Stadshuset, Norra Rådmansgatan 6, Norr, Öster om Esplanaden

“Gävlevandringar med Folke

av Folke Löfgren och Barbro Sollbe”

Stadshuset, Norra Rådmansgatan 6..

NORR, ÖSTER OM ESPLANADEN

 

 

Jag står på Rådhustorget i Gävle och ser på stadshuset och undrar vad det tog åt Per Ennes d y då han 1802 anmodade hovintendenten Carl Fr Sundvall att göra ritningar på ett hus till sig och sin familj som skulle tjäna som bostad vid Rådhustorget — nuvarande stadshuset.

 

Exteriören mot Rådhustorget är sig rätt lik från Per Ennes tid. En trevåningsbyggnad med huvudingången mot torget inramad av samma kolonner som då samt en altan. Själva dörrarna, som för några år sedan var gråmålade, har fått tillbaka den bruna ursprungsfärgen, liksom fönsterramarna. Portarna är de gängse som man hade på 1970-talet. På varje porthalva fanns gjutjärnsgaller med glad på insidan.

Ovanpå altanen stod förr statyer av Merkurius, handelns gud, och Poseidon, havens beskyddare. De ersattes efter 1869 års stadsbrandav två stora krukor som nu har försvunnit.

Ska man se porten i helhet, ska man se på fönstret ovanför porten som utsmyckats med en kartusch (ett ornamentalt ramverk) och Gävle stads gamla vapen.

Jag tror att Per Ennes ville bo lika fint som brukspatronerna på våra stora bruk i Gästrikland. Man skapade en herrgård mitt i staden.

Gävle stad köpte huset av Per Ennes dödsbodelägare för 20.000 riksdaler 1848. Vid branden 1869 skadades byggnaden svårt.

 

Kommunfullmäktige sammanträder i stadshusets solennitetssal i april 1981. På podiet under balkongen sitter fr v Ingastina Spennare, andra vice ordförande, Åke Gillström, ordförande, och Erik Karlsson, kanslichef.

Foto: Kurt Elfström, Gefle Dagblad.

 

Stadshuset (tv) med tillbyggnaden, sett från grannen i söder, förvaltningshuset. Per Ennes köpte tomten vid Stora Torget (nuvarande Rådhustorget) 1801 av jungfrun Catharina Helena Mau och byggde huset 1804-07 med huvudfasad åt torget och gavel åt Drottninggatan. En tvåvånings flyger mot Drottninggatan rymde bl a ett stort kök i bottenvåningen. Längs Köpmangatan (i bildens högerkant)låg en envåningslänga av timmer, reveterad och med tegeltak. En uthuslänga, byggd på samma sätt, låg i gränsen mot den s.k. Selggrenska tomten (senare Sjöbergska huset, senare förvaltningshuset). Vid stadsbranden 1869 skadades fastigheten svårt, och flygeln och envåningslängorna måste rivas. 1874 stod huset återuppbyggt.

Foto: Lasse Halvarsson, Gefle Dagblad.

 

Stadshusets huvudentré med gjutjärnsgaller på dörrhalvorna.

Foto 1983: Leif Jäderberg, Gefle Dagblad.

 

År 1871 gjorde hovarkitekten J F Åbomslutliga ritningar för en restaurering och tillbyggnad av stadshuset, som huvudsakligen kom att bestå av affärslokaler på nedre botten och hotell på andra och tredje våningen. Stadshuset tillbyggdes efter Drottninggatan med den ännu bevarade solennitetssalen (festsalen) samt efter Köpmangatan med Gavlesalen och köksutrymmen.

Per Ennes har alltså inte kunnat räkna solennitetssalen till sin våning, som många tror. Däremot hade han den nu så kallade Enneska salongen och galleriet vid sidan om solennitetssalen som paradvåning. Där mottog han bland annat Karl XIV Johan och hans son, kronprins Oscar (som sedan blev Oscar I).

 

Finast i landsorten

Det finns troligtvis ingen landsortsstad som kan uppvisa en sådan fin festvåning som Gävle. Det torde även vara det äldsta i bruk varande stadshuset.

I en korridor en trappa upp kan man jämföra hur stadshuset såg ut efter sekelskiftet, då stadshotellet upphörde med sin verksamhet i huset och staden flyttade in med sina kanslier från rådhuset till stadshuset. Det gamla slitna furugolvet i festsalen har bytts mot parkett. Gävle stads gamla vapen sitter kvar på väggarna och ornamenten, reliefprydnader och listverk lyser i ursprungsfärgerna, men så har även gävlesonen, konservator Per J Mattssonvid den senaste restaureringen gjort sitt allra bästa.

Högst upp, en bit under taklisten, finns reliefer i stuck av till synes unga människor som, sa en av tjänstemännen, brukar bli trötta i ansiktet då pratglada fullmäktigeledamöter håller på från kl 16 till kl 22 på sammanträdena.

Vad tog det åt Per Ennes d.y?

Gefle Dagblad 26 januari 1984

Utgiven 1988.

Barbro Sollbe.

Källa: Gävlevandringar med Folke av

Folke Löfgren och Barbro Sollbe.

 

 Se mer av Folke Löfgren här!

———————————–

Sammanställt av Lisse-Lotte Danielson.

 

Related Articles

Lisse-Lotte Danielson

Här finns mer information om Lisse-Lotte. Läs mer..

Leave a comment

name*

email* (not published)

website