Katolska kyrkan, Norra Centralgatan 10, Norr, Öster om Esplanaden

"Gävlevandringar med Folke av Folke Löfgren och Barbro Sollbe" Katolska kyrkan, Norra Centralgatan 10 NORR, ÖSTER OM ESPLANADEN   Det är säkert inte så många som vet att denna portal leder in till Sveriges äldsta bevarade katolska kyrka, som är byggd efter reformationen. Den ligger på Norra Centralgatan i Gävle (1984). Katolska församlingen i Gefle, grundad 1880, och S:t Pauli katolska kyrkai Gävle invigdes år 1881 och har alltså firat sitt 100-årsjubileum. Read more [...]

Sveriges riksbank, Drottninggatan 34, Norr, Öster om Esplanaden

"Gävlevandringar med Folke av Folke Löfgren och Barbro Sollbe" Sveriges riksbank, Drottninggatan, 34. NORR, ÖSTER OM ESPLANADEN Det här är Drottninggatans vackraste portal och den finner man i riksbankshuset, Drottninggatan 34. Portalen framhävs fint genom frontespisen, det framspringande parti som med sin spetsgavel stiger upp över takfallet. Många tror att huset ritats av arkitekten Ferdinand Boberg. Huset harmonierar ju så bra med intilliggande Centralpalatset. Det var Read more [...]

Börshuset, Kyrkogatan 33, Norr, öster om Esplanaden

"Gävlevandringar med Folke av Folke Löfgren och Barbro Sollbe" Börshuset, Kyrkogatan 33. NORR, ÖSTER OM ESPLANADEN Det här var en gång entrén till Europas nordligaste varubörs. Den var belägen i fastigheten Kyrkogatan 33, mitt emot Grand Hotell. Planen vid sidan om byggnaden kallas i dag för Börsplan. Huset uppfördes av AB Gefle Filialbanki början på 1850-talet i nyantik stil. Byggnaden, som då bestod av en våning med entresol (mellanvåning eller halvvåning), utgjorde Read more [...]

Gamla Grand, Kyrkogatan 28, Norr, Öster om Esplanaden

"Gävlevandringar med Folke av Folke Löfgren och Barbro Sollbe" Gamla Grand, Kyrkogatan 28. NORR, ÖSTER OM ESPLANADEN   Huvudingången till det som en gång var Grand Hotell ligger på Kyrkogatan. Hotellet byggdes till 1901 års utställning och arkitekten hette Ture Stenberg. Färg sätter färg på tillvaron, kan man säga, då man i dag ser på porten. För några år sedan såg porten rätt så anskrämlig ut. Hela huset har restaurerats på ett fint sätt. Portens pilastrar Read more [...]

Sjömanskyrkan, Centralplan, Norr, Öster om Esplanaden

"Gävlevandringar med Folke av Folke Löfgren och Barbro Sollbe" Sjömanskyrkan, Centralplan. NORR, ÖSTER OM ESPLANADEN                   Sjömanskyrkan inför uppbrottet. EFS-föreningen flyttade till Andreaskyrkan i Andersberg. Foto 1977: Lasse Halvarsson, Gefle Dagblad   Till det yttre en kyrka, men hur är den till det inre? Ja, om Sjömanskyrkan kan man säga att den varit och är en byggnad Read more [...]

Frimurarhuset, Kyrkogatan 26, Norr, Öster om Esplanaden

"Gävlevandringar med Folke av Folke Löfgren och Barbro Sollbe" Frimurarhuset, Kyrkogatan 26. NORR, ÖSTER OM ESPLANADEN Det drygt hundraåriga frimurarhuset vid Gavleån har stor betydelse för stadsbilden och bör, enligt riksantikvarieämbetet i januari 1987, förklaras som byggnadsminne. Trappstegsgaveln tv vetter mot Kyrkogatan — den motsvarande, på husets andra kortsida, mot Norra Strandgatan och ån. Foto 1979: Kurt Elf ström, Gefle Dagblad   Frimurarhuset Read more [...]

Norra Köpmangatan, Norr, Öster om Esplanaden

"Gävlevandringar med Folke av Folke Löfgren och Barbro Sollbe" Norra Köpmangatan. NORR, ÖSTER OM ESPLANADEN   Hörnet Drottninggatan 23 (åt vänster) - Norra Köpmangatan 9 (åt höger), kv Klippan. Foto 1971: Länsmuseet   Mina barndomsminnen från 1920-talet lever kvar men hur har det gått med min barndoms gata, Norra Köpmangatan? De små två- och trevåningshusen revs och idyllen på Norra Köpmangatan försvann — men så här var det på 1920-talet. Read more [...]

Stadshuset, Norra Rådmansgatan 6, Norr, Öster om Esplanaden

"Gävlevandringar med Folke av Folke Löfgren och Barbro Sollbe" Stadshuset, Norra Rådmansgatan 6.. NORR, ÖSTER OM ESPLANADEN     Jag står på Rådhustorget i Gävle och ser på stadshuset och undrar vad det tog åt Per Ennes d y då han 1802 anmodade hovintendenten Carl Fr Sundvall att göra ritningar på ett hus till sig och sin familj som skulle tjäna som bostad vid Rådhustorget -- nuvarande stadshuset.   Exteriören mot Rådhustorget är sig Read more [...]

Rådhuset, Esplanaden/Rådhustorget, Norr Esplanaden

"Gävlevandringar med Folke av Folke Löfgren och Barbro Sollbe" Rådhuset, Esplanaden/Rådhustorget. NORR ESPLANADEN   Det här är "den vackraste byggnaden norr om Dalälven", enligt stadsarkitekten Sven Wranér. Själv har jag inte sett alla byggnader norr om Dalälven, men jag tycker att rådhuset är stadens vackraste byggnad. Till sin fulla rätt kom rådhuset genom stadsdelsförnyelsen, varigenom Slottstorget frilades och man fick en fri utsikt mot norr från Södra Read more [...]

Handelsbanken, Nygatan 20, Norr Väster om Esplanaden

"Gävlevandringar med Folke av Folke Löfgren och Barbro Sollbe" Handelsbanken, Nygatan 20 NORR VÄSTER OM ESPLANADEN Den svarta betongreliefen vid Handelsbankens entré är drygt 3 m hög och kallas — som på sedlarna — "Hinc robur et securitas" (härav styrka och säkerhet). "Likt svarta stalaktiter omsluter Truedssons relief entrén. Husets raka vinklar motverkas på ett sätt som för tanken till grottor och mäktiga valv i berget Primitiv, jordnära och full av must Read more [...]

01 Mr Gävle, Folke Löfgren – (1910-1996)

"Gävlevandringar med Folke av Folke Löfgren och Barbro Sollbe"   Mr Gävle Folke Löfgren - (1910-1996) I Gävle under 1900-talets första hälft ingick en hel del original i gatubilden. En kallades Munspels­August, (klicka även här) en Karlsson på tippen, en hovmålare Carlsson. Carlsson, som hade varit smed, stod på Stortorget och nasade sina naivistiska målningar från en barnvagn. Efter hans livstid har de blivit mycket uppskattade. Han spelade också positiv. Hovmålarbeteckningen Read more [...]

Vasaskolan/läroverket, Norra Kungsgatan 15, Norr, Väster om Esplanaden

"Gävlevandringar med Folke av Folke Löfgren och Barbro Sollbe" Vasaskolan/läroverket, Norra Kungsgatan 15 NORR VÄSTER OM ESPLANADEN   Högre allmänna läroverket i Gävle, dagens Vasaskola på ett odaterat vykort. Foto: Gustaf Reimers.   I ombyggt skick invigdes läroverket 1914 av ärkebiskop Nathan Söderblom, överdirektören vid läroverksstyrelsen A Falk samt stadsfullmäktiges ordförande i Gävle, konsul O Flensburg. För första gången sjöngs Read more [...]

Norra Kungsgatan 15, Norr Väster om Esplanaden

"Gävlevandringar med Folke av Folke Löfgren och Barbro Sollbe" Vasaskolan/läroverket, Norra Kungsgatan 15 NORR VÄSTER OM ESPLANADEN Högre allmänna läroverket i Gävle, dagens Vasaskola på ett odaterat vykort. Foto: Gustaf Reimers.   I ombyggt skick invigdes läroverket 1914 av ärkebiskop Nathan Söderblom, överdirektören vid läroverksstyrelsen A Falk samt stadsfullmäktiges ordförande i Gävle, konsul O Flensburg. För första gången sjöngs då Read more [...]

Staketgatan 26 Norra Skeppargatan 16, Norr Väster om Esplanaden

Koll"Gävlevandringar med Folke av Folke Löfgren och Barbro Sollbe" Staketgatan 26 - Norra Skeppargatan 16 NORR, VÄSTER OM ESPLANADEN   Ett av Staketgatans mest förslummade hus. Kollegan nr 1 med adress Staketgatan 26, kommer att rustas upp. Huset, som är en vinkelbyggnad, uppfördes år 1877 av magister C G Säterstrand och arkitekt var Erik   Ramström. Sedan byggnadsåret 1877 har man endast gjort små ändringar ifråga om rumsindelning med mera. Gårdshuset, Read more [...]

Tingshuset, Kaplansgatan 1, Väster

"Gävlevandringar med Folke av Folke Löfgren och Barbro Sollbe" Tingshuset, Kaplansgatan 1 Väster Tingshusets gamla huvudentré mot Kaplansgatan. Här är bl.a. ingången till rättssalen. I övervåningen håller hyresnämnden till. Foto 1985: Leif Jäderberg, Gefle Dagblad.   Tingshuset I Gävle kommer troligen att bli byggnadsminnesmärke (den statliga motsvarigheten till byggnadsminne). Huset invigdes år 1900. Arkitekt var E A Hedin. Om honom har sagts, att han Read more [...]