Katolska kyrkan, Norra Centralgatan 10, Norr, Öster om Esplanaden

“Gävlevandringar med Folke

av Folke Löfgren och Barbro Sollbe”

Katolska kyrkan, Norra Centralgatan 10

NORR, ÖSTER OM ESPLANADEN

 

Det är säkert inte så många som vet att denna portal leder in till Sveriges äldsta bevarade katolska kyrka, som är byggd efter reformationen. Den ligger på Norra Centralgatan i Gävle (1984).

Katolska församlingen i Gefle, grundad 1880, och S:t Pauli katolska kyrkai Gävle invigdes år 1881 och har alltså firat sitt 100-årsjubileum. Det har funnits katolska kyrkor — i Stockholm, Göteborg och Malmö — som byggts efter reformationen och som varit äldre än i kyrkan i Gävle, men dessa är nu rivna.

 

Portalen går i gotisk stil. Huvudingången till kyrkan ligger omedelbart till höger, då man kommer in från Norra Centralgatan. Den lilla tegelkyrkan med sina spetsbågefönster och strävpelare mot kyrkans vägg, grönytorna samt det smidda staketet mellan pelarna och kyrkans vägg åt Norra Centralgatan gör emellertid att en del stannar till och frågar vad det är för hus.

Uppförd efter stadsbranden

Kyrkan ritades av Hjalmar Gottfrid Sandels, som var biträdande stadsarkitekt i Gävle 1869—1873. Från 1873 till 1910 var han slottsarkitekt i Stockholm. Sandels ritade även Strand Hotell som låg där nuvarande Folksamhuset nu ligger efter Norra Strandgatan i Gävle (1984). Strand Hotell kallades det innan det revs för “Gamla Folkets hus“.

 

 

Strand Hotell mellan 1918-1947. Senare Folkets hus.

Byggmästare för den katolska kyrkan var J F Lindeberg. Han torde ha varit den som uppförde de flesta husen i Gävle efter 1869 års stadsbrand. Då kyrkan byggdes fanns i staden ett 30-tal katoliker. Som verksamhetsområde hade församlingen hela Norrland.

J F Lindeberg uppförde även Teater-Cirkusi Furuviksparken 1940./Lisse-Lotte Danielson

 

Katolska kyrkan i Gävle är helgad åt S:t Paulus. Foto 1980: Leif Jäderberg, Gefle Dagblad.

 

Drottningens biktfader

Församlingens förste kyrkoherde blev barnabitpatern Giovanni Carlo Moro. Tidigare hade han varit änkedrottningen Josefinas biktfader. Han skildras som en betydande personlighet och god talare. Under sin Gävletid tog han gärna del i debatterna kring ämnen av religiös, kulturell och politisk natur.

I Gävle förvärvade han många vänner även utanför sin församling. Med dessa höll han kontakt sedan han blivit utsedd till prior för barnabitklostret i Paris. “Under pastor Moros tid inrättades här i staden den så kallade Franska skolan. Efter en tid kom skolan i helt protestantiska händer”, heter det. Skolan fortsatte sedan under namnet “Lyceum för flickor“.

År 1892 anlände den första Elisabethsystern till Gävle. Hon kom att följas av syster Olga Dittmer som skildrats som “en helgonlik kvinna”. Syster Olga var i många är föreståndarinna för

Elisabethsystrarna i staden.

1933 förvärvade Elisabethsystrarna fastigheten Brynäsgatan 16, där de drev sjukhem till 1973.

 

 

Oavsett religiösa åsikter bedrev de katolska Elisabethsystrarna en omfattande sjukvård. Då spanska sjukan härjade som värst 1918—1919 var Elisabethsystrarna helt oumbärliga. Den siste läkaren på Elisabethsystrarnas sjukhem var doktor Gunnar Nordbergi Gävle.

 

Öppen hela dagarna

Katolska kyrkan är en oas för människor som vill söka lugn och harmoni. Det torde vara den enda

kyrkan i Gävle som är öppen för allmänheten hela dagarna.

Kyrkan restaurerades 1973-74. Man försökte behålla så mycket så möjligt från tiden då den byggdes. Kyrkorummet är rikt utsmyckat med bland annat ett stort altarkors samt rikligt med skulpturer.

Kyrkoherden heter Riccardo Bulloni. Han uppehåller den gamla fina traditionen från pastor Moros tid att ha ett brett samarbete med övriga religiösa samfund. Antalet församlingsmedlemmar har ökat, bland annat på grund av invandringen från katolska länder under de senare åren. Varje julafton brukar Heliga trefaldighets församlings kyrkoherde och S:t Pauli församlings katolske kyrkoherde fira gudstjänst tillsammans.

Konstnärinnan Ida Matton utförde år 1900 en byst av katolska kyrkans förste kyrkoherde i Gävle, pastor Moro. Den har nu sin plats över ingången under läktaren. Han torde vara en av de få kyrkoherdar i vårt land som fått en skulptur av sig själv placerad i sin kyrka tillsammans med änglar och helgon. Till kyrkan hör en krypta samt lokaler för ungdomsverksamhet.

 

Don Riccardo håller gudstjänst i stilla veckan på fotot ovan, av Olle Mattsson 1979. (“Don” är en familjär titel för präster i Italien och i Riccardo Bullonis hemtrakter, södra Schweiz). Den katolska församlingen omfattar över tusen personer, och Don Riccardo pendlar mellan Gävle och sex andra gudstjänstplatser i Hälsingland, Gästrikland och Norduppland. En gång i månaden håller en präst från Stockholm gudstjänst på polska i Gävle, och lika ofta förrättar Don Riccardo gudstjänst på spanska. Med det ökade inslaget av flyktingar i Gävles befolkning har församlingen blivit alltmer internationell.

På Elisabethsystrarnas tid hölls gudstjänst tre dagar i veckan i deras kapell i fastigheten på Brynäsgatan. Systrarna var fem eller sex. Många gävlebor minns dem med värme och tacksamhet. “När någon av oss syskon var sjuk, ringde vår mor till systrarna, och då kom alltid någon av dem och gav oss s.k. inpackning. Det hjälpte för det mesta. Och när hösten kom, fick man hämta frukt från systrarnas trädgård”, berättar en församlingsmedlem, Gunhild Bäcklin.

 

Fotot ovan t h, från en gudstjänst i katolska kyrkan och med en Elisabethsyster i mitten, är från Gefle Dagblads bildarkiv.

Nedre lilla bilden: S:t Elisabeths sjukhem i kvarteret Bygdekikaren, med långsidan mot Brynäsgatan och kortsidan mot Andra tvärgatan. Längst bort tv ses Staffanskyrkan.

Foto 1963: Gävle kommuns centralarkiv. Reprofoto: Ingrid Landberg.

 

Portalen leder in till lugn och harmoni

Gefle Dagblad 30 juni 1894

Källa: Gävlevandringar med Folke av

Folke Löfgren och Barbro Sollbe.

 

Se mer av Folke Löfgren här!

———————————–

Sammanställt av Lisse-Lotte Danielson.

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top