Gävledragets Historia, utdrag från 1400-talet fram till dags dato – Lisse-Lotte Danielson

Olika tidsintervaller

 

Gustav_Vasa

 

1400-talet (6)

1500-talet (10)

1600-talet (59)

1700-talet (90)

1800-talet (156)

1900-talet (322)

2000-talet (33)

Foton jfr Förr och Nu (2)

Gamla foton och filmer (5)

Gamla Gävlesläkter (32)

Kyrkogård vandringar (5)

Omfattar flera sekel (19)

Livet på Gefleborgs slott (3)

————————-

Publicerat av Lisse-Lotte Danielson för Gavledraget 2014-08-13.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top