Hoten ökar mot Migrationsverket – David Peterson/TT

 

Publ i GD 5/8 2016

migrationsverket

 

 

 

 

Migrationsverket

 

PersonalenMigrationsverket hotas allt oftare av asylsökande.

 

De första sju månaderna av 2015 hotades personalen vid 62 tillfällen – i år har nästan tre gånger så många hot anmälts, visar myndighetens incidentrapport. Mellan januari och juli hotades Migrationsverkets personal 164 gånger.

 

Vad som räknas som hot är enligt Maria Johansson, arbetsmiljöspecialist vid Migrationsverket, svårt att avgöra och det kan vara allt från hot om att vägra lämna lokalen till hot om att begå någon form av våldshandling.

 

Migrationsverket-2

 

– Ibland är det riktat mot individen, ibland är det hela myndigheten som är värdelös, säger hon.

 

Antalet rapporterade fall av trakasserier mot personalen har också ökat ordentligt, från 14 fall första sju månaderna av 2015 till 140 samma period i år.

 

Att hoten ökar beror enligt Maria Johansson framför allt på tre saker: antalet personer som skrivits in i Migrationsverkets system har nästan fördubblats, myndighetens personalstyrka har vuxit från 5 000 till 8 000 personer och samtidigt finns ett större fokus på arbetsmiljöfrågor.

– Målet är att vår personal inte ska mötas av en massa hot i vardagen. Vi accepterar inte att hot uppkommer men samtidigt måste man ha förståelse för att människorna väntar på livsavgörande besked, säger Maria Johansson.

 

Myndighetens personal känner generellt att det är hyggligt säkert att gå till arbetsplatsen och Migrationsverket har inte en högre personalomsättning än andra myndigheter, enligt Maria Johansson.

– De flesta som jobbar hos oss tycker det är meningsfullt att jobba med människor som är i den här situationen och då kanske det blir enklare att hantera, säger hon.

 

 

Men enligt fackförbundet ST, som företräder anställda på Migrationsverket, skulle arbetsgivaren kunna göra mer. Den obligatoriska utbildningen i hantering av hot och våld borde personalen till exempel erbjudas direkt.

– Alla ska ha den men alla har inte gått den, säger Mats Skytt, huvudskyddsombud på fackförbundet ST.

 

Han tror också att mörkertalet när det kommer till hot mot personalen är stort.

– Det är minst lika många till. Många som har varit på Migrationsverket länge ser det som vardagsmat och de anmäler inte och kan ibland ifrågasätta andra kollegor som känt obehag. Vi jobbar stenhårt med att bli av med den jargongen men den finns kvar, säger Mats Skytt.

 

Maria Johansson håller med om att det finns medarbetare som inte tar riskerna på allvar. Däremot menar hon att utbildningen i hantering av hot och våld inte kan erbjudas direkt.

 

– Jag tänker såhär, när du är ny på en arbetsplats så har du ett mentorskap och en sådan här utbildning blir lite väl teoretisk om man inte arbetat ett tag, säger hon.

 

Målet är att alla medarbetare ska ha gått utbildningen vid slutet av året.

 

David Peterson/TT

 

Migrationsverket

 

Gå till Startsidan!


Publ. 2016-08-06 av Lisse-Lotte Danielson för Gavledraget.com

Kommentera gärna vad du tycker om detta längst ned på denna sida där det står Starta diskussionen!

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top