Hallbergs Bokhandel – ett av Gävles äldsta företag

Hallbergs bokhandel har sitt upphov i en rörelse som 1831 startades vid Stapeltorget av Erik Gustaf Hådén och 1837 övertogs av Anders Petter Landin sedan Hådén avlidit. Bokhandeln låg vid den tiden förmodligen i anslutning till Landins tryckeri vid Stapeltorget. En kompanjon, Hjalmar Ewerlöf, kom in i rörelsen 1862, och han blev 1864 ensam ägare eftersom Landin flyttade till Stockholm.

 

 

Vid stadsbranden 1869 förstördes bokhandeln, som dock fick nya lokaler i hörnet Rådmansgatan/Kyrkogatan (där förvaltningshuset nu ligger).

 

 

 

 

1908 avled Ewerlöf, varvid Henrik Österberg blev ägare, och 1915 ombildades firman till aktiebolag med namnet Österbergs Bokhandel AB.

 

Gustaf Hallberg köpte 1926 bolaget, gav det namnet Hallbergs Bokhandel och flyttade butiken till Drottninggatan 14 vid Stortorget.

 

 

 

Hallbergs bokhandel flyttade in 1926 i f.d. A.V.Nordströms Vinhandel, Konserv- och speceriaffär på Drottninggatan.

 

 

Foto cirka 1930.

 

Golv i Hallbergs Bokhandel, belagt med asfalt plattor.

 

Han gav företaget namnet Hallbergs Bokhandel AB och flyttade verksam­heten från hörnet Kyrkogatan/Norra Rådmans­gatan till Drottninggatan 14. Det är den butiken vi ser på dessa bilder.

 

 

1938 flyttade företaget in i moderna lokaler på Drottningatan 18 och blev kvar där i 30 år. Huset revs 1968 och bokhandeln fick tillfälliga lokaler på Slottsgatan, varifrån man 1971 flyttade till det nyuppförda affärshuset Flanör. 1995 utökades rörelsen med Hallbergs Papp och Rama. 1968 blev Gustaf Hallbergs son Björn ansvarig för firman, och 1996 blev Björns son Henrik delägare. Hallbergs Bokhandel är ett av Gävles äldsta fortfarande affärsdrivande företag. Gustaf Hallberg (1892-1967) utnämndes 1952 till Kunglig Hovleverantör och fick Gävle stads guldmedalj strax före sin död 1967. Norell, H: Specialarbete Hallbergs Bokhandel AB.   Källa: Gefle från a – ö

 

(Hallbergs hade adressen Drottninggatan 14 mellan 1926 och 1938 (övre bilden). Det är sydöstra hörnet av Drottninggatans korsning med N.Slottsgatan.

1938 flyttade man till motsvarande hörn i nästa kvarter vid N.Kansligatan, dvs Drottninggatan 18 (nedre bilden). Bägge bilderna är signerade Carl Larsson, år 1926 resp på 1940-talet. Från Länsmuséets samling.)

När Akademibokhandeln etablerade sig i Gävle var det genom att köpa upp den mycket anrika Hallbergs Bokhandel. Därmed är också Akademi­bokhandeln ett av Gävles äldsta företag.

——————————–

26 januari , 2013

Sammanställt och kompletterat med bilder av lisse-lotte@danielson.be

Related Articles

Lisse-Lotte Danielson

Här finns mer information om Lisse-Lotte. Läs mer..