Matakuten – Maktobalansens symbol

 

Ledaren: En symbol för maktobalansen

Public i Arbetarbladet 6/12 2015

 

Årets Gävlebo är en välgörenhets­entreprenör, Matakutens grundare Lasse Wennman. Det är en fin utmärkelse. Men samtidigt är det något som gnager. Något som skaver.

 

Lasse Wennman

Matakuten går ut på att butikernas svinn, de varor butikerna annars skulle kastas, i stället delas ut till behövande. I miljöhänse­ende är Matakuten ett top­penprojekt, men vad säger det om samhällsutveck­lingen? Och, vem avgör vem som är behövande?

 

Inom det offentliga av­görs hjälpbehovet genom att den som är behövande söker hjälp hos det lokala socialkontoret. Där avgör utbildade socialsekretare med hjälp av gällande lagar och regler vem som får rätt till ersättning och hur mycket. Utrymmet för god­tycke är litet. Det ska vara ett system som bygger på rättssäkerhet. Alla svenska medborgare har rätt till tak över huvudet och mat för dagen.

 

Det var åtminstone tanken. Men vi har sett en ändrad färdriktning i vårt land. Från en stark tro på den ge­nerella välfärden till en allt mer beskuren välfärd, till ett samhälle där välgören­heten har tagit mark.

 

Just nu är Sverige i en extraordinär situation. Många människor söker skydd här. De som söker asyl har rätt till tak över huvudet och mat för dag­en, det har dock inte EU- migranterna. I dessa fall gör välgörenhetsorganisa­tionerna avgörande insat­ser. Men, de har även fått ta ett stort ansvar för det som tidigare var samhäl­lets absoluta uppgift: att sörja för svenska medbor­gares basala behov.

 

Efter den förra regering­ens hårda ingrepp i a-kassa och sjukförsäkring har allt fler fått svårt att klara sin försörjning. Hos social­tjänsten är reglerna som sagt hårt regelstyrda, och nivån på biståndet hänger inte med i prisutveckling­en. Därför söker sig allt fler till olika välgörenhetsorga­nisationer.

 

Förr sökte människor hjälp hos dessa organisa­tioner för “det där lilla ex­tra”. Nu vittnar organisa­tionerna om att de hjälp­sökande söker pengar till grundläggande behov, som hyror, elräkningar och tandvård.

 

Är då detta ett problem? Pengarna finns ju tydligen. De kommer bara från andra håll nu. Jag skulle påstå att det är ett enormt problem. Ett enormt problem för det samhälle som tror på människovärdet. För detta, det handlar om .

 

Välgörenhet är den rikes klapp på huvudet på den fattige. Den rike har all makt att välja till vilka organisationer, eller vilka människor allmosorna skall gå. All makt att välja när, hur och varför en gåva ska ges.

 

Den fattige är maktlös, och har enbart att bocka och tacka ödmjukast. Människovärdet rasar. Välgörenhet är dock ett mycket bra system för den som har makt och vill kän­na sig god. Maktnivåerna bibehålls och godhets­poängen tickar in. Det är ett mycket enkelt sätt att konservera klasskillnader.

 

Det är också så här det som kallas välfärd ser ut på väldigt många platser på vår jord. I Sverige hade vi dock bestämt oss för något annat, något bättre. Vi ville utjämna maktobalanser. Arbeta för lika livschanser för alla medborgare.

 

Men vi har alltså bytt färdriktning. Jag skulle säga till det sämre. Det är i det här skenet vi bör se utnämningen av “årets Gävlebo”. Miljöhjälte javisst. Men samtidigt ett mycket tyd­ligt exempel på en sorglig samhällsutveckling.

 

Anna Norling

Anna Norling

—————

Publ. 2015-12-06 av LisseLotte Danielson för Gavledraget.com

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top