Kulturskolan i cirkustält i maj och juni 2016

Illustration

 

Utdrag ur Arbetarbladet publ. 13/5 2016

 

Gävle I mitten av maj och i början av juni flyt­tar kulturskolan i Gävle ut i ett cirkustält i Boulognerskogen och på Sätraängarna.

 

Där ska elever och lära­re uppträda för både all­mänheten och särskilt inbjudna skolelever.

 

Den 16 maj till den 21 maj är datumen att hålla koll på om man vill se kultursko­lans elever och lärare upp­träda i ett tält i Boulognerskogen. Där kommer det att visas olika uppträdan­den i musik, dans, cirkus och teater. För att se kultur­skolans elever och lärare på Sätraängarna gäller istället datumen 30 maj till 3 juni.

 

Vi flyttar ut Kulturskolan i en park som uppskattas av Gävleborna i försommartid och hoppas nå nya besöka­re. Eleverna får uppträda i en annorlunda miljö och in­för publik. Lärarna har pro­fessionella yrken som musi­ker och dramapedagoger och är förebilder för våra barn och unga. Nu får de vi­sa vad de kan, säger Joakim Lindblad, chef Kulturskolan i Gävle, i ett pressmedde­lande.

Linnea Brundel!


Publ. 2016-05-13 av Lisse-Lotte Danielson för Gavledraget.com

Kommentera gärna vad du tycker om detta längst ned på denna sida där det står Starta diskussionen!

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top