Norra skolan 1885 – Staffans församlingshus 1896 i Gävle

Publicerat i Gefle Dagblad Söndag 24 maj 1998

Text: Åsa Nilsson och Foto: Mats Åstrand

 

 NORRA SKOLAN

Norra skolan, bild 1 Norra skolan 1908, Foto:Reimers.
Norra skolan, bild 1 Norra skolan 1908, Foto:Reimers.
 Staketgatan 37
 
Norra skolan år 2011.    Foto Lisse-Lotte Danielson
Norra skolan år 2011. Foto Lisse-Lotte Danielson

För småskolansräkning uppfördes tre skolor under l885. En av dem Ivar det västra skolhuset i kvarteret Alfabeticus som också kallas Norra skolan. För många barn fortsatte skolundervisningen även efter 1885 i tillfälliga lokaler.

 

Inga centralt belägna skolor från tiden efter stadsbranden 1869 fick byggas av trä. Efter upprepade klagomål på bristerna och en stämning blev Arbetshuset vid södra Kungsgatan delvis utdömd som skollokal. Klagomålen gällde det olämpliga i att placera 100 barn på den tredje våningen dit endast en smal trappa ledde.

 

Kanske bidrog dessa händelser till att ytterligare två skolor blev byggda strax efter; den östra skolbyggnaden i det här kvarteret och Södra gosskolan (nuvarande Söderskolan).

 

De två skolhusen här vid teatern byggdes efter snarlika ritningar; två våningsplan med vardera fyra klassrum. I den östra byggnaden var (ett klassrum ersatt med ett rum och kök för städerskan. Byggnadernas yttre är nyklassiska. De plåtklädda skorstenarna är formade till en slags kopior av själva byggnaderna. Stadsarkitekt Erik Alfred Hedin i gjorde ritningarna.

 

År 1944 tillkom ett gymnastikhus i funktionalistisk stil, som ritades av dåvarande stadsarkitekten Sven Henrik Wranér.

—————————-

 

 NORRA SKOLAN

 

Staffans församlingshus

Brynäsgatan 33

 

Diakonihuset på Kålhagen“, nuvarande Staffans försam­lingshus, invigdes den 20 september 1896. Arkitekt var Nils Nordén som också ritade Dalapalatset vid Brynäsgatans början. Det var ett av landets första församlings­hus och tillkom på initiativ av Gävles kyrkoherde Nils Lövgren.

 

Huvudbyggnaden vid Brynäsgatan innehöll folkbiblio­tek, läsesalar, arbetsstuga och skolkök. I vinkelbyggnaden längs sjätte Tvärgatan inreddes en kyrksal med 300 plat­ser. Här bedrevs diakoni (tjänande verksamhet) för fatti­ga, sjuka och nödställda. Folkskolan utnyttjade delar av huset till skolsalar.

 

Frågan om att bilda ett svenskt diakonsällskap var en angelägenhet för hela svenska kyrkan. Sedan kyrkomötet 1868 hade ärendet tagits upp vid ett flertal tillfällen utan resultat. På initiativ av Nils Lövgren togs frågan upp lo­kalt, vilket fick till resultat att Svenska Diakonsällskapet grundades i Gävle. Händelsen tilldrog sig i Staffans för­samlingshus den 14 april 1898.

 

Gävle var en lämplig plats. Fattigvården var här bättre organiserad än på de flesta andra ställen i landet och den kyrkliga fattigvården var anordnad vid sidan av och i nära anslutning till den kommunala.

 

Eleverna som till en början var två stycken inackordera­des i föreståndarens hem, det första inrett i Nynäs herr­gårdsbyggnad. Den praktiska utbildningen genomfördes i stadens sjukhus och stora fattigvårdsinrättning, försam­lingsvården i Brynäsdistriktet med Staffans församlings­hus som medelpunkt.

 

1905 flyttades diakonutbildningen till Sköndal i Stock­holm.

————————————————————————————-

april 18, 2012

Sammanställt av lisse-lotte@danielson.be

Related Articles

Lisse-Lotte Danielson

Här finns mer information om Lisse-Lotte. Läs mer..