Kv Possen och Silverfrun blev en trafikkarusell – Erik Wickberg

  Artikelserie i Gefle Dagblad 1958 – 1962 : Bland Kåkar och Gränder på Gamla Söder. Anteckningar ur Gävle stadsprotokoll, domböcker och andra handlingar        Kvarteren som blev trafikkarusell      Klickbar bild, klicka sedan på bakåtpilen för att återgå till artikeln   Innan den stora ommöbleringen av Gamla Söder igångsattes på 1950-talet, gick bebyggelsen längs Södra Kungsgatans östra sida än­da ner mot Södra Strandgatan, Read more [...]

Västra Islandsgatan 5 och 3 – av Erik Wickberg

  Artikelserie i Gefle Dagblad 1958 – 1962 : Bland Kåkar och Gränder på Gamla Söder. Anteckningar ur Gävle stadsprotokoll, domböcker och andra handlingar                          SLÄKTNAMNET SOM FÖRSVANN   Ägarlängd för Västra Islandsgatan 5   Som ursprungsfastighet till nuva­rande Islandsgatan 5 — Petregatan 4 upptar tomtböckerna 1700--talstom­ten nr 72 (senare nr 94), också Read more [...]

Södra Strandgatan 12 samt Petrégatan 2 och 4 – av Erik Wickberg

    Artikelserie i Gefle Dagblad 1958 – 1962 : Bland Kåkar och Gränder på Gamla Söder. Anteckningar ur Gävle stadsprotokoll, domböcker och andra handlingar              Många små pusselbitar i en stor tomt     l:a pusselbiten: Reinbothsdelen   Vid den Reinbothska fastighetens klyvning 1753 tillföll som redan nämnts den östra halvan fiskaren Johan Otto Wixner d ä. (f. ca 1704, d. 1769). I stadens äldsta Read more [...]

Gävle Vapen, Södra Strandgatan 10 – av Erik Wickberg

    Artikelserie i Gefle Dagblad 1958 – 1962 : Bland Kåkar och Gränder på Gamla Söder. Anteckningar ur Gävle stadsprotokoll, domböcker och andra handlingar        Gävle Vapen, virrvarrets förlovade kvarter        Klickbar bild, klicka sedan på bakåtpilen för att återgå till artikeln       Klickbar bild, klicka sedan på bakåtpilen för att återgå till artikeln       Nuvarande Read more [...]

V Islandsgatan 4 och 6 samt Smedjegatan 3 -av Erik Wickberg

    Artikelserie i Gefle Dagblad 1958 – 1962 : Bland Kåkar och Gränder på Gamla Söder. Anteckningar ur Gävle stadsprotokoll, domböcker och andra handlingar.            Klickbar bild, klicka sedan på bakåtpilen för att återgå till artikeln   Hemma hos Lindström kompassmakaren   Vid styckningen av den Strömbäckska trädgårdstomten i slutet av 1700-talet förvärvades den norra och något större halvan av segel- och kompassmakaren Read more [...]

Smedjegatan, Strömbäcks trädgård blev gårdstomter-Erik Wickberg

  Artikelserie i Gefle Dagblad 1958 – 1962 : Bland Kåkar och Gränder på Gamla Söder. Anteckningar ur Gävle stadsprotokoll, domböcker och andra handlingar.        Hur Strömbäcks trädgård blev gårdstomter.         Ehuru omslutande endast trenne tomter hör kvarteret Spinnaren ingalunda till Gamla Söders minsta. I gamla tider var det dock ännu större till ytvidden, men Västra Islandsgatans rätning i början av 1790-talet gick ut Read more [...]

V Islandsgatan 13 på Söder i Gamla Gefle hade gamla anor – Erik Wickberg

  Artikelserie i Gefle Dagblad 1958 – 1962 : Bland Kåkar och Gränder på Gamla Söder. Anteckningar ur Gävle stadsprotokoll, domböcker och andra handlingar.        En liten gård med gamla anor              Som ägare till den nuvarande fas­tigheten Västra Islandsgatan 13 upptar 1758 års tomtbok borgaren och fiskaren Johan Widenström och i marginalen finns följande intres­santa anteckning:   "Uti köpebrevet utav 5 Read more [...]

S Strandgatan 14, Petregatan 1, 3, 5, 7, Dybböls skansar-Erik Wickberg

  Artikelserie i Gefle Dagblad 1958 – 1962 : Bland Kåkar och Gränder på Gamla Söder. Anteckningar ur Gävle stadsprotokoll, domböcker och andra handlingar.        Sillpackargården vid Gavleån     Klickbar bild, klicka sedan på bakåtpilen för att återgå till artikeln     I den fastighet, som numera bär adressen Södra Strandgatan 14, bodde på 1690-talet en borgare vid namn Per Jonsson Kring. Tomten hade på den tiden en helt annan Read more [...]

Smidesmästarnas gård vid gamla Smedjegatan 2 – Erik Wickberg

                                                                                                                      Varje Extern länk öppnas i ett separat NYTT fönster. När ni har läst texten, STÄNG detta  för att återgå till denna sida. KLICKA PÅ BILDERNA  FÖR ATT FÖRSTORA DEM, klicka därefter på tillbaka-pil för att återgå till artikeln.   Kvarteret Read more [...]

Sekel utan fritidsproblem på 1600-talet i Gefle – av Erik Wickberg

  Ett visst behov av förströelse och tidsfördriv har väl i alla tider funnits hos människan, även om det först i våra dagar tagit sådana proportioner, att man på allvar börjat betrakta det som ett svår­bemästrat problem. I gångna tider med deras omänskligt långa arbetsdagar och -veckor skapades självfallet inga större bekymmer för, hur den knappt tilltagna fri­tiden skulle utnyttjas. Fritiden omfattade då i praktiken knappast annat än söndagarna, och även då var Read more [...]

Erik Wickberg – V Islandsgatan 11 på Söder i Gamla Gefle

  Artikelserie i Gefle Dagblad 1958 – 1962 : Bland Kåkar och Gränder på Gamla Söder. Anteckningar ur Gävle  stadsprotokoll, domböcker och andra handlingar.            Islandskällans andra garvargård       Ehuru belägen i en stadsdel, som huvudsakligen beboddes av sjöfolk och andra till sjöfarten, rederinä­ringen och skeppsbyggeriet nära anslutna yrkesmän, synes "Ruddammstomten” alldeles speciellt ha lockat Read more [...]

Erik Wickberg – Rettiggatan, Ruddammsgränd 2, V Islandsgatan 9.

  Fiskargården som försvann   Artikelserie i Gefle Dagblad 1958 – 1962 : Bland Kåkar och Gränder på Gamla Söder. Anteckningar ur Gävle  stadsprotokoll, domböcker och andra handlingar.                Tidigare har omnämnts hur borg­mästaren Johan Wilhelm Petre 1882 utökade sin egen­dom (S. Strandgatan 16) i Islands­källan genom inköp även av tom­ten nr 80, belägen omedelbart söder om hans förutvarande Read more [...]

Erik Wickberg – Kv Islandskällan på Söder i Gamla Gefle.

    DE NYA STADSGATORNA KRÄVER TOMTMARK   Artikelserie i Gefle Dagblad 1958 – 1962 : Bland Kåkar och Gränder på Gamla Söder. Anteckningar ur Gävle  stadsprotokoll, domböcker och andra handlingar.              Över nordöstra hörnet av nuva­rande fastigheten Södra Strand­gatan 16 samt utöver både denna gata och Södra Köpmangatan sträckte sig vid 1600-talets början den gårdstomt, som ovan bär numret Read more [...]

Erik Wickberg – Lilla Brunnsgatan 6 på Söder i Gamla Gefle

  En fläkt från "Solkonungens" dagar   Artikelserie i Gefle Dagblad 1958 – 1962 : Bland Kåkar och Gränder på Gamla Söder. Anteckningar ur Gävle  stadsprotokoll, domböcker och andra handlingar.            Huruvida hustru Sophia Andersdotter Kiällberg i början av 1700-talet kom i besitt­ning av fastigheten Lilla Brunnsgatan 6 genom köp, arv eller på annat sätt är ickc bekant, och lika ovisst är det, om det vid tidpunkt Read more [...]

Erik Wickberg – Smedjegatan 7 på Söder i Gamla Gefle

    En sjökaptensgård vid Smedjegatan   Artikelserie i Gefle Dagblad 1958 – 1962 : Bland Kåkar och Gränder på Gamla Söder. Anteckningar ur Gävle stadsprotokoll, domböcker och andra handlingar.              Av de nuvarande åtta fastig­heterna i kvarteret Färgaren är Smedjegatan 7 den som erbjuder det magraste historiska stoffet i stadens tomtböcker. Dess historia kan med andra ord icke med säkerhet följas Read more [...]