Gävles lunga, hjärta och röst – av Cecilia Klang

Gvles_lunga-hjarta-rost

 

En vän med lång historia

Stadsträdgården, Boulognern och Gamla kyrkogården har en lång och händelserik historia. Någon gång i början av 1800-talet efterfrågade Gävles societet vackra omgivningar liknande de man upptäckt på sina resor runt om i världen.

 

Kanske var det »Bois de Boulogne« i Paris som Inspirerade mest och som också kom att ge vår stadspark sitt namn. De styrande här hemma insåg att det fanns ett behov av rekreation för stadens invånare och stadsarkitekten Johan Henrich Rosenbaum var den som började planera. Därefter har parkerna genomgått både små och stora förändringar. Här är några nedslag i Stadsträdgårdens, Boulognerskogens och Gamla kyrkogårdens historia.

———-

1808   Gamla kyrkogården invigs.

 

1820   Grosshandlare Per Elfstrand säljer en tomt vid Gavleån, strax väster om Heliga Trefaldighetskyrkan, till Gävle stad. Platsen (blivande Kvarnparken) är tänkt för promenader och planteringar för stadens borgare.

 

1840   Gävle stad förvärvar Tegelhagen och Riaänget och börjar anlägga en rokokoträdgård med klippta häckar i tysk stil som blir början till Stadsträdgården.

 

1842   Den 500 meter långa treskeppiga lindallén, idag med namnet Agnes von Krusenstjernas allé, planteras och fungerar som processlonsväg till kyrkogården.

 

1845   Badhuset Najaden och Intilliggande promenad med slingrande stigar och rabatter i tysk stil står färdiga.

 

1850   Anläggningen av promenadstigar i engelsk landskapsstil och välvda broar till holmarna påbörjas. Överblivet hö efter slåtter säljs på auktion och ger ett extra tillskott i trädgårdskassan.

 

1860-1880    Parkens utveckling leds av den nybildade Trädgårdsstyrelsen tillsammans med en utsedd stadsträdgårdsmästare. Det är framför andra Anders Magnus Eriksson och Gustav Eriksson som sätter sin prägel på parkens vidare utveckling.

 

1865   Kroknäshagen med sina vackra tallar blir en del av parken och får namnet Boulognerskogen.

 

1878   Parkens första servering öppnar på Prostholmarna.

 

1880   Gamla kyrkogården utvidgas och får sin nuvarande omfattning på omkring sex hektar.

 

1890   Trädgårdsstyrelsen vidareutvecklar parken genom bland annat plantering av douglas-, silver- och balsamgran, europeiska lärkar och bokdungar.

 

1909   Spårvagnslinje 1 förlängs och sträcker sig nu från Brynäs, genom Nygatan ut till parken längs med Agnes von Krusenstjernas allé, fram till Gamla kyrkogården.

 

1920-1950    Cafékulturen I parken växer och som mest finns det sex caféer i två rader med en musikpaviljong i mitten.

 

1940-1950    Smala, avlånga rabatter avsedda för sommarblommor anläggs i Stadsträdgården.

 

1956   Badhuset Najaden rivs.

 

1970   Förändring av fördämningarna i Gavleån. Ett nytt promenadstråk skapas på Holmarna genom nya broar.

 

1978   En stor del av det gamla trädbeståndet förnyas och parken utvidgas med den nya parkdelen Maden.

 

1982   Under ledning av landskapsarkitekt Ingvar Tiveskog påbörjas en upprustning av parken med både nytillskott och gallring av befintliga träd. Sommarro renoveras och lekparken i Stadsträdgården förnyas.

 

1983   På gamla badhusplatsen anläggs en ny perennrabatt och sittplatser nära ån med Carl Milles konstverk »Fem musicerande genier« svävande på pelare ovanför. Det nya Boulognercaféet, skänkt av GDJ-fonden, invigs.

 

2001   En ny entrépark från Villastaden över dammbron till Stadsträdgården börjar planeras.

 

2002   Den nya entrén till parken står färdig och har fått namnet Folke Löfgrens park efter den i Gävle välkända lokalhistorikern (se nr 48 på kartan).

 

2005   Stora lekplatsen utökas och caféet i Boulognerskogen byggs ut.

Fungerande-Karta

Klicka på kartan för förstoring!

 

 1. Start på vandringen
 2. Kvarnparken
 3. Gustav Vasa
 4. Vårlängtan
 5. Ornäsbjork
 6. Auoras seger
 7. Premiär
 8. Fem muciserande genier
 9. Klumpen
 10. Pionplanteringarna
 11. Statsträdgårdsrabatten
 12. Sommar
 13. Stadsträdgårdens lekpark
 14. Decoration Blues
 15. Bokträdsdungen
 16. Agnes von Krusenslternas allé
 17.  Återföreninge
 18. Elfbrinkska kapellet
 19. Ernneska gravkoret
 20.  Släkten Engwalls familjegrav
 21. Brodinska gravmonumentet
 22. Mattonska gravmonumentet
 23. La Bella Ingeborgs grav
 24. Treenigheten
 25. Nils Jacob Kjellerstedts grav
 26. Tre kamrater
 27. Järnstaketen moi västra vägen
 28. Näckrosor
 29. Maden
 30. Gustavsbron
 31. Kroknäshagen
 32. Boulognens festplats och caféområde
 33. Boulognercaféet
 34. Dansbana
 35. Bangolfanläggning
 36. Trampbåtar
 37. Sommarro
 38. Toalett och artistloge
 39. Sommarrabatt
 40. Harlekins dräkt och hans lekfulla humör
 41. Boulognerns musikscen
 42. Flamenco
 43. Näcken
 44. Prostholmarna
 45. Gavleån
 46. Clas Fiskares stig
 47. Avslutning på vandringen
 48. Folke Löfgrens Park

CECILIA KLANG

————-

Publicerad av Lisse-Lotte Danielson för Gavledraget 2014-08-13.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top