Släkten Honnon, senare Lexelius, från 1500-talet till år 2010

 

Källor:

“Gefle och dess slägter” samt “Ur Gävle stads historia” från 1946. De länkade filerna talar för sig själva.

Bibliotekarien som skrev rent dessa teckningar.

Skulpturen av honom.

Märta Lindeberg. “Kyrkogatan och dess grannar på slutet av 1600-talet”, sid. 112-116.

Alf Uddholms “Gevalienses Gävles Vasaskola och dess elever i fem sekler och sexton släktled 1557-1988”, sid 38.

Anckarström – kungamördaren.

PROLOG

Släkten Honnon har en mycket färgstark och händelserik historia och ingick bland annat i Trolldomsprocesserna.

Berättelsen omspänner ett långt tidsperspektiv, från den första Hans Honnon (1596-1651) inflyttad från Skottland till dagens ättling efter namnbyte Kenneth Lexelius med söner år 2010.

Här finns även länkar till episoder beskrivna av Märta Lindeberg och Erik Wickberg samt Percy Elfstrand och är ett försök att sammanställa ett rikhaltigt material omfattande sex sekel fram till vår nutid. Beskrivningen av släkten belyser mindre socialt anpassade individer och kungamördare men även personer som nådde inträde i högadeln i samhällets högsta topp.

Genom att fotografera Sehlbergs samtliga anteckningar i “Gefle och dess slägter” med hänvisningar mellan olika sidor och ha dem ständigt till hands kan man se kopplingar på ett helt annat sätt än vad som tidigare varit möjligt.

Honnons gravsten – som är den största och tyngsta i Heliga Trefaldighetskyrkan trodde man först var Sönderslagen (se Märta Lindebergs bok från 1934 nedan) men upptäcktes 2 år senare vara intakt och liggande på sin originalplats i kyrkan. Troligen blev den såld till Samuel Valley då släkten Honnon fick ekonomiska bekymmer. Detta finns noterat i Sehlbergs anteckningar i ”I Gefle och dess släkter” som visas med foto.

Efter forskning och vänligt bistånd från Heliga Trefaldighetskyrkans och Thomaskyrkans personal har vi nu lyckats hitta gravstenen och visar den med nedanstående foton.

————————————-

Så började det hela!

Äldsta generationen var Hans-Honnon (1596-1651) – Anna Hieronymidotter Grubb ( ? – 1686)

Hans Honnon var född i Dumfarling i Schottland.

Han var rådman och handelsman i Gävle där han dog vid 55 års ålder och var gift med Anna Hieronymidotter-Grubb av tysk börd (källa: Charles Lexelius). Det saknas information om när hon är född men hon dog år 1686 i Gävle. Hans och Anna fick tillsammans följande sex barn:

A) Hindrich B) Hieronymi ??? C) Hans D) Jacob E) Catharina F) Helena.

Sida 532 i Sehlbergs bok “Gefle och dess slägter”

A)Hindrich Honnon( -1693) Hindrich Honnon var student 1638 och svor Borgareden 1657. Det står dock ingenting om hans studier i Alf Uddholms matrikel “Gevalienses under fem sekel” (i vilken det dock gör för brodern D) Jacob gick i Trivialskolan 1647, blev student 1650 på Uppsala universitet och handelsman i Stockholm).

Möjligen studerade Hindrich för egen informator vilket några gjorde under denna tid. Äldre, redan färdiga studenter sökte ofta sådana tjänster.

Under åren 1689-93 var han handels- och Politieborgmästare i Gävle och gift första gången med Anna Wolimhaus, dotter till Nils Simonsson-Wolimhaus, vilken öppnade det första apoteket i Gävle på 1650-talet. Detta låg troligen i hans hem i närheten av Heliga Trefaldighetskyrkan.

Anna var även brorsdotter till greven Gyllenborg och Leyonstedt.

Hel. Trefald.kyrkan Gravstenen i original – Klicka för förstoring.

Sehlbergs teckning av den. Utdrag ur Sehlbergs bok.

I början trodde alla att gravstenen var sönderslagen som många andra blev när man installerade värme i golvet men detta var den tyngsta stenen som bara hade rullats åt sidan och det upptäcktes år 1936 att den fanns kvar i Storkyrkan helt intakt på sin första plats.

5656Lindeberg, MärtaNya, värdefulla gravfynd i Stora kyrkan. Honnonska gravstenen återfunnen i oskatt skick. LBiografi med genealogi, Särskilda personer, Honnon, Henrik, borgmästare, d. 1693 (GD 1936: 19/8.)

——————-

Hindrich och Anna fick tillsammans följande sex barn.

A1) Simon A2) Anna A3) Hans A4) Hindrich A5) Helena A6) Elisabeth

Handelsman Hindrich HONNON som ville bli stadsmajor

Läs också i “Ur förvaltningshistorien”om hur det gick till när Hindrich(Henrik) blev vald till Politieborgmästare eller

om Hindrich Honnons förlisning.

——————

A1) Simon Honnon blev direktör och ägare av Åvike Bruk i Medelpad. Enligt Palmsköld (I Sehlbergs ?) var han borgare i Uppsala.

——————-

A2) Anna Honnon (1663-1691 i barnsbörd och begrovs i Ystad, källa: Charles Lexelius) gift 1685 med Pastor Roland Fonthelius i Ystad Deras söner var Roland Fonthelius, (samt deras son Petter som dog 1709) . Genom detta giftermål blev de det XI:e släktledet av Buhre. Anna blev också anklagad som häxa, troligen för att hennes svärmor var Catharina Buhre och svärfar var prosten Petrus Olai Fontelius. Hennes far Hindrich Honnon lyckades dock avdramatisera anklagelserna – trots att de var så många – (han var nämligen en mäktig man).

…..”Däremot kunde rådman Hindrich Honnon som själv satt med i ”juryn” fria sin dotter Anna Honnon trots att de flesta barnen vittnade om att de även hade sett henne i Blåkulla ett antal gånger. Åter ett exempel på rädsla för ”makten”.……

Läs om hur det gick för de andra stackarna – Protokollen från

Trolldomsrannsakningarna.

Eller om stackars familjen Snifs.

Anna och Roland fick sonen A21) Petter Fonthelius.

——————-

A3) Hans Honnon (1665-1715) Handlare i Gävle som blev Borgare 1691, gift

1698 med Margareta Olofsdotter-Ek (1682-1755).

Hans och Margareta fick 3 barn:

A31) Anna Honnon (1700-1735) som var svagsint.

A32) Hindrich Honnon, (1702-1712) som drunknade.

A33) Helena Honnon, född 1705 som gifte sig med ryssen Andrew i Revel. Deras dotter hette Greta Lena Andersdotter.

—————————————————————-

I de historiska kartorna för 3:e kvarteret som gäller för årtalen 1741 – 1747, framgår att tomt nr 85 tillhör Honnons Enka.

Tyvärr var kvinnorna inte tillräckligt viktiga för att presenteras med förnamn så här finns 2 tänkbara alternativ.

Alternativ 1: A3) Hans Honnon – (Hindrichs son) – (1665-1715).

Hans Enka hette Margareta Olofsdotter-Ek som dog 1755.

Alternativ 2: C1) Hans Honnon d.y. – (Hans´d.ä. son) – (1693-1743).

Hans Enka hette Elisabeth Wallensia som dog 1747

Det syns att de fortfarande har det bra ställt eftersom tomten nr 85 är placerad bland de mest attraktiva vid nuvarande Kungsgatan och Drottninggatan.

——————-

A4) Hindrich Honnon (1666 – ca 1735, källa: Charles Lexelius)) , handlande i Gefle, blev borgare 1691, gift 1688 med Catharina Corbelia (1670 – 1735). Hindrich och Catharina Corbelia fick nedanstående dotter Elisabeth. Hindrich änka kallades Madame Corbelia.

Läs om Honnon som stadsmajor!

A41) Elisabeth Honnon (1689-1761) gifte sig 1709 med provinsvårdläkaren dr Carl Pelt (1687-1756), som först var stadskirurg och Provinsialmedikus i Gefle 1709 – 1743.

Därefter slog Carl Pelt sig ned som brukspatron på Åvike Bruki Medelpad. Bruket hade han delvis ärvt efter sin svärfar. Han får väl betraktas som den förste bosatte läkaren i Medelpad och han dog 1756, 70 år gammal.

Elisabeth och Carl Pelt fick nedanstående nio barn.

A411) Anna Pelt, (1711 – ?)

A412) Carl Henrik Pelt, (1712 – ?) som blev brukspatron på Lagfors.

A413) Johan Philip Pelt, ( 1713 – ?)

A414) Beata (1716 – 1716) Född – Död samma år.

A415) Margret Eleonora, (1717 – 1771)

A416) Johanna (1719 – 1794)

A417) Gertrud Charlotta (1721 – 1804)

A418) Ulrika Pelt (1724 – 1766) gift med magister Olaus Hedenstedt (1715-1762) . De fick i sin tur döttrarna Ulrika (1741-1769) samt Lisa Charlotta (1748-1769). Båda döttrarna dog ogifta i en häftig feber.

Olof Ol. Hedenstedt Ulrika Pelt.

A419) Ludvig Pelt (1731 – 1792)

——————-

A5) Helena Honnon var gift med Jacob Meurman, bryggare som blev Commisarien 1702.

Möjligen hade hon då redan en son med bryggaren Lars Larsson-Puke. Commisarien Jacob Meurman fordrade nämligen år 1702 sin styvson Erik Pukes arv från 1684 som innerstod hos Hans Honnon (tveksam egen översättning från Sehlbergs papper).

——————-

A6) Elisabeth Honnon (1680-1701) var gift med borgare och skeppare Magnus Wallmo (1698-1716), från Södermanland och Torshälla stad med vilken han hade två döttrar som dog före modern.

Magnus gifte om sig 1702, efter Elisabeths död, med Brita Blom från Hammarånger.

Med henne fick han dottern Elisabet Wallmo född 1704 som dog ung, samt

sonen Johannes Wallmo född 1706.

——————-

Efter första hustrun Anna Wolimhause död gifte Hindrich om sig med Elisabeth Uttersten som dog 1697. Hon var dotter till hattstofferaren i Stockholm, Mathias Pettersson Utterström och var tidigare gift med Johan Gellerus, med vilken hon hade sönerna Johan f. 1680 och Casper 1682.

B)Hieronymi-Honnon (student 1638).

Jag börjar undra om inte Sehlbergs har blandat ihop informationen. Det är Hindrich som var student 1638. Det står ingenting alls om Hieronymis studier. Möjligen läste både han och brodern Hindrich för samma informator och blev färdiga samma år 1638, eller, då det står så litet om Hieronymi, överhuvudtaget undrar jag om kanske uppgifterna är sammanblandade eller har tolkats fel? Fanns det någon Hieronymi?

C)Hans Honnon (1628-1706)senior och broder till borgmästare Hindrich, var handlande i Gefle och gift med Karin/Catrina Andersdotter.

OBS: Redovisas efter bokstaven F bland Hans Honnons och Anna Hieronymidotters barn. Gå till “ättlingar i rakt nedstigande led“.

D) Jacob Honnon ( -1684) gick i Trivialskolan 1647, blev student 1650 på Uppsala universitet och handelsman i Stockholm. Han gifte sig 1683 med Ingrid Printz ( -1697), dotter till Sven Olsson Printz.

E) Catharina Honnon (1635-1670) dog i Stockholm. Hon gifte sig i Gefle 1655 med handlanden och brukspatron i Stockholm, David Patricksson Leijel (1621-1676).

Maken är begravd i Älvkarleby kyrka och det gäller väl troligen även hustrun Catharina.

(Se även sid 139 hos Sehlbergs)

Läs mer om släkten Leijel.

F) Helena Catharina Honnon (dotter till handlanden Hans/David Honnon av skotsk börd (Se sid 532)) var gift första gången med

Bergsmannen och handelsmannen Frans Futje i Falun av fransk börd .

Fick med honom barnen David och Catharina Futje.

Helena gifte sedan om sig med Borgmästaren Claes (Depken) Anckarström(1627-1702) som var barnlös och som dog i Älvkarleby . Se även…

F1) Claes Anckarström adopterade hustruns son i första giftet David Daniel (Futje) Anckarström (1656-1720)som adlades 1683 och intogs samma år på sin barnlöse styvfaders adliga namn och nummer. Död 1720-04-27 i Söderforsbruk, Söderfors.

Ta även del av en maildiskussion mellan Erland Ringborg och Charles Lexelius.

David Anckarström var gift med Beata Leijoncrona(1668-1748).Hon dogi Styngsberg, Tierp (C). Läs även om Johan Leijoncronas gräl med Claes Anckarströmvid övertagandet av Söderfors bruk.

Claes och Beata Anckarström fick sonen Claes.

F2) Dottern Catharina (Futje) Anckarström (-1711) var gift med bergmästaren Erik Hammarin Ehrenkrona. (1641-1685) Han dog i Hille (X).

I Ehrenkronas länk ovan framgår att ätten Ehrenkrona/Ehrencrona är indelad i två grenar, den äldre och den yngre och att den äldre ättens stamfader är Johan Olofsson Gammal som 1634 varborgmästarei Gävle (enligt Sehlbergs släktshema – borgare 1635)? Hans son Olof var häradshövding och adlades 1675 av Karl XI på namnet Gammal Ehrencron, och introducerades på nummer 879. Han avled barnlös och hans ättegren slöts med honom. (Det stämmer i ovanstående släktschema skapat av Sehlberg att Olof var barnlös och dog i Stockholm).

Claes (Depken) Anckarström anlade, i kompani med svågern och handelsmannen David Leijel, (ovan) 1659 Älvkarleby och Harnäs bruk, medverkade vid anläggningen av Axmars bruk 1671 och Galtströms bruk 1673 samt anlade 1676 Söderfors bruk.

(Ätten Anckarström antog 5 juni 1792 med kungligt tillstånd namnet Löwenström efter Jacob Johan Anckarströms mord på Gustav III då innehav av det ursprungliga namnet förbjöds. Namnet var en sammansättning av Jacob Johan Anckarström hustru Gustaviana Elisabet Löwens efternamn och slutledet i det ursprungliga namnet.

En bror till Anckarström, ryttmästare Gustaf Adolf Löwenström (1764-1813) donerade 1811 det av honom uppförda s.k. Löwenströmska lasarettet som en botgärd å släktens vägnar.

En av kungamördarens döttrar, Gustava Eleonora Löwenström, född 1785 i Stockholm, död 17 april 1860 i Visby gifte sig med fångpredikant i Visby, Olof Bolander vars morfars bror var skarprättaren Nils Lithander Larsson. De fick sex barn. (En nutida ättling är Ulf Adelsohn))

Ättlingar i rakt nedstigande led:

C)Hans Honnon(1628-1706) senior och broder till borgmästare Hindrich, var handlande i Gefle och gift med Karin/Catrina Andersdotter.

Hans var Borgare och handlare i Gävle men är ej nämnd i borgerskapets matrikel och han är ej alls nämnd i protokollen före år 1694.

Han var senare ganska våldsam.

1694 beklagar han sig hos Rådstuverätten att han hade blivit överfallen och slagen under juli månad samma år av krukmakaren Hindrich Andersson, som kastat ett bräde mot hans bröst. Detta har gjort, anser han, att han har mist sin hälsa och oroar sig för att det är något dödligt. Doktor Sebastian Poppelman samt doktor Fischer, som då satt i rätten med några andra av Magistratspersonerna och tillika var rådmän, tog honom avsides och synade honom men kunde inte finna något tecken på hans kropp som kunde ha orsakats av den kastade brädan. De tyckte dock att han vid sina 66 år var mycket krasslig. Detta intygar även hans hustru. De kunde alltså inte finna att något av de klagomål som han framförde skulle vara dödligt då händelsen skett redan under juli månad och att han ej hade undersökt sig tidigare.

Honnon blev varnad 13 juli 1695 att han aktar sig, då det visat sig att han säljer Bref Tobak (så kallades förmodligen den tidens Rök-doser) som han själv förseglar och som ej väger lika mycket som den som säljs i Stockholm, men han svarar att ingen kan bevisa detta.

1695 begärde Michael Thel exekursion hos Hans Honnon enligt kämnärsrättens dom som dem emellan uppgjorts, där han dömts att betala honom för en häst, 100-Sknd(?)

Honnon dog 1706 och hans änka dog 1732.

Hans och Carin/Catrina hade endast ett barn, sonen C1) Hans.

Hans d.ä. måste ha blivit sent gift, då bouppteckningen som gjordes 1706 visar att han endast hade en son, bara 13 år gammal.

——————-

C1) Sonen Hans Honnon d.y. (1693-1743) blev borgare i Gävle 1722 och var gift med Elisabeth Wallensia som dog 1747.

Hans och Elisabeth hade tillsammans sönerna

C11) Isac

C12) Hindrich. (SE LÄNGST NED)

——————-

C11) Isac Honnon (1721-1793) var sillpackare och fiskare och bodde på sina förfäders vret vid Lexe ovanför Tolvfors bruk. Han gifte sig 1743 med Anna Ersdotter Wiström som dog 1787. De hade tillsammans följande fem barn:

C111) Hans C112) Erik C113) Elsa C114) Anna C115) Hindrich.

——————-

C111) Hans Honnon (1743-1804), var först fiskardräng och sedan tornväktare i Gefle. Var halt. Gifte sig 1764 med Sara Mickaelsdotter Bille, f född i Westsand (1724-1803).

C1111) Hans och Sara fick sonen Eric Honnon (1769-1790) som kallade sig för Forselius. Han blev Stadsbåtsman och endast 21 år.

——————-

C112) Erik Honnon (1745-1789). Var skomakare i Gefle och blev borgare 1774. Gifte sig samma år med skomakare Jacob Landtbergs Enka Anna Catrina Gregoria(1745-1820).

Landtbergs barn kallade sig för Honnon efter styvfadern och hette C1121) Erik Gustaf C1122) Anna Elisabeth C1123) Sophia

C1121) Erik Gustaf Honnon f. 1775 blev sjöman och gift utomlands.

C1122) Anna Elisabeth Honnon, f. 1776..

C1123) Sophia Malena Honnon, f. 1778. Gift med styrman Jonas Sats (?-1808).

——————-

C113) Elsa Honnon, f 1746.

——————-

C114) Anna Honnon (1749 – ?), gift 1778 med bränneridrängen Olof Östberg, (? – 1792) född i Torsåker.

Annas och Olofs söner var

C1141) Gustaf f. 1778

C1142) Isac f. 1781.

——————-

C115) Hindrich Honnon (1752-1809), kallade sig för Lexelius efter Lexe, där han bodde.

Hindrich var farfars farfar till dagens ättling Kenneth Lexelius.

Hindrich var fiskare i Gefle och blev borgare 1775 och han gifte sig 1773 först med fiskare Petter Heklings Enka Christina “Stina” Mellberg (1739 -1808), född i Tynderö . Nu bor man tydligen på Lexe Gård (en väggspegel från den tiden finns hos dagens ättlingar).

Hindrich och Stina fick sönerna

C1151) Isac Lexelius( 1775-1826) som blev Hammarsmedsmästare på Tolvfors och Mackmyra och var gift med ? samt

C1152) Johan Fredrik Lexelius, f. 1779.

Efter hennes död gifte Hindrich om sig med Jeana, Johanna Elisabet Pousette från Östra Lövsta i Uppland(1788-1853). Hindrich (Honnon) Lexelius blev slutligen dagsverkskarl på Tolvfors bruk.

Jeana gifte sedan i sin tur om sig, efter Hindrich död, med sjöman Johan Thorsbom. De fick inga barn, troligen rymmer han hemifrån? Jeana bor i Gefle fram till sin död 1853. Jeana som var farfars farmor till dagens ättling Kenneth Lexelius dog i kolera.

Jeanna flyttar med sonen Carl-Erik till Gefle år 1814

Hindrichs och Jeanas son

C1153) Carl Erik Lexelius (1809 – 1892). Föddes på Tolvfors bruk och var kapten och styrman.

Carl-Erik gick till sjöss som 13-årig kajutavakt (det lägsta jobbet på fartyger) och vid 25 års ålder tog han examen som Cofferdi Capiten av 1:a classen (blev alltså sjökapten)med behörighet att framföra fartyg. Det kan tyckas vara en låg ålder men vid den tidpunkten var det hårt arbete även för barnen.

Hans Psalmbok och Navigationsbok finns hos dagens ättling Kenneth Lexelius.

Här stannar Car-Erik fram till 1831 då han gifter sig med Brita Elisabeth Broström (1813-1874).

De får barn i Gefle: Carolina Elisabeth, Erika Mathilda, Anna Wilhelmina (som blir nöddöpt av fru Vesterberg) endast 1/2 dag gammal.

Övriga barn blev bara ca ett år.

Nu flyttar familjen till Hudiksvall och där är barnproduktionen i full blom, totalt 6 barn samt en “oäkting” med en piga till Carl-Erik.

I Hudiksvall betraktas familjen Lexelius som högt uppsatta personer med egna Handelsfartyg och krämarbodar (societetslivet frodas)!

Brita Broström dör 1874 i Hudiksvall.

Carl-Eric gifter om sig 1884 med bagaregesällen T Ahlströms änka Charlotta Olivia Wikman (1844-1918) från Stockholm.

Hon för i boet med sig barnen från sitt föregående äktenskap med T. Ahlström

Olga-Berhardinia Ahlström (faster Olga) och Axel Johan Edvard Ahlström.

Carl-Erik och Charlotta Olivia fick en son

C11531) Gerhard Rickard som är farfar till dagens Kenneth Lexelius.

Carl-Erik dog i Hudiksvall 1892 i förkylning och Lunginflammation.

Sidan kommer senare att kompletteras med ytterligare information från familjen Lexelius.

——————-

C12) Hindrich Honnon, f 1725. Vistades i Falun.

—————————————

Jag fick i början av oktober 2011 ett mycket spännande mail från Bob i Minnesota som jag vill förmedla till fler medlemmar med koppling till släkten Honnon./Lisse-Lotte Danielson

Bobs koppling till släkten:

” Mina morföräldrar var mycket stolta över sitt svenska arv. Jag tror att de skulle bli chockade om de fick veta att de var också skotska.

Jag antar Carl Pelt kan också ha holländska.

A41 ovan) Elisabeth Honnon (1689-1761) gifte sig 1709 med provinsvårdläkaren dr Carl Pelt (1687-1756) som först var stadskirurg och Provinsialmedikus i Gefle 1709 – 1743.


Sonen Ludvig Pelt g. Katarina Margareta Hofverberg
Dottern Martha Ulrika Pelt gift Eric Karlesson
son Johan Theodor Karlesson g. Sara Nygren
son Carl Oscar Karlesson g. Marta Brita Jonsdottir (Carl Oscar dog i 30-årsåldern av tuberkulos) Märta Brita emigrerade till USA med bara sonen Charles.
son Karl Theodor Carlson (min farfarsfar Charlie) g. Nannie Melander
Dotter Audrey Carlson g. Reuben Nelson
Dotter Nancy Nelson g. Richard Bulthuis Jr
Jag är deras son Bob Bulthuis.

Bob bor i Minnesota!

 

Vill någon ha kontakt med honom – skriv till

lisse-lotte@danielson.be

 

————————————–

Sammanställt av Kenneth Lexelius, Charles, Gerhard Lexelius, Anders Nyberg, Maud Lindeberg samt

Lisse-Lotte Danielson – lisse-lotte@danielson.be

Scroll to Top