October 2011

Livet på Gefleborgs slott, Del 2

54 Robert Hagen, del 2 kap LIV

  En mycket spännande krönika av ELLEN HAGEN om livet på Gävleborgs slott. ROBERT HAGEN.(1868 – 1922) LANDSHÖVDING 1918 – 1922 NÄR ROBERT HAGEN 1918 utnämndes att efterträda greve Hugo Hamilton som landshövding i Gävleborgs län och ståthållare på Gävle slott kunde han vid något över femtio års ålder blicka tillbaka på en både ovanlig […]

Lii Tjörneryd

Lii Tjörneryd valde livet

    Lii Tjörneryd       Hyllningsfest till livet i Valbo kyrka en fredag i september 2011.       Lii proklamerar: LÄNGE LEVE LIVET och välkomnar i stort sett en fullsatt kyrka.     Länge leve livet. Sätt på ljudet ……………… Den 23 september 1991 förändrades livet för Lii Tjörneryd. I en allvarlig

1600-talet

Kyrkogatan och dess grannar på slutet av 1600-talet

    Kyrkogatan 2010.     Kyrkogatan var i äldsta tider Gefle stads förnämsta gata. Norra Strandgatan blev ej bebyggd till sin östligare del förrän mot senare hälften av 1700-talet eller rättare sagt – den fanns inte till. Gårdarna, som hade sina fasader mot Kyrkogatan, sträckte sig vanligen ner till åbrinken. Den skulle emellertid senare

1600-talet, 1700-talet, 1800-talet, Gamla Gävlesläkter

Immanuel Nobel i Gävle, släkten Nobel

Vem var Immanuel Nobel i Gävle?   Nya rön. Se detta!        Immanuel Nobel d.ä. 1757-1839 Immanuel Nobel hette ursprungligen Nobelius (latinisering av släktens ursprungsort Nöbbelöv i Skåne). Han förkortade först namnet till Nobell och 1785 till det slutliga Nobel. Under sina studier till kirurg tjänstgjorde han i den svenska krigsmakten under striderna i

Gamla Gävlesläkter

Släkten Matton

  Se även ÖVRIGA VIKTIGA SLÄKTER I GÄVLE: SLÄKTEN MATTON En gång skall du vara en av dem som levat för länge sen! (Per Lagerkvist) Matton Gävlefamilj som blev känd för sin läderfabrik och som även haft inflytande inom såväl kultur som idrott genom aktiv verksamhet och donationer. 1. Lars Andreas (1825-1897), gm Christina Gustafva

Gamla Gävlesläkter, Livet på Gefleborgs slott, Del 2

47 Carl Adolf Theodor Björkman, del 2 kap XLVII

  En mycket spännande krönika av ELLEN HAGEN om livet på Gävleborgs slott.  CARL ADOLF THEODOR BJÖRKMAN.(1831-1908) LANDSHÖVDING 1883-1899 EFTER STUDIETID I Uppsala och vid Skogsinstitutet företog Björkman forskningsresor, delvis med statsunderstöd, till Tyskland, Frankrike, Schweiz, Österrike och Danmark. Han var därefter lärare i olika repriser vid Skogsinstitutet samt jägmästare i Stockholms län. 1856 fick

1700-talet, Erik Wickberg

Slagsmålet på Anders Lundströms krog 1707

    De första krigsfångarna i Gävle under stora nordiska kriget utgjordes av en grupp saxare, som dock försvann från staden redan våren 1704. I slutet av 1706 börjar emellertid rådhusprotokollen återigen med jämna mellanrum tala om saxiska krigsfångar, inkvarterade här och där hos stadens borgare. Varifrån denna, nya fångkontingent kom har ej kunnat fastställas,

Honnon

Släkten Honnon, senare Lexelius, från 1500-talet till år 2010

  Källor: “Gefle och dess slägter” samt “Ur Gävle stads historia” från 1946. De länkade filerna talar för sig själva. Bibliotekarien som skrev rent dessa teckningar. Skulpturen av honom. Märta Lindeberg. “Kyrkogatan och dess grannar på slutet av 1600-talet”, sid. 112-116. Alf Uddholms “Gevalienses Gävles Vasaskola och dess elever i fem sekler och sexton släktled

1700-talet, Gamla Gävlesläkter

Släkten MAU inflytelserik gävlesläkt på 1700-talet

  Tysk, utan svenskt medborgarskap, var släkten Mau, som inflyttade från Lübeck i början av 1720-talet med den unge grosshandlaren Joakim Hindrich Mau (1704-1792). Först 1736 blev han borgare i Gävle med Petter Almgrenoch den tyskfödde Hans Zynt som borgenärer. Mau bildade genast en trävarufirma, vilket visar hans fina affärsinstinkt. Träet hade framtiden för sig.

1700-talet, Gamla Gävlesläkter

Släkten Folcker i Gävle, del 2

  Bilderna är hämtade från Sehlbergs böcker “Gefle och dess slägter”.     Bibliotekarien som skrev rent dessa teckningar.     Skulpturen av honom.     Barbro Bröms och råd- och handelsman Petter Folckers 11 barn var:     350. Petter Folckers och Barbro Bröms släktschema.   1) Carl Folcker (f. 1680-1704). Pastorvigd 1703. Regementspastor

1600-talet, Gamla Gävlesläkter

Släkten Folcker i Gävle, del 1

  Bilderna är hämtade från Sehlbergs böcker “Gefle och dess slägter”.   Bibliotekarien som skrev rent dessa teckningar.     Skulpturen av honom.     349. Folckers släktschema. 57. Släktschema för Kröger. Dubbelklicka för att få bilderna extra stora.     Släkten Folcker spelade länge en stor roll i Gävle. Dess stamfader var just Jöran

1600-talet, Gamla Gävlesläkter

Släkten Behmer, Behm på 1600-talet

Gefle och dess slägter. Bibliotekarien som skrev rent dessa teckningar.   Skulpturen av honom. 366. Joen Michel Behms släktschema. 18. Fortsättning     Dubbelklicka för att få bilderna extra stora. Borgmästare Joen/Johan Michaelson/Mikaelsson Behm gift med Anna Danielsdotter Krögeri Gävle. Anna tillhörde Bureätten. Joen Michelsson Behm blef d. 4 maj 1631 vald till borgmästare jämte

Scroll to Top