Ur Gefles förvaltningshistoria, av Percy Elfstrand

UR GEFLES FÖRVALTNINGSHISTORIA Av Percy Elfstrand. (Utvalda delar) Ett Drama med förankring i verkligheten: Plats: Gefle stad Tidsperiod mellan 1500 - 1800-talet. Medverkande: Adolf, Gustaf Grubb, Per Aurivillius, Olof Gyldenstolpe, Nils Behm, Daniel Gyllenstierna, Johan Behm, Jonas gmElis, Dordin Hansson, Abraham Bielke, Carl Gustaf Honnon, Henrik Bröms, Carl Jonsson, Olof Bure, Katarina Karl XI Christiernin, Daniel Kröger, Read more [...]

Spinnhuset i Gävle på 1600-talet

  Nedanstående filer från Sehlbergs anteckningar har medvetet valts i mycket stort format för att underlätta läsbarheten. Vandra runt med webbläsarens hissar.     Kvarteret Södra varvets fastigheter och deras ägare.   Berättat av Märta Lindeberg - 1934.       Då den gamla bebyggelsen omkring det Rettigska museet snart skall skatta åt förgängelsen – en del har redan rivits – kanske det kan vara på sin plats att bevara åt eftervärlden något litet om dess Read more [...]

Jan G Ljungström (skribent och lokalhistoriker) i Gävle

Jan G Ljungström (skribent och lokalhistoriker) Jan har även givit ut följande böcker: ---------------------------------------------------------- Den indelte soldaten (1988) Boken handlar om soldatlivet och soldatens sociala ställning i samhället under det svenska indelningsverkets tid 1682-1901. Här finns ett flertal punktundersökningar från Hälsinge regemente. Boken är slut på förlag men kan ev hittas till försäljning på nätet. Den presenteras även successivt här. ---------------------------------------------------------- Gävles Read more [...]

Strömbäck, Bland kåkar och gränder på gamla Söder

  ÖVRIGA VIKTIGA SLÄKTER I GÄVLE: Anbytarforum   Kompletterande material till släkten Strömbäck ur "Bland kåkar och Gränder på Gamla Söder" av Erik Wickberg.   Löfska gården i Glasmästargränd 4.   Råd- och handelsmannen Petter Strömbäck (1664-1720), var en mäktig och förmögen herre, som ägde tomter och gårdar litet varstädes i staden. Till hans egendomar hörde också vid mitten av 1690-talet den nuvarande fastigheten Glasmästargränd 4, som han dock 20 mars Read more [...]

Peter I Strömbäck f 1664

Se även ÖVRIGA VIKTIGA SLÄKTER I GÄVLE: Släktforskaren mm John Winblad von Walter i Minnesota John är barnbarn till en av de familjer som i början på 1900-talet emigrerade till USA. Han och hans familj tillhör ätten Bure. John har på egen hand lärt sig svenska och forskat under många år och regelbundet informerat om sina upptäckter på ett otal sidor inom Sveriges Släktforskarförbund. Han har nu åter översänt ett digert material med tillstånd till publicering på Internet. Read more [...]