Joe Hillgården, Nedre Bergsgatan 28, Söder

“Gävlevandringar med Folke

av Folke Löfgren och Barbro Sollbe”

 

 

Den här gården på Gamla Gefle är den gård, som får ta emot de flesta internationella besöken. Det är inte därför att byggnaden är speciellt märkvärdig utan därför att Joe Hillföddes i gården.

Sedan 1740-talet vet man namnen på gårdens ägare. Den förste var kronobåtsman Christian Apell. År 1880 inköptes gården av Joe Hills far, konduktören Olof Hägglund från Forsby. Inte mycket har ändrats inne i huset sedan dess. Två dörrar från gården leder in i huset. Två trapphus för besökaren upp till andra våningen.

Fem familjer bodde i huset, i två lägenheter om ett rum och kök och i tre fyrspisrum. Trångboddheten måste ha varit mycket stor. Joe Hill hade fem syskon. Hans familj fick dela på två rum. Rummet en trappa upp på husets västra gavel beboddes av Joe och hans äldre broder Paul. Det rummet kallas i dag för Joe Hills minnesrum.

Joe Hills födelsenamn var Joel Emanuel Hägglund. År 1902 emigrerade Joel tillsammans med bror Paul till Amerika och ändrade då först sitt namn till Josef Hillströmför att sedan slutgiltigt byta namn till Joe Hill. Efternamnet tog han troligtvis efter sin fars hemsocken Hille.

Anslöt sig till syndikalisterna

Joe Hill anslöt sig 1910 till den syndikalistiska arbetarorganisationen IWW, Industrial Workers of the World.Hans kampsånger och folkliga visor blev en av den amerikanska fackföreningsrörelsens viktigaste tillgångar.

När han i november 1915 arkebuserades i Salt Lake City, anklagad för mord, som han inte ens kände till, upprördes en hel värld över justitiemordet. Joe blev martyr, “mannen som aldrig dog”.

Han hade redan på 1910-talet kallat sig “världsmedborgare”. Hans aska spreds för all världens vindar – bokstavligen: askan skickades i IWW-kuvert till fackföreningar jorden runt. Även till föräldrahemmet på Nedre Bergsgatan sändes aska som begravdes på gården. Över askan planterades ett körsbärsträd. Körsbärsträdet är nu borta men ett nytt träd har satts på gården minnande om Joe och hans kamp för arbetsrättens, fredens och jämlikhetens sak. Sitt personliga testamente skrev Joe i en visa sista natten han levde (översättning av Jacob Branting):

Mitt testamente blir helt kort ty där finns intet att ge bort. Det är ej stort att orda om:

“Bort går jag naken som jag kom.” så sprid min kropp som aska för en lekfull vindil när jag dör,

och låt den falla ner som regn

på någon jordisk blomsteräng. Kanhända att en blomma då

som slokar nytt liv kunde få.

Så vill jag ha det. Lycka till

ni alla människor.

Joe Hill

 

 

Joe Hill kom från ett religiöst hem. Föräldrarna var “Waldenströmare“. I hemmet förekom mycket sång och musik, mest av religiös karaktär. Även barnen lärde sig i stor utsträckning både att spela och sjunga i stämmor. Joe Hill kunde traktera orgel och fiol.

Stiftelse sköter gården

Nedre Bergsgatan 28 ägs sedan 1969 av Sveriges arbetares centralorganisation. En stiftelse bildades samma år som gården inköptes. Denna stiftelse svarar för den museala delen och driften av gården. ]oe Hillgården är öppen för allmänheten under vanlig kontorstid men även på lördagar och söndagar, sommartid. Det är den enda gården i Gamla Gefle, där man sommartid regelbundet har offentliga möten och kulturevenemang. Söndagar bjuds även ibland på kaffe och då ställer alltid många pensionärer upp. Det finns dock gävlebor, som aldrig varit in i gården.

En gävlebo fick en dag besök av sin bror, som var bosatt i Malmö. Malmöbon ville att brodern skulle visa honom Joe Hillgården. Brodern visste ej var den låg. Sedan han sett gården sa han, glatt överraskad:

– Tänk att en malmöbo och tillika bror måste tala om var Joe Hillgården ligger!

På Joe Hillgården kan man i dag köpa kassetter med Joe Hillsånger, minnestallrikar och vykort som hör ihop med gården, lyssna till Joe Hills musik och beskåda oljemålningar från de flesta konstnärerna, som bor på Gamla Gefle. I minnesrummet hänger sådana tavlor och tryck som förekom i de flesta religiösa sekelskifteshem i Gävle, exempelvis “Allt har Han väl beställt”, “Gårdagen är förbi, morgondagen ha vi ej sett, i dag hjälper Herran”.

Joe Hill var en renlevnadsman. Han varken rökte eller smakade alkohol. Sång och musik samt melodier hade han lärt sig i Betlehemskapellet. En del av de religiösa melodierna går igen i hans kampsånger.

Under pionjärtiden kämpade den gamla väckelse-, nykterhets- och arbetarrörelsen i mångt och mycket för samma mål. Inom väckelserörelsen läste man sin bibel, där det stod att man skulle dela med sig och om jämlikhet och broderskap. Arbetarrörelsen fick ibland låna nykterhetstempel för sina första möten.

]oe Hill hade ett arv från de tre traditionella folkrörelserna att förvalta. Gävle och Gävleborgs län kan vara stolta över sin folkrörelsehistoria.

 

 

Utgiven 1988.

Barbro Sollbe.

Den 18/12 1915, några dagar efter avrättningen, publicerade Arbetarbladet ett brev som satte myror i huvudet på …

———————————————————–

Källa: Gävlevandringar med Folke av

Folke Löfgren och Barbro Sollbe

 

Se mer av Folke Löfgren här!

———————————–

Sammanställt av Lisse-Lotte Danielson.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top