NORRTULL i Gävle – där höll cirkusarna till – Folke Löfgren

 

Publicerat i Gefle Dagblad lördag 19 oktober 1985

Ur Åke Nyléns tidningsurklipp

 

 

 

Norrtull i Gävle var den plats, som på 1910- och 1920-talet spred glädje till tu­sentals barn med föräldrar. Norrtull identifierade man som stadens festplats för där höll cirkusarna till.

 

Någon folkpark fanns inte på den tiden. Själva cirkusplatsen låg där kvarteren Danmark och Norge nu ligger vid Valbovä­gen samt området strax bakom dessa kvarter. Cirkusarna kom tidigt om våren som flyttfåg­larna, så snart snön hade smält. De höll till på Norrtull till sent på hösten. Cirkusplatsen hyrde de av staden.

 

Ibland kom det även tivoli dit med scen, dansbana och karu­sell. Gefle Arbetarekommun stod för dessa arrangemang. Oftast höll tivolit till på Skyttegården,  som låg i närheten av PixHantverkargatan. Ernst Rolf sägs ha uppträtt som myc­ket ung på festplatsen på Norr­tull bland andra.

 

Bland cirkusar som kom till Gävle minns jag särskilt cirkus Strassbüger och Hagenbecks. De hade mycket djur och var större än de andra cirkusarna. Andra som jag kommer ihåg var Schreiber, Scott och natur­ligtvis de cirkusar som hade hemortsrätt i Gävle, Möllers och Lindbergs. De uppträdde ibland under olika namn.

 

Hur kom det sig att just Norrtull blev cirkusplats i sta­den? Jag skall berätta. År 1901 hade man en mycket stor slöjd-, industri- och lantbruks­utställning i Gävle. Denna ut­ställning var minst lika fin som 1946 års utställning i staden. 1901 års utställning förlades till Norrtull. Till utställningen hörde även ett tivoli.

 

En dansk, Christian Olsen, satte upp en cirkus på tivolit, men den lämnade så dåligt ekonomiskt utbyte att den efter endast några veckor måste stängas. Räddningen kom i och med att två bröder Knut och Frans Lindberg från Gävle övertog tivolit.

 

 

De hade tidigare bland annat haft cirkusföreställningar i Rid­huset som låg på Drottningga­tan 47—49 i staden. Bröderna gjorde succé.

 

När bröderna Lindberg slutat sitt gästspel i Gävle ändrade de namnet på cirkusen från Cirkus Lindberg till ”Gefle utställningscirkus”.  På så sätt gjorde de reklam för staden där de drog fram.  “Ryttarnas Konung, Frans Lind­berg från Gefle” stod det i annonserna i landsortstidning­arna.

 

Ryttarnas konung Frans

 

Frans bror, Knut Lindberg var atlet och brottare. Han slog an på damerna, vilket ogillades av hans fru och sambo Julia Andersson. Det var hon som skötte dirkusens affärer. Julia Andersson ogillade Knuts kurtis. Det sades att Julia handgripligen tillrättavisade sin man.

 

Julia Andersson

 

Brazil Jack, som år 1902 var engagerad som konstskytt och violinvirtuos hos Gefle Utställningscirkus, har berättat om Knuts eskapader. Det var alltså bröderna Knut och Frans Lindberg som introducerade cirkusen på Norrtull.

 

Om Cirkus Möller, La Bella Ingeborg, Ottobonis,  Palmas kunde jag berätta mera. Alla var de släkt med varandra och de spred glädje i staden.

 

La Bella Ingeborg

 

 

Utställningsområdet sträckte sig från Staketgatan i Söder till Carlsborgsgatan i norr. I väster begränsades området av Skomakargatan och i öster av Norra Kungsgatan. Det mindre utställningsområdet låg vid Sta­ketgatan. Genom en bro över Valbogatan förenades det med det större utställningsfältet, där bland annat lantbruksutställningen höll till. Det större fältet hade en areal av 18 hektar eller 36,5 tunnland. På det mindre utställningsområdet vid Staket­gatan låg den så kallade indu­strihallen. Där cirkusarna höll till vid Valbogatan låg utställ­ningens huvudrestaurang.

 

Halvautställningsområ­det hörde tidigare till Hille kommun. Staden hade emeller­tid år 1895 inkorporerat Nynäs egendom ända upp mot järnvägen och kom därigenom att disponera marken. Under utställningsåret 1901 fanns endast Nynäs egendom och Borgarskolan eller Militärskolan, som den då hette på norra sidan om Valbogatan.

 

År 1917 bildades AB Gavlegårdarna i vår stad. Detta bolag lät då bygga sex trävillor på Nynäs med lägenheter på ett rum och kök. Dessa fastigheter har samtliga övergått till privata ägare. Hyran för en lägenhet var 420 kronor om året vid inflyttningen 1918. På Gavlegårdarnas aktiebrev utgörs aktiemanteln av ett vackert tecknat egnahem omgivet av en trädgård.

 

Idrottsplatsen på Norrtull kom till först på 40-talet. Man hade börjat bland annat att göra en skridskobana om vint­rarna, som sedermera ersattes med en året runt användbar idrottsplan. Den konstfrusna is­hockeybanan kom till på 1960-talet.

 

Valbogatans björkar samt grönskan och lågbebyggelsen på norra sidan om gatan gör boendemiljön till en av de allra bästa i Gävle — den är helt enkelt omistlig. 

 

FOLKE LÖFGREN

 

Folke Löfgren
Folke Löfgren

——————————

maj 30, 2012

Sammanställt av lisse-lotte@danielson

1 thought on “NORRTULL i Gävle – där höll cirkusarna till – Folke Löfgren”

  1. Pingback: Cirkusflickan La Bella från Gävle – av Per Arne Wahlberg | Gävledraget

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top