Solgrytans Scen är borta till slut

Publicerat i Gefle Dagblad MÅNDAG 30 Maj 2012

 

Solgrytans gamla scen är nu riven

 Så här såg det ut 2009 när scenen med dansbana fortfarande fanns kvar.

 

I många år har sce­nen vid Solgrytan i Andersberg varit fallfärdig. För över två år sedan gjordes en beställning om rivning och nu är rucklet äntligen borta.

 

Anledningen till att det tog så lång tid att riva scenen var helt enkelt att beställningen glöm­des bort. 

 

Dansbanan är nu borta

 Så här ser det ut vid Solgrytan i dag när scenen är riven.

 

I mars, när GD pratade med Cristian Jansson, driftansva­rig för parkmarker, berättade han att området efter rivning­en skulle slaghackas dels för att se hur mycket marken under har tagit stryk och dels för att se hur mycket Andersbergsborna nyttjar ytan. Därefter ska det göras upp planer på vad mar­ken kan användas till i framti­den.

 

– Men det ska fortfarande va­ra parkmark, sa Cristian Jans­son då.

 

Moniqa Swälas

——————————

maj 30, 2012

Sammanställt av lisse-lotte@danielson 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top