Från Gästrikland 2015 – kulturföreningens årsbok

 

Publ. i Arbetarbladet Torsdag 26 november 2015

“Äntligen klart, det var en utmaning!

 

Barbro Sollbe i Gästriklands kulturhistoris­ka förening kunde på ons­dagen presentera förening­ens årsbok, “Från Gästrik­land 2015“. Den kommer faktiskt före årsboken 2014 som fortfarande är under produktion.

 

Det stolta boksläppet hölls i Fängelsemuseet i nya Kulturhuset Gävle där Gästriklands kulturhistoriska förening nu fått sitt “hem” i en av de lediga cellerna.

 

Årsböckerna är lokalhistorisk forskning. “Gedigen så­dan, oerhört viktig doku­mentation för framtiden”, poängterade Andreas Tjerneld, en av de medverkan­de författarna.

 

Barbro Sollbe är den nya bokens redaktör, ett upp­drag hon hastigt fick överta från föreningens mångåriga ordförande Göran Severin som avled under året.

 

Bland bidragen hon nu samlat finns en text om eländet med pengar förr i ti­den. Tage Klingberg benar ut hur det kunde komma sig att en riksdaler inte alltid var en riksdaler. Framför allt har han dock djupdykt i Mackmyra bruks historia.

 

Furuvik är mer än karu­seller, titta på alla kultur­byggnader, tycker Stig Gavlén att vi ska göra. Han har katalogiserat husen och även de som förstördes i den stora branden.

 

Andreas Tjerneld berättar skolhistoria. Om magister Elias Roos som hann upple­va sex svenska kungar un­der sin långa levnad i lär­domsstaden Gävle.

 

Annie Åkerhielms skan­dalskriverier om Gävle har gått till historien – i årsbo­ken fyller Lars Biörck i por­trättet av paret Åkerhielm som han kallar “bråkstakar i Gävle”.

Se även       och         Även detta

 

Redaktören Barbro Sollbe själv bidrar med upplys­ningar om ett annat Gävle­par, makarna Rohlén – som visar sig ha uppfunnit Hemlingby som friluftsområde!

 

Gästriklands kulturhisto­riska förening har gett ut årsskrifter sedan 1889. De första var förstås enklare häften och inte som nume­ra inbundna böcker. Sedan 1930 är titeln “Från Gästrik­land”. Som årsskrifter i se­rien räknas även Ulf Ivar Nilssons tre böcker om Gäv­le på 1800- och 1900-talet.

Bodil Juggas

———–

Publ. av Lisse-Lotte Danielson 2015-11-26 för Gavledraget.com

Kommentera gärna vad du tycker om detta längst ned på denna sida där det står   Starta  diskussionen.

Related Articles

Lisse-Lotte Danielson

Här finns mer information om Lisse-Lotte. Läs mer..

Leave a comment

name*

email* (not published)

website