ovan nämnts förändringar­na skulle »bestämmas i första hand av trafiktekniska och kul­turhistoriska Read more [...]

Erik Wickberg – Hur en stadsdel försvinner.

  Artikelserie i Gefle Dagblad 1958 - 1962 : Bland Kåkar och Gränder på Gamla Söder. Anteckningar ur Gävle stadsprotokoll, domböcker och andra handlingar.            Varje Extern länk öppnas i ett separat NYTT fönster. När ni har läst texten, STÄNG detta  för att återgå till denna sida. KLICKA PÅ BILDERNA FÖR ATT FÖRSTORA DEM – klicka sedan på bakåtpilen för att återgå till nästa bild!         Gävle Read more [...]

Slagsmålet på Anders Lundströms krog 1707

    De första krigsfångarna i Gävle under stora nordiska kriget utgjordes av en grupp saxare, som dock försvann från staden redan våren 1704. I slutet av 1706 börjar emellertid rådhusprotokollen återigen med jämna mellanrum tala om saxiska krigsfångar, inkvarterade här och där hos stadens borgare. Varifrån denna, nya fångkontingent kom har ej kunnat fastställas, ej heller hur länge den blev kvar i Gävle. Man känner inte ens kontingentens exakta storlek, även om vissa Read more [...]

Löfska gården i Glasmästargränd 4, Gamla Söder i Gävle

  Råd- och handelsmannen Petter Strömbäck (1664-1720), var en mäktig och förmögen herre, som ägde tomter och gårdar litet varstädes i staden. Till hans egendomar hörde också vid mitten av 1690-talet den nuvarande fastigheten Glasmästargränd 4, som han dock 20 mars 1696 sålde till den hillefödde borgaren i Gävle Anders Persson Säljemar (d. 1733), gift med Ingeborg Israelsdotter (d. 1733). Den låga köpeskillingen, som utgjorde endast 50 dal. Kmt, skvallrar om att försäljningsobjektet Read more [...]

Svarta frun hade Salong och sotarna sin kammare i Gamla Gefle på Söder, Erik Wickberg

Där "Svarta frun" hade "Salong" och sotarna sin kammare i Gamla Gefle på Söder.   (Källa till denna beskrivning är Erik Wickbergs "Bland kåkar och Gamla gränder på Söder", sidor 160-161.)           Nedre Bergsgatan 14   Den förste bebyggaren av tomten Åldermannen 7 med adress Nedre Bergsgatan 14 var kronobåtsman och hette Hans Persson Westberg. Han torde ha slagit sig ner på denna plats i stadens utkant i början av 1700-talet och tycks ha bott där till sin död. Read more [...]