Hur Gävle blev en modern stad 1980

ESPLANADEN I GÄVLE

Källa: Gävle kommun 1980

 

Vid den stora branden 1869 förstördes nästan hela staden norr om Gavleån. Endast några byggnader stod kvar mer eller mindre skadade av branden. Redan en kort tid efter branden ha­de man beslutat att bygga upp staden igen. Många förslag på hur den nya staden skulle se ut lämnades in. Det blev den stora järnvägsbygga­ren Nils Eriksson som planerade hur Gävle skulle se ut i framtiden.

 

Stora raka gator byggdes. På några ställen an­lade man esplanader. En esplanad är en lång obebyggd remsa med lövträd. Meningen var att dessa esplanader skulle stoppa elden, om det blev ännu en stadsbrand. Som väl är har inga stora bränder inträffat sedan 1869. Rådhusesplanaden finns kvar som prydnad och prome­nadområde.

 

Staden växte undan för undan och omfattade båda sidor om Gavleån. Därför måste en hel del broar byggas, förutom de som fanns förut. Föl­jande broar finns nu i Gävle räknat från väster: Gustavsbron, Dammbron, Kvarnbron, Drott­ningbron, Gammelbron, Kungsbron, Råd­mansbron, Centralbron, Murénbron, Järnvägs­bron och Islandsbron. Vissa av dessa broar är bara till för gång- och cykeltrafik. En del parker anlades, och nu är Gävle berömt för sina parker med vackra planteringar.

 

På 1950-talet började man en stor sanering av den centrala staden. Sanering betyder att man river gamla hus och bygger nya. I samband med sanering ändrar man också på gator, broar och torg. Då blir staden ljus och öppen.

 

Nya stadsdelar har växt upp utanför den cen­trala staden. På grund av detta har antalet buss­linjer ökat och man har börjat dra särskilda tra­fikleder, där man vill att den mesta trafiken ska gå. Det är viktigt att spara på bensin och olja, och därför är det nödvändigt att så många som möjligt åker buss i stället för bil.

 

Helt bilfritt är det på gågatorna. De ligger runt Stortorget, som under de senaste åren blivit Gävles största affärscentrum. Stora varu­hus, andra affärer och banker ligger runt eller i närheten av Stortorget. Det finns också flera parkeringshus, där man kan parkera bilar för att i lugn och ro uträtta ärenden.

 

Torghandeln på Stortorget finns kvar precis som förr i världen. Lördag är den stora torg­dagen. Man kan då köpa blommor, grönsaker, strömming, böckling och mycket annat. Några torgstånd finns på plats alla dagar i veckan.

 

I Gävle har man bevarat många gamla bygg­nader. Vissa är K-märkta och det betyder att man inte får riva dem, utan de bör bevaras och se ut som de gjorde i gamla tider.

 

STORTORGET

———————

Publ. av Lisse-Lotte Danielson för Gavledraget.com

Kommentera gärna vad du tycker om detta längst ned på denna sida där det står   Starta  diskussionen.

Related Articles

Lisse-Lotte Danielson

Här finns mer information om Lisse-Lotte. Läs mer..

Leave a comment

name*

email* (not published)

website