Gefle Sjukhus historia 1880-1930 – av Björn Hanérus

Publicerat i Gefle Dagblad Lördag 26 januari 2013

 

Vi vill inte bara visa utan även problematisera sjukhusets his­toria, säger Desirée Kjellberg, utställningsproducent och Elenor Noble, konsthandläggare på landstinget.

fotograf är håkan selén

 

 

Sjukhuset visar upp sin historia på nytt sätt

 

 

Ett sjukhus historia är inte bara de medicinska landvinningarna.

 

I en ny utställning på Gävle sjukhus ligger fokus på människosyn, klädko­der och könsroller.

 

Två rum i det gamla “snickeri­et” på sjukhusområdet i Gävle har förvandlats till ett museum i miniatyr.

 

 

Väggarna pryds med foton, ritningar och vårdattiraljer från sjukhusets första 50 år, från 1880-talet till 1930-talet.

 

Interiörer från gamla vårdsa­lar, “dårstugor” och badinrätt­ningar blandas med diverse ku­riösa föremål som uppsamlare av TBC-sjukas upphostningar och instrument för åderlåt­ning.

 

 

 

Bakom utställningen står De­sirée Kjellberg som på lands­tingets uppdrag gått igenom ar­kiv och förråd. Hon har på kort tid hittat massor av intressanta saker.

 

-Men utrymmet är litet så det finns bara plats för en liten del, säger hon.

 

    Klicka för förstorat foto  

 

 

 

Det var i samband med att loka­lerna skulle göras om till kon­ferensutrymmen som det be­stämdes att den konstnärliga utformningen skulle bestå av material ur sjukhusets historia.

 

Desirée Kjellberg ville inte ba­ra visa den medicinska histori­en rakt upp och ner utan även lägga till en udd av ifrågasät­tande.

 

 

 

 

Till exempel belyser hon skill­naderna i lön, social status och klädkoder mellan läkare och övriga personal. Även synen på patienterna problematiseras. Bland annat visar hon att vissa patienter inte var välkomna på sjukhuset i början av förra se­klet. TBC-sjuka hänvisades till fattighus och kvinnor som skul­le föda barn fick göra det hem­ma. Gravida skulle inte “upp­taga eller inkräkta på de dyra vårdplatserna ” som det heter i ett beslut från den tiden.

 

Att det fanns en “dårstuga” med sexdårceller” för psykiskt sjuka kring förra sekelskiftet är okänt för många, tror hon.

 

Det finns ingenting skrivet om detta i de historiska källor som jag haft tillgång till. Detta är nå­got man skäms över och velat tala tyst om, menar hon.

 

 

Utställningen, som invigdes i går, kommer att vara perma­nent men bara tillgänglig för landstingsanställda i samband med konferenser.

 

-Vi hoppas på sikt att det här ska kunna växa och kanske bli ett nytt riktigt sjukhusmuse­um, säger Elenor Noble, konst­handläggare på landstinget.

 

 

-Vi vill inte bara visa utan även problematisera sjukhusets his­toria, säger Desirée Kjellberg, utställningsproducent, Elenor Noble, konsthandläggare på landstinget.

foto:  håkan selén

 

 

Björn  Hanérus

——————————–

26 januari , 2013

Sammanställt och kompletterat med bilder av lisse-lotte@danielson.be

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top